Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Marin: "Vi kunde inte förutse att krisen skulle bli så här svår" – statsministern gav riksdagen en upplysning om regeringens hantering av coronakrisen

Från 2020
Uppdaterad 29.04.2020 18:47.
Statsminister Sanna Marin (SDP) i riksdagen den 29 april 2020.
Bildtext "Ännu i början av året hade vi inte kunnat ana att krisen skulle bli så här djup och allvarlig", sa statsminister Sanna Marin (SDP) under statsministerns upplysning på onsdagseftermiddagen.
Bild: Lehtikuva

Statsminister Sanna Marin (SDP) gav riksdagen en upplysning om regeringens hantering av coronakrisen i samband med plenum på onsdagseftermiddagen.

Trots att många av de åtgärder som vidtagits för att hejda spridningen av virusepidemin har burit frukt är läget fortfarande allvarligt och faran är inte över, konstaterade Marin.

Hon påpekade också att vi har att göra med ett oförutsägbart virus och medgav att epidemins verkningar varit värre än man inom regeringen kunnat förvänta.

– Ännu i början av året hade vi inte kunnat ana att krisen skulle bli så här djup och allvarlig, sa Marin.

Även om vi lyckas dämpa virusepidemin i Finland är det möjligt att den återvänder i ett senare skede, konstaterade Marin.

– Det är uppenbart att vi inte kan ta oss ur den här krisen oskadda. Nu försöker vi minimera skadorna.

"Beredskapslagen måste ses över"

Marin medgav att regeringen har begått misstag i sin hantering av coronakrisen.

Hon hänvisade bland annat till den misslyckade anskaffningen av skyddsutrustning från Kina samt till läget vid Helsingfors-Vanda flygplats, där specialåtgärder togs i bruk med alltför stor fördröjning.

Enligt Marin har regeringen saknat redskap som skulle ha behövts för att kunna vidta åtgärder mitt i krisen. Många av de här redskapen har man varit tvungna att utveckla an efter, sa hon.

– Beredskapslagen måste ses över och förnyas i samarbete med de övriga partierna, konstaterade Marin.

Hon poängterade vikten av samarbete i kristider överlag och tackade särskilt oppositionspartierna för ett konstruktivt samarbete.

Samlingspartiet: Ministrar bör ta sitt ansvar

Det var Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo som ursprungligen bad om statsministerns upplysning gällande hanteringen av coronakrisen och om de misstag som begåtts inom Social- och hälsovårdsministeriets politiska ledning.

Orpo sa i förra veckan att Samlingspartiet inte vill framföra sin fråga i form av en interpellation, eftersom Finland i dessa tider behöver en handlingskraftig regering.

Under diskussionen som följde efter att statsminister Marin gett sin upplysning medgav han att regeringen i det stora hela lyckats väl i sin hantering av krisen.

Orpo kritiserade ändå regeringen för operativa fel som gjorts och prickade ministrar för att inte ha tagit det ansvar som tillhör dem.

Petteri Orpo (Saml) i riksdagen den 29 april 2020.
Bildtext Det var Petteri Orpo (Saml) som bad om statsministerns upplysning.
Bild: Lehtikuva

Det var också Samlingspartiets Sari Sarkomaa inne på och kritiserade särskilt social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen (VF) för att inte ha känt till och agerat efter sina ansvarsområden i samband med skyddsutrustningshärvan.

Pekonen sa för sin del att man nu lärt sig av sina misstag och gör ansträngningar för att trygga social- och hälsovårdens handlingsförmåga i fråga om tillräcklig skyddsutrustning.

Hon konstaterade också att den nationella pandemiplanen, som den finländska beredskapen grundar sig på, bör ses över och uppdateras.

Sannfinländarna kräver ökad inhemsk produktion

Även statsminister Marin sade att regeringen arbetar hårt för att förbättra tillgången till skyddsutrustning. Hon sade sig vara mycket oroad över situationen.

– Mängden skyddsutrustning borde vara betydligt större än så här. Vi kunde inte förbereda oss för det enorma behov av utrustning som coronaviruset medfört, sa Marin.

Bland annat Jussi Halla-aho och Ritva Elomaa (Sannf) efterlyste ökad inhemsk produktion. Enligt social- och hälsovårdsminister Pekonen ska den inhemska produktionen av skyddsutrustning sättas i gång inom kort.

Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen (VF) i riksdagen 29.4.2020.
Bildtext Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen (VF) fick ta emot kritik för hanteringen skyddsutrustningsaffären.
Bild: Lehtikuva

Även arbetsminister Tuula Haatainen (SDP) sa att försörjningsberedskapen i Finland bör granskas. Hon sa också att det inte är skäl att skylla på tidigare regeringar angående de brister som finns i försörjningsberedskapen i dag.

– Det som nu hänt kunde ingen ha förväntat sig. Vi har vetat att en pandemi är möjlig, men inte att det skulle röra sig om en så här omfattande global krissituation.

Testandet en brinnande fråga – Kiuru: "Den privata sektorn både behövs och används"

Samlingspartiets Petteri Orpo lyfte också fram det faktum att det i Finland nu genomförs färre coronatester än testningskapaciteten skulle ge förutsättningar för.

Han kritiserade regeringen för att inte ha tagit emot den hjälp som erbjudits av den privata sektorn, någonting som även Kristdemokraternas Sari Essayah anmärkte på.

Här svarade familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) att den privata sektorn nog både behövs och används.

– Vi alla är eniga om att vi inte klarar det här enbart med hjälp av offentliga resurser, utan vi behöver också den privata sidans hjälp. I den här salen verkar det råda en stark tro att testningskapaciteten enbart ökas genom offentliga resurser, men det stämmer inte, sa Kiuru.

Regeringen har satt som mål att göra 10 000 coronatester per dag. Enligt Kiuru är målet att sköta 7000 av dessa tester med hjälp av offentliga medel och minst de återstående 3000 testerna med hjälp av privata resurser.

– Kapaciteten höjs till 10 000 tester per dag så fort som möjligt.

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) i riksdagen den 29 april 2020.
Bildtext Den privata sektorn kommer att inkluderas för att höja testningskapaciteten i Finland, sa familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP).
Bild: Lehtikuva

Regeringen ska senare i veckan diskutera den eventuella hävningen av begränsningar som införts för att hejda virusspridningen.

Samlingspartiets Terhi Koulumies frågade ifall man kunde häva begränsningar regionalt, beroende på det rådande coronaläget i området.

– Det kommer vi att diskutera, men att häva begränsningar regionalt kan vara utmanande eftersom det är svårt att förutse hur viruset sprider sig, svarade Marin.

Diskussion om artikeln