Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

THL: Bara få i Nyland har antikroppar mot coronaviruset

Från 2020
Skyddskläder och plasthandskar.
Bild: Mårten Lampén / Yle

Endast väldigt få vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsområde har antikroppar mot coronaviruset, enligt Institutet för hälsa och välfärd THL, som i dag har gett ut de första resultaten från sin pågående undersökning.

Hittills har THL fått in över tusen prover, varav 516 har testats.

I screeningtest har elva av proverna varit positiva. Av dessa har man utfört neutralisationstest på nio och av dessa har bara ett varit positivt.

Antikropparna utreddes alltså med hjälp av två olika slags test. Screeningtestet utnyttjas för att mäta om ett prov innehåller antikroppar mot coronaviruset. De positiva proverna bekräftades ännu med hjälp av ett annat test, som mäter antikropparnas förmåga att neutralisera viruset.

Antikroppar bildas några veckor efter att man smittats.

- Neutralisationstestet är ett pålitligt sätt att mäta förekomsten av aktiva antikroppar. De här antikropparna ger sannolikt åtminstone en kortvarig immunitet. Än så länge finns det ändå ingen forskning om hurdan immunreaktion som ger skydd, säger Merit Melin, specialforskare vid THL, i ett pressmeddelande.

Det är möjligt att antikroppar bildas hos personer som smittats, men att de här antikropparna inte klarar av att neutralisera viruset.

I screeningtest är också chansen för ett falskt positivt test är betydande, då prevalensen av antikroppar bland befolkningen ännu är mycket liten.

Slumpmässigt urval

THL:s undersökning över hur det nya coronaviruset sprids bland befolkningen har pågått sedan den 9 april.

Det huvudsakliga syftet med undersökningen som nu inleds är att utreda hur stor andel av befolkningen som har bildat antikroppar, vilket tyder på att kroppen har påträffat viruset (s.k. seroprevalens). Dessutom mäter man mängden antikroppar och följer upp hur länge antikropparna bevaras.

Provtagningen började på HUS område och har nu utvidgats till alla sjukvårdsområden. Undersökningen omfattar personer i åldern 18-69 år och deltagarna väljs ut slumpmässigt.

THL påpekar att epidemins framfart kommer att studeras noggrannare i takt med att undersökningsmaterialet växer.

- Det är nu ytterst viktigt att alla som fått en inbjudan deltar i undersökningen så att våra experter och beslutsfattare kan få den bästa möjliga uppskattningen av hur coronavirusepidemin sprids, säger Arto Palmu, forskningsdirektör på THL.

Diskussion om artikeln