Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Cykla, gå eller kanske åka spårvagn? Tusentals personer får vara med och utveckla trafiken i Åbo - i unikt demokratiprojekt

Från 2020
Cyklister och ett äldre par vandrar längs Aura å
Bildtext Längs Aura ås stränder är det gott om flanörer. Får Åbo centrum fler gågator i framtiden?
Bild: Arash Matin/Yle

Under våren har 12 000 slumpmässigt utvalda Åbobor fått en enkät hem till sig per post. Via enkäten vill staden engagera invånarna i stadens beslutsfattande och ta reda på hur Åboborna själva vill utveckla trafiken i Åbo centrum.

Flera tusen svar har redan kommit in, men det unika är att 200 frivilliga dessutom kommer att få gräva djupare i frågan genom att delta i diskussioner i ledda smågrupper. Forskningen leds av Åbo Akademi.

Grupperna kommer att få se tre centrumvisioner som har tagits fram av ett konsultföretag. Visionerna utgår från Åbo stads ambitiösa mål att kraftigt minska sitt koldioxidutsläpp.

- Det räcker inte med fler elbilar som ger mindre utsläpp i trafiken, utan Åbo försöker få sina invånare att röra sig mer med cykel, promenera mer och använda kollektivtrafik. De tre visionerna har olika lösningar för hur vi får till stånd detta och det ska panelen på 200 personer ta ställning till, säger Kimmo Grönlund, professor i statskunskap vid Åbo Akademi.

En man i en blå kappa med Åbo domkyrka i bakgrunden
Bildtext Kimmo Grönlund är professor i statskunskap vid Åbo Akademi.
Bild: Arash Matin/Yle

Med spårvagn över broarna?

Trafiken i Åbo centrum har den senaste tiden diskuterats på flera håll. Den heta potatisen är fortfarande spårvagnarna och i april 2020 röstade ett oenigt fullmäktige för att planeringsarbetet för ett spårvägsnät får fortsätta.

Redan 2018 presenterades visioner som gäller broarna i Åbo centrum. Frågan är om någon eller några av broarna som korsar Aura å i centrum borde stängas för personbilstrafik.

Dombron i Åbo med Åbo domkyrka i bakgrunden.
Bildtext Vad och vem kommer att köra på stadens gator i framtiden?
Bild: Arash Matin/Yle

Möten över nätet

Några närmare detaljer om vilka visioner som nu målas upp avslöjar Kimmo Grönlund inte, men de frivilliga får delta i tre timmar långa diskussioner över nätet.

Deltagarna ska också titta på en video där man visar upp de olika scenarierna för Åbo centrum. Det finns tid att reflektera över alternativen, diskutera och lyssna på andras argument. Dessutom ska alla rösta.

- Det är onekligen ganska intressanta alternativ som kommer att väcka mycket debatt, säger Grönlund.

Resultatet av arbetet ska Åbo stad använda i sitt beslutsfattande då fullmäktige fattar beslut om den nya generalplanen för 2029 (på finska).

Två unga mammor med barnvagn promenerar i Åbo invid en stor vattenpöl
Bildtext Blir Åbo en mer fotgängarvänlig stad i framtiden?
Bild: Arash Matin/Yle

Målet är att skapa en möjlighet att alla som berörs av beslutet får sin röst hörd.

För Kimmo Grönlunds team är projektet omfattande och är en verksamhet som i hög grad stöder lokaldemokratin.

- Jag forskar mycket i nya sätt att göra medborgarna delaktiga i demokratiskt beslutsfattande och det här är ett sätt. En sidoeffekt av vår undersökning kommer förhoppningsvis att bli en ökad diskussion i staden då folk får ta del av den genomtänkta folkopinionen. Vi kommer att göra lokaldemokratin en tjänst i Åbo och det här kan vara en form som i framtiden också kan användas i andra sammanhang, säger Grönlund.

Hur stor tyngd kommer panelens åsikter att ha?

- Jag tror och hoppas att stadsdirektören vill att det här får gehör. Men exakt hur opinionen omvandlas till beslut är inte klar. Åtminstone kommer alla ledamöter att få en rapport om resultatet och får på det viset höra vad Åboborna har tyckt, säger Grönlund.

En man med glasögon
Bildtext Demokratiprojektet är omfattande, säger Kimmo Grönlund.
Bild: Arash Matin/Yle

Projektet kallas Åbo samtalar och ordnas av Åbo stad, Åbo Akademi och Tammerfors universitet. Projektets huvudsakliga finansiär är Åbo stadsforskningsprogram.

Diskussion om artikeln