Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Elektroniska lösningar, tvåstegsprov och studentbetyg i fokus – så här sker antagningen till universitet och yrkeshögskolor i år

Från 2020
Uppdaterad 30.04.2020 11:48.
En kvinna sitter vid ett köksbord med en boktrave och en laptop framför sig.
Bildtext Coronaepidemin för med sig förändringar i urvalsproven. Bildsättningsbild.
Bild: Lehtikuva

Urvalsproven till universiteten ordnas i år på distans. Antagningen sker i år med bland annat elektroniska urvalsprov på distans, muntliga prov och inlämningsuppgifter. Dessutom kommer fler studerande än tidigare att antas via betygsantagning.

De flesta inträdesprov ordnas i två steg. Det första skedet kommer i allmänhet att ordnas elektroniskt och på distans. Det andra skedet kan ordnas på distans eller genom prov på campus i små grupper.

- Universiteten har fattat beslut med de sökandes bästa i åtanke och med så små förändringar som möjligt, säger Petri Suomala, ordförande för mötet för vicerektorer vid Unifi.

Sökande ska själva aktivt följa med

Universiteten följer noga med urvalsprocessen och påverkan av de beslut som nu fattats om urvalsproven. En expertgrupp med bland annat akademiska- och urvalsexperter, jurister samt hälso-, säkerhets- och IT-experter har planerat de olika lösningarna.

Universiteten och yrkeshögskolorna meddelar sina sökande om förändringarna i inträdesproven via nättjänsten Studieinfo. De sökande uppmanas bekanta sig med förändringarna noggrant och att vända sig till universitetens ansökningstjänster ifall de har frågor.

Studentbetyget allt viktigare i år

Den gemensamma ansökan till ekonomiutbildningarna vid bland annat Svenska Handelshögskolan i Helsingfors och Vasa samt vid Åbo Akademi ordnas i år i två moment, varav det första avläggs digitalt den 2 juni.

Liksom tidigare antas 60 procent av de sökande via betygsantagning för förstagångssökande.

Vid Åbo Akademi sker inträdesproven enligt samma modell: Digitalt prov på distans, varpå ett mindre antal sökande kallas till ett andra urvalsprov antingen på distans eller i liten grupp på campus.

Av de sökande till utbildningarna i medicin, veterinärmedicin och odontologi kommer 75 procent att bli invalda på betygsantagning.

Yrkeshögskolorna går in för inträdesprov i två steg

Också inträdesproven till yrkeshögskolorna ordnas i år i två steg i juni. Provdagen för det första delprovet är den 4 juni. Tidpunkten och arrangemangen för det andra delprovet meddelas i maj.

I det första steget av inträdesprovet deltar alla sökande som inte blivit invalda till sitt förstahandsval genom betygsantagning. Resultaten av betygsantagningen publiceras senast den 27 maj.

De sökande som klarat sig bäst i det första steget av inträdesprovet kallas till det andra delprovet.

Arcada i Helsingfors och Novia i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad ordnar skilda inträdesprov för vissa av sina utbildningar.

Totalt har 75 000 sökande till yrkeshögskolorna i den gemensamma antagningen anmält sig till inträdesprov och tiotusentals sökande väntas delta i det andra delprovet.

De sökande uppmanas följa med läget på ammattikouluun.fi.