Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Universiteten snabbutredde nya antagningskriterier: "Fem meters mellanrum räcker inte vid inträdesproven, elektroniska alternativ enda realistiska på grund av smittorisken"

Från 2020
Uppdaterad 29.04.2020 08:34.
En kvinna skriver ett inträdesprov. Man ser inte kvinnans ansikte.
Bild: Yle/ Lukas Rusk

Fem meters mellanrum räcker inte, smittoriskerna finns i alla utrymmen, i korridorer och allmänna utrymmen. Det uppstår köer, identiteten måste kontrolleras. Skyddsutrustning behövs för både studerande och övervakande. Fysiska inträdesprov är en omöjlighet i nuläget, säger direktör Linda Gerkman vid Hanken i Helsingfors.

Universiteten och högskolorna har snabbutrett nya antagningskriterier under pågående coronaepidemi. Ingen kunde föreställa sig hur samhället skulle förändras på en kort tid.

Linda Gerkman är direktör för studieservice på Svenska handelshögskolan, Hanken, i Helsingfors.
Bildtext Linda Gerkman arbetar vid Svenska handelshögskolan..

Gerkman, som är direktör för studier och antagning vid Hanken, kommenterar vårens urvalsprov till högskole- och universitetsstudier på Svenska Yles begäran. Hon har också läst den omtalade bloggtexten som gröna tänkaren Osmo Soininvaara skrev nyligen.

Soinivaara skriver "Att nu ändra på spelreglerna för intaget till högskolorna låter som en grov kränkning av rättsskyddet. Högskolornas inträdesprov bör arrangeras som vanligt.".

Gerkman säger för sin del att fysiska inträdesprov nu är omöjliga, inte ens med fem meters mellanrum mellan de sökande.

- Skyddsutrustningen behövs på sjukhusen, inte kan den reserveras för inträdesprov. Det här är en etisk fråga, säger hon.

Studentbetyget allt viktigare vid antagning till universitet

2:44

Vi kan bara beklaga situationen

Gurli-Maria Gardberg vid ÅA.

- Hela antagningssituationen är väldigt beklaglig, säger Gurli-Maria Gardberg, områdeschef för studieservice vid Åbo Akademi. På torsdagen, den sista april, berättar vi vad universiteten kommit fram till.

Hon säger att alla ska ha en chans att bli antagna till högskolestudier.

- Hundraprocentig antagning enlig vitsorden på studentbetyget är inte en lösning för Åbo Akademi, säger hon. Vi har utrett alternativen nu. Någon form av elektroniskt urvalsprov är aktuellt.

Universiteten och högskolorna, bland dem Åbo akademi och Svenska handelshögskolan har arbetat för högtryck för att anpassa antagningen med de smittorisker coronaviruset medför vid provskrivningsstillfället. Ett fysiskt urvalsprov anser både Hanken och Åbo akademi vara omöjligt under en pandemi. Studentbetyget bedöms också bli allt viktigare när det gäller att komma in till universitetsstudier.

Gurli-Maria Gardberg är områdeschef för utbildningsservice vid Åbo Akademi.
Bildtext Gurli-Maria Gardberg arbetar vid Åbo Akademi.
Bild: Åbo Akademis bildbank

- Det här är ju en snabbt uppkommen beklaglig situation. När antagningskriterierna skrevs för våren visste ingen att det här skulle hända, säger Gurli-Maria Gardberg, vid ÅA.

Det måste finnas en alternativ prövning för dem, vars vitsord inte räcker till en studieplats på universitetet

Gurli-Maria Gardberg vid ÅA.

Hon betonar att man måste justera kvoten för dem som kommer in på sitt studentbetyg.

- Det måste finnas en alternativ prövning för samtliga sökande vars studentbetyg inte räcker till en plats på universitetet. Däremot kommer de som kommer in tack vare goda vitsord på studentbetyget att bli fler, det är klart, betonar Gardberg.

Linda Gerkman betonar för sin del betydelsen av att hälsan kommer först. De svagaste i samhället ska skyddas. Det här ska vägas mot de studerandes rätt att söka till universitet.

Det kan finnas personer i riskgruppen bland de studerande, eller i deras närhet

Linda Gerkman vid Hanken.

- Det kan finnas personer i riskgruppen bland de studerande, vågar de komma till ett fysiskt urvalsprov? Det kan finnas personer i riskgruppen nära de studerande, vill de då ta risken att smitta dem, frågar hon.

Etiska spörsmål uppstår också.

- Skyddsutrustningen behövs i vården, på sjukhusen - inte vid inträdesprov till universitet, när proven kan ordnas på annat sätt, fortsätter Gerkman.

Båda de intervjuade betonar att det inte finns några lätta lösningar på universitetsantagningarna.

- Det gäller att väga fördelarna mot nackedelarna och minimera nackdelarna för så många som möljligt, säger Gerkman avslutningsvis.

Diskussion om artikeln