Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vedeldade kakelugnar och bastur står för majoriteten av inhemska hälsoskadliga luftburna utsläpp – 200 personer om året dör i förtid på grund av det

Från 2020
Ved brinner i eldstad med nätlucka framför.
Bildtext Endast torr ved i spisen så minskar du utsläppen!
Bild: Kalevi Rytkölä / Yle

Majoriteten av hälsovådliga luftburna fina partiklar kommer till Finland från Östeuropa och Centraleuropa, men här hemma uppstår majoriteten av utsläppen på grund av att man värmer hus och bastur med vedeldning.

Avigsidan med den mysiga brasans gula sken är röken som innehåller många hälsovådliga ämnen. Dessutom brinner gaserna inte lika effektivt i gamla eldstäder, och låga skorstenar innebär att röken hänger lågt.

De luftburna fina partiklarna är mindre än 2,5 mikrometer och de påverkar hälsan negativt.

Enligt Meteorologiska institutets forskarprofessor Jaakko Kukkonen är problemet störst i småhusområden i städerna.

– Menen är påtagliga i tätorter med många småhus, eftersom det är där man eldar mest. Utsläppen sker lågt och en stor del av röken stannar på en sådan höjd att man andas in den, säger Kukkonen.

Däremot är det inte lika skadligt för andra då man eldar på landsbygden, i och med att inte lika många personer exponeras för röken. Strandbastun på sommarstugan har alltså en mindre skadlig effekt än om man eldar i ett småhusområde i stan.

Varje år dör cirka 2 000 finländare i förtid på grund av luftföroreningar och en tiondel av de här dödsfallen beräknas bero på vedeldning.

– Vi har haft gemensamma projekt med THL, Finlands Miljöcentral och Meteorologiska Institutet och man uppskattar att vedeldning orsakar omkring 200 förtida dödsfall varje år, säger Kukkonen.

Utsläppen har minskat sedan slutet på 1980-talet

Utöver vedeldning skapar trafiken också små, luftburna partiklar. Enligt forskarprofessor Kukkonen har utsläppen ändå minskat sedan slutet av 1980-talet på grund av reglering av till exempel trafiken.

Däremot kommer största delen av de luftburna fina partiklarna hit med vinden.

– Över hälften av luftburna fina partiklar i vår luft har kommit hit med vinden från områden i Östeuropa och Centraleuropa från områden med mycket utsläpp. Finland ligger på ett sådant område att partiklarna passerar här, säger Kukkonen.

Också i jämförelse med de nordiska länderna ser det annorlunda ut här, enligt en färsk studie från Meteorologiska institutet där också Kukkonen medverkade.

I till exempel Oslo värmer man hus med ved också i innerstaden, och där står vedeldningen för 30–60 procent av de luftburna fina partiklarna.

– I till exempel Helsingfors står vedeldningen i medeltal årligen för högst 15 procent av de luftburna fina partiklarna, säger Kukkonen.

Du kan själv bränna effektivare och minska utsläppen

I Finland är vedeldningen rätt så oreglerad i jämförelse med till exempel trafikens utsläpp, men det finns många sätt som man kan effektivera sitt eldande. En tumregel är att nya eldstäder bränner gaserna bättre och skapar således mindre utsläpp.

Det är också viktigt att man eldar endast torr ved. Att bränna skräp, fuktiga klabbar eller virke som är målat, impregnerat eller annars behandlat skapar mer föroreningar.

Det lönar sig också att veta hur vädret påverkar röken så att din brasa inte ryker rakt in hos grannen.

Diskussion om artikeln