Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Regeringen meddelar om fortsättningen för skolorna senast på torsdag

Från 2020
 Kuvassa on Li Andersson.
Bildtext Undervisningsminister Li Andersson (VF).
Bild: Silja Viitala / Yle

Undervisningsminister Li Andersson (VF) avslöjar ännu inte vartåt det lutar med tanke på ett eventuellt öppnande av skolorna. Skolorna är i huvudsak stängda för närundervisning fram till den 13 maj. Senast på torsdag meddelas enligt Andersson om fortsättningen.

Enligt Li Andersson fattas beslutet på basis av hälsomyndigheternas information. De ansvarar för att göra den epidemiologiska bedömningen.

- Den här processen är inte politisk till sin natur.

Andersson säger ännu inget om vartåt det lutar. Ifall regeringen beslutar att öppna skolorna för närundervisning igen efter den 13 maj börjar genast de praktiska förberedelserna.

Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar då för hur skolorna möjligast smidigt kan återgå till närundervisning. Hygien- och hälsofrågor måste vara lösta.

Två veckors övergångstid behövs ifall skolorna öppnas

Enligt Andersson har centrala aktörer låtit förstå att det behövs en övergångstid på ungefär två veckor för att skolorna ska kunna återgå till närundervisning. Till exempel måste transporterna fungera och det måste finnas mat i skolorna.

Oberoende av vilket beslut regeringen fattar måste den meddela något inom kort. De nuvarande begränsningarna gäller fram till den 13 maj.

Om ett beslut om att öppna upp till exempel fattas på onsdag eller torsdag kunde skolorna vara i funktion som vanligt i mitten av maj.

Många har undrat varför eleverna skulle behöva ta del av närundervisning en kort tid före sommaren.

- Också de sista veckorna har betydelse för barns och ungas välmående och inlärning, säger Andersson.

Barnombudsmannen vill ha diskussion om barnens rättigheter

Barnombudsman Elina Pekkarinen tycker att barnens rättigheter har diskuterats för lite i Finland i samband med begränsningarna som införts på grund av coronaviruset.

Barnens rättigheter begränsas på många olika sätt. Pekkarinen räknar bland annat upp rätten till undervisning, rätten till skydd mot våld, rätten till hälsovård i skolan och rätten att vara delaktig i samhället.

Vidare är det viktigt för barnen att få leka och träffa kompisar.

Enligt Pekkarinen behövs det väldigt tunga hälsomässiga skäl ifall skolorna inte öppnas upp för närundervisning efter den 13 maj.

- Om vi fortsätter till sommaren har vi i augusti barn, som inte träffat andra vuxna än sina föräldrar på fem månader.

Förundrar sig över lärarnas inställning

Lärarnas intresseorganisationer har deltagit starkt i diskussionen den senaste tiden.

Undervisningssektorns fackorganisation OAJ tycker inte det känns vettigt att öppna upp för närundervisning mer i vår. Finlands svenska lärarförbunds medlemsenkät visar att lärarna är mycket delade i frågan.

Elina Pekkarinen säger sig förstå lärarnas rädslor till hundra procent, men att beslut i samhället måste fattas så att man i första hand beaktar vad som bedöms vara barnets bästa.

- Jag är överraskad över att jag som barnombudsman måste påminna om hur viktigt det är för barn att ha möjlighet att gå i skolan. Det är lite konstigt att jag måste påminna lärarna om att skolan är så viktig för barn.

Diskussion om artikeln