Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Nu ska det bli fart på byggbranschens övergång till cirkulär ekonomi - Nordkalk ska agera lokomotiv

Från 2020
betongsväggar vid ett husbygge
Bildtext Idag används hälften av jordens nyproducerade råvaror för byggd miljö.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Science Park i Åbo koordinerar ett nytt nätverk som ska föra ihop företag, universitet och andra utbildningsinstitutioner med offentliga och kommunala aktörer i Åbotrakten. Målet är att främja byggbranschens övergång till cirkulär ekonomi.

Nordkalk Ab har åtagit sig en roll som företagspartner inom 3C-klustret (Circular Materials and Solutions for Construction Cluster, på engelska).

Klustret ska hitta företagsmodeller och verksamhetssätt som stöder cirkulär ekonomi. Samtidigt ska man bygga upp en stark innovationsverksamhet och samarbete där olika aktörers kunskap kan sammanstråla.

Nätverket har föregåtts av verkstäder som ordnats sedan i somras. Ett tjugotal företag har redan deltagit i träffarna.

- Cirkulär ekonomi erbjuder många olika perspektiv för företag, såsom att minska på koldioxidutsläpp, spara på naturresurser, återanvända material och hitta nya företagsmodeller. Målet med klustret är att stöda regionens företag i en övergång till en hållbar affärsverksamhet, säger Olof Malmström vid Turku Science Park.

Kluster i Åbo ska hjälpa byggbranschen att bli mer miljövänlig

4:41

"En tredjedel av allt avfall uppstår från byggande"

Mycket kan utvecklas när det kommer till återvinning inom byggbranschen. Med planering kan man se till att dyrbara råvaror inte går till spillo och att återanvändningen av material beaktas redan i planeringsskedet.

- Idag används till och med hälften av jordens nyproducerade råvaror för byggd miljö. En tredjedel av allt avfall uppstår från byggande, upplyser Reeta Huhtinen, sakkunnig vid Turku Science Park.

- Högskolorna i regionen har kunskap inom naturvetenskaper och teknik, vilket är centralt då man utvecklar nya återvinningssätt, så här kan högskolorna stöda företagen, konstaterar Huhtanen.

Nordkalk antar roll som lokomotivföretag

Kalksten är en central råvara inom byggnadsindustrin, som används bland annat för vägbygge, i betong och i tillverkningen av andra byggmaterial.

Enligt Nordkalk lyfts cirkulär ekonomi fram allt starkare i bolagets nya strategi.

- Vårt mål är att vara en ledande aktör inom vår bransch och fokusera på hållbara kalkbaserade lösningar. Hållbarhet betyder bland annat för oss att vi kommer att öka våra investeringar i cirkulära produkter och försöka att ta vara på allt material som vi tar upp ur marken, säger Mathias Snåre, direktör för forskning och utveckling i Nordkalk.

Diskussion om artikeln