Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Urvalsproven sker på distans – ändå samma kunskaper som mäts, intygar man vid ÅA

Från 2020
En elev räknar matematik på en dator.
Bildtext På grund av coronaepidemin ordnas urvalsproven i huvudsak på distans.
Bild: Sami Takkinen / Yle

Traditionella urvalsprov ersätts i år av elektroniska prov på distans, muntliga prov, inlämningsuppgifter och genom utvidgning av betygsantagningen.

Med tanke på den pågående coronasituationen vill man på det här sättet säkra de sökandes trygghet och hälsa.

De flesta som beviljas studieplats vid Åbo Akademi antas på basis av betygspoäng, och berörs inte av förändringarna.

För de sökande som deltar i urvalsproven sker urvalet i de flesta fall i två steg.

Trots att urvalsproven nu genomförs på ett annorlunda sätt än tidigare år, mäter vi samma kunskaper och färdigheter som tidigare.

Gurli-Maria Gardberg, områdeschef för utbildningsservice vid Åbo Akademi

Det första skedet består av ett digitalt prov på distans. Därefter kallas ett mindre antal sökande till ett andra urvalsprov som utförs antingen på distans eller vid ett provtillfälle i liten grupp på plats på campus, beroende på vad myndigheterna och epidemisituationen då tillåter.

– Trots att urvalsproven nu genomförs på ett annorlunda sätt än tidigare år, mäter vi samma kunskaper och färdigheter som tidigare, säger Gurli-Maria Gardberg, områdeschef för utbildningsservice vid Åbo Akademi, i ett pressmeddelande.

– Universiteten har arbetat under högtryck de senaste veckorna för att ta fram en tillförlitlig, gemensam lösning. Vi gör vårt yttersta för att erbjuda fungerande urvalsprov och garantera likabehandling, säger Mikael Lindfelt, prorektor vid Åbo Akademi med ansvar för grundutbildningen, i pressmeddelandet.

Urvalsproven genomförs i slutet av maj och i början av juni.

Samma sak gäller vid Åbo universitet

Också vid Åbo universitet berör förändringarna främst de som ansökt till linjer där det krävs urvalsprov.

– I urvalet tar vi hänsyn till de branschspecifika särdragen och vi håller fast vid de gemensamma branschbesluten, säger Piia Björn, prorektor med ansvar för utbildningen vid Åbo universitet, i ett pressmeddelande.

Diskussion om artikeln