Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finlands Näringsliv EK: Dags att öppna upp Finlands ekonomi gradvis - elever kunde återvända till skolorna efter valborg

Från 2020
Uppdaterad 29.04.2020 14:50.
En man i mörk kostym med kort hår och glasögon står lite framåtlutad och pratar. Han har en liten mikrofon vid sin kind. Den är fäst med en tråd över örat. I bakgrunden en skylt som det står EK på och runt texten en ram i grönt och blått.
Bildtext Keskos vd Mikko Helander är ordförande för EK:s arbetsgrupp.
Bild: Lehtikuva

Större satsningar på tester och spårning av smitta. Dessutom mera stöd till företagen. Så lyder EK:s recept för att Finland ska kunna häva restriktionerna.

Finlands Näringsliv EK publicerade på onsdagen sin egen strategi för hur Finlands ekonomi kunde öppnas efter coronakrisen.

Den har utarbetats av en arbetsgrupp som har letts av Keskos koncernchef Mikko Helander.

Planen innehåller en vädjan om omfattande stöd till företagen. EK betonar ändå att stödet den här gången borde gå till de företag som faktiskt behöver det.

- Det är viktigt att företagen har god moral och själv tar ansvar. Sådana företag som inte behöver hjälp borde inte ansöka om stöd från staten. Men myndigheterna måste också utföra ett bra arbete och förstå vilka företag som verkligen behöver hjälp, säger Mikko Helander.

Målet borde vara att förhindra att företagen kommer i kassakris så att så många arbetsplatser som möjligt kan räddas undan krisen.

- Det är mycket viktigt att rädda de finländska företagen och arbetsplatserna. Det skulle också hjälpa konsumenterna att lita på framtiden och konsumera, säger Helander.

EK betonar också att Finland redan nu borde vidta åtgärder för att trygga konkurrenskraften när den globala ekonomin kommer igång igen.

Finland kan inte vänta på ett vaccin

På lång sikt är målet att få ett vaccin som kan skydda befolkningen mot covid-19. EK bedömer att det sannolikt ännu kommer att dröja minst ett och halvt år innan man har lyckats utveckla ett sådant.

Ek hoppas att Finland redan nu börjar göra förberedelser för att Finland ska kunna få tillgång till vaccinet så fort det är utvecklat.

Därför hoppas EK att regeringen ska vika 15 miljoner euro för kliniska tester på hur vaccinet fungerar.

- Jag tycker det är mycket viktigt att vi deltar i den kliniska forskningen. På det sättet kan vi säkra att vi hör till de första som får vaccinet oberoende av om själva produktionen sker i Finland eller utomlands, säger styrelseproffset, medicine doktor Leena Niemistö som är en av medlemmarna i EK:s arbetsgrupp.

Samtidigt anser EK att Finland inte har råd att vänta på att ett vaccin kan trygga samhället.

Ett liv med en kontrollerad smitta

Eftersom vaccinet kommer att dröja föreslår EK en behärskad öppning av samhället. Grundpelarna borde då vara en ökad testning av insjuknade och en förbättrad spårning av smittokedjor.

EK hoppas att staten ska skapa klara rutiner och öka kapaciteten. Testerna inom arbetsplatshälsovården borde vara gratis.

- Jag talar om en strategi med vilken vi kan hålla epidemin under kontroll och snart börja öppna upp marknaden och ekonomin, säger Helander.

Målet borde enligt EK vara att testa 12 000 finländare per dygn. Detta anser EK att lyckas med hjälp av den privata hälsovården.

Tanken är att alla sjuka kan identifieras innan de kommer på jobb.

Målet för spårningen borde enligt EK vara att 80 procent av de smittade kunde isoleras inom 24 timmar.

För detta hoppas EK att staten kan anställa 1 300-1 600 personer.

Vidare tycker EK att alla läkare, inte bara specialister på smittosamma sjukdomar, borde få rätt att fatta beslut om isolering och karantän.

Restriktioner kunde hävas redan i början av maj

Med dessa åtgärder hoppas EK att samhället kunde öppnas upp förhållandevis snabbt. De första eleverna kunde börja återvända till skolorna redan i början av maj.

- Om vi kan hålla epidemin under kontroll lika bra under de kommande veckorna som vi har lyckats med hittills i Finland tycker vi att det öppnar en möjlighet att börja lätta på begränsningarna redan då, säger Mikko Helander.

Restaurangerna kunde öppna i slutet av maj. Idrottsverksamheten kunde starta upp i början av sommaren.

Däremot tycker EK att större möten skulle få vänta till hösten och att riskgruppernas isolering borde fortsätta till slutet av året.

Allt detta motiverar EK med att Finland hittills har klarat av kampen mot covid-19 bra, och antalet patienter som behöver intensivvård för tillfället håller på att sjunka.

Ett klart orosmoment är ändå bristen på skyddsutrustning. EK bedömer att det kommer att behövas skyddsmasker för alla medborgare.

I praktiken betyder det upp till 6 miljoner masker per dag. EK rekommenderar att Finland på samma sätt som Frankrike inför en egen standard för ansiktsmasker.

Flera inhemska bolag håller på att starta upp tillverkning av egna masker. För att täcka hela landets behov behövs också mera import.

EK: arbetsgrupp består av företagsledare som har utnyttjat information från olika konsultbolag. Ordförande har varit Keskos vd Mikko Helander. Övriga medlemmar är företagaren Kari Jussi Aho, Kones vd Henrik Ehrnrooth, företagaren Annu Nieminen, styrelseproffset Leena Niemistö, OP:s chefsdirektör Timo Ritakallio och VTT:s vd Antti Vasara. Också EK:s vd Jyri Häkämies har deltagit i gruppens arbete.

Diskussion om artikeln