Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ny oljeläcka upptäcktes i djuphamnen i Ingå precis då man inlett restaureringsarbetet efter olyckan i januari

Från 2020
Uppdaterad 29.04.2020 17:04.
En båt vid ett avskärmat område under ett oljebekämpningsuppdrag.
Bildtext I två och en halv månad har Fagerviken städats.
Bild: Ingå kommun

Ingå börjar nu restaurera de stränder vid Fagerviken som smutsats ned av oljeläckaget. De bommar som förhindrat spridning börjar avlägsnas. Samtidigt upptäcktes en ny läcka på onsdagsmorgonen (29.4).

Man misstänker att det är frågan om lätt brännolja, men tack vare att sakkunniga redan fanns på plats hann läckan inte orsaka några större skador.

Två och en halv månaders arbete

I två och en halv månad har man arbetat med att städa upp oljan och kilometervis med bommar har lagts ut för att den inte ska sprida sig. Vid en 1,6 hektar stor strandlinje har man slagit vass och samlat upp oljan.

Det var den sista januari som det upptäcktes att 5 till 10 kubikmeter lätt brännolja läckt ut i Fagerviken i Ingå.

Oljan hade hamnat i vattnet i samband med att tillrinningsvatten pumpades ur Fortums oljeförråd som finns i insprängda i berget intill hamnen.

Ny läcka på onsdagen

På onsdagsmorgonen (29.4) upptäcktes ändå vad man misstänker vara lätt brännolja i djuphamnen.

Källan till läckaget är inte känd. Vid upptäckten fanns bolaget Meritaitos personal och utrustning på plats. Meritaito har skött om rengöringen.

Oljan hade redan omgärdats och börjats sugas upp då räddningsverket kom till platsen.

Räddningsverket samlar material tillsammans med gränsbevakningen för att hitta källan till läckan.

De materiella skadorna förblev små tack vare att man kunde agera snabbt.

Bommarna avlägsnas

När det gäller den tidigare läckan är de miljötekniska undersökningarna klara och man har man börjat avlägsna bommar och städa upp oljebekämpningsavfall på områdets södra strand.

Restaureringsarbetet sker under ledning av miljöexperter.

Fagervikens södra stränder städas under de närmaste dagarna. Vid vikens norra strand byts de gamla bommarna ut.

I mars ordnades ett möte för fastighetsägare och nästa möte sker då epidemirestriktionerna lättar. Ägarna får också en rapport för den egna fastigheten.

29.4 klockan 17.02: Specificering att det handlar om lätt brännolja.

Diskussion om artikeln