Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Skolorna i Bromarv, Västerby och Snappertuna hotade igen - föreslås stänga när elevantalet blir för litet

Från 2020
Uppdaterad 30.04.2020 17:24.
hand som skriver med penna.
Bildtext I Bromarv misstänks eleveantalet sjunka under det kritiska 15 under de närmaste åren.
Bild: Tiia Lillkvist/ Yle

Klinkbackan koulu är först på stängningslistan när Raseborg ska spara inom bildningen. Inom de närmaste åren kan Bromarv skola, Västerby skola och Snappertuna skola stå i tur.

Stängningen av skolor har stötts och blötts i flera år utan förverkligande. Våren 2016 var sex skolor stängningshotade och nu är fyra av skolorna i vågskålen igen.

Då skrev 3 000 personer under en lista för att bevara Klinkbackan koulu, Snappertuna skola och Västerby skola vilket ledde till att fullmäktige året därpå beslöt att inga skolor stängs.

Nu är förslaget att dra in skolor en del av stadens servicenätutredning.

Åldrande befolkning och minskat antal invånare

Raseborg har tagit hjälp av konsultbolaget Tilakonsultit TM2 som utrett servicenätet.

Arbetet har letts av en styrgrupp med ledande tjänstemän och stadsdirektör Ragnar Lundqvist som ordförande. Konsultbolaget har också diskuterat med berörda tjänstemän.

Under utredningens gång har man kunnat konstatera att det finns ett behov av förändring till följd av att befolkningen åldras och invånarantalet minskar.

Dessutom tampas staden med ekonomiska utmaningar.

Bildningsnämnden: Björkebo kan inte stänga

En av målsättningarna för i år var att stänga ett daghem och då var förslaget Björkebo daghem i Ekenäs eftersom byggnaden behöver renoveras.

Bildningsnämnden konstaterar ändå att det inte är möjligt att stänga Björkebo.

Antalet barn som anhållit om dagisplats har nyligen ökat, och det finns inte plats att omplacera de knappt 60 barnen som kommer att gå i Björkebo på hösten.

Ett förslag var att stänga två avdelningar vid daghemmet men inte heller då räcker de lediga platserna vid andra daghem till.

Bildningsnämnden tog också ställning till ett förslag att ta i bruk servicesedlar för privat dagvård i hopp om att en privat aktör då kunde etablera sig i Karisområdet. Nämnden röstade ändå mot förslaget.

Billnäs skola ska finnas kvar tillsvidare

När det gäller skolor så föreslår bildningsnämnden att finska Klinkbackan koulu i Pojo stänger i augusti nästa år.

Det skulle betyda att fyra av eleverna flyttar till Pohjan kirkonkylän koulu och resten till Kiilan koulu i Karis.

Billnäs skola
Bildtext Billnäs skolas elever ryms i nuläget inte in i Katarinaskolan.
Bild: YLE / Linus Westerlund

En stängning av Billnäs skola har också utretts men i nuläget finns det inte plats för skolans elever i Katarinaskolan i Karis.

När staden nästa år börjar planera Katarinaskolans renovering ska eleverna från Billnäs skola räknas in i det totala antalet elever.

Bromarvs, Snappertunas och Västerbys öde kan avgöras de närmaste åren

Man har också tittat närmare på är Bromarv skola, Snappertuna skola och Västerby skola.

När det gäller Bromarv hör tre lärare till personalen varav en är visstidsanställd.

Om antalet lärare minskade skulle verksamheten inte kunna fortsätta eftersom lärarna har hand om en hel del arbete utanför undervisningen.

Samtidigt är det inte längre försvarbart med tre lärare om elevantalet sjunker till 15. Därför föreslår bildningsnämnden att när elevantalet i Bromarv skola två år efter varandra varit 15 eller lägre så stängs skolan.

Eleverna flyttar då till Höjdens skola i Tenala.

Så här ser prognosen ut för Bromarv skola de kommande fyra åren.

LäseårElever
2019/202022
2020/202118
2021/202217
2022/202314
2023/202412

Också i Snappertuna sjunker elevantalet. I skolan finns tre klasslärare, en timlärare som är visstidsanställd och en visstidsanställd skolgångshandledare.

Även där skulle helheten vara utmanande att få att gå ihop med minskad mängd personal.

Bildningsnämnden föreslår att Snappertuna skola stänger då skolan har 20 elever eller färre två år i rad.

Eleverna flyttar då till Katarinaskolan i Karis eller Seminarieskolan i Ekenäs.

Enligt prognosen kommer ändå inte att elevantalet sjunka så lågt inom de närmaste åren.

LäseårElevantal
2019/202037
2020/202133
2021/202231
2022/202330
2023/202429
2024/202531
2025/202625

Vad gäller Västerby skola är förslaget att skolan stänger då eleverna är tillräckligt få för att rymmas in i Österby skola.

Som det ser ut nu är det möjligt hösten 2024. Under tiden gör man endast nödvändiga reparationer i Västerby skola.

Skulle skolan stänga nu så skulle samtliga årskurser ha parallellklasser i Österby skola de tre till fyra första åren och det skulle finnas tre klassrum för lite.

Nybygge kan ersätta skolor och daghem i Pojo

Bildningsnämnden vill också att planerna gällande ett motsvarande skolcentrum i Pojo som det som är på gång i Svartå går vidare.

Nybygget skulle ersätta Pohjan kirkonkylän koulu, Pojo kyrkoby skola, Knattebo gruppfamiljedaghem, Pojo daghem, Fiskarsin koulu och Fiskars daghem.

I samma byggnad skulle finnas rådgivning, tandvård, vård i hemmet, dagverksamhet samt mottagning för hälsovård och mental och missbrukarvård.

Nämnden föreslår att ett planeringsanslag budgeteras för år 2021 för ändamålet.

Stadsstyrelsen ska nu ta ställning till förslagen. Fullmäktige i Raseborg har sista ordet.

Diskussion om artikeln