Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Analys: Röran blir värre när Nerg inte utnämns

Från 2020
En bild på Päivi Nerg med Svenska Yles politiska reporter Anders Karlssons citatstämpel ovanpå.
Bildtext Päivi Nerg ser inte ut att bli kanslichef, åtminstone inte ännu.

Finansminister Katri Kulmuni (C) tweetade på torsdagen att hon drar tillbaka utnämningen av Päivi Nerg till kanslichef för Finansministeriet från föredragningslistan för statsrådets möte. Det är inte till fördel att utnämningen har gjorts till en röra, skriver Svenska Yles politiska reporter Anders Karlsson.

Katri Kulmuni och Centern har drivit utnämningen av Nerg, som är den näst högsta tjänstemannen vid Finansministeriet.

Frågan har väckt känslor och situationen är utmanande för hela regeringen.

Kanslichefen för finansministeriet har en avgörande roll då landet byggs upp igen efter coronakrisen.

För en vecka sedan var det utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari (SDP) som bad om bordläggning. En vecka före det försvann ärendet också från listan.

Kulmuni uppger att hon vill "ge grundlagsutskottet den tid det behöver för att reda ut frågan om tillgång till information".

Misstankar om att information har undanhållits

Det handlar om en utredning där riksdagens grundlagsutskott vill ha klarhet i varför riksdagen inte får all den information den anser sig behöva.

Ett exempel som nämns är Nergs och hennes ministeriums agerande under beredningen och behandlingen av regeringen Sipiläs vård- och förvaltningsreform.

Finansministeriet misstänks ha undanhållit information om kostnader som skulle ha tillkommit i samband med reformen.

Ovanligt upprörda känslor i riksdagen

Det är av största vikt att riksdagen har tillgång till all tillgänglig information då beslut fattas. Det är inte tjänstemännens sak att bedöma vilken information beslutsfattarna behöver och ska tillkännages.

Utskottsrådet Matti Marttunen tweetade nyligen att ”statsrådets tjänstemän bara inte kan bedöma vad riksdagen anser att är tillräckligt”. Det är ovanligt med utspel av detta slag i offentligheten.

Utredningen väntas bli klar den 22 maj. Publiciteten som följer kommer inte nödvändigtvis att vara enbart positiv för de inblandade.

Inte bara informationsgången som irriterar

Det är inte bara den aktuella utredningen som irriterar. Nerg är till sin utbildning agronomie- och forstmagister, och skulle utnämnas förbi flera doktorer i nationalekonomi.

Regeringspartierna har i tur och ordning krävt ett slut på de politiska utnämningarna. Det började med uppståndelse kring att Kirsi Pimiä blev kanslichef vid Inrikesministeriet.

Det är inte helt otänkbart att svårigheterna också avslöjar något om relationerna mellan de ledande regeringspartierna SDP och Centern. Ilta Sanomats Timo Haapala skriver att det också inom SDP är oklart vad man vill.

Oberoende är tjänsten en av de viktigaste inom statsförvaltningen. Kanslichefen för Finansministeriet har en avgörande roll då landet byggs upp igen efter coronakrisen.

Det är inte till fördel att utnämningen har gjorts till en röra.

Diskussion om artikeln