Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Har du koll på de nya reglerna till sjöss? Ny lag träder i kraft i juni

Från 2020
Uppdaterad 04.05.2020 09:20.
Två segelbåtar i en gästhamn.
Bildtext Befälhavarens roll betonas i den nya lagen
Bild: Amanda Vikman/Yle

Båtfolket får vänja sig vid en del nya regler till sjöss då den nya sjötrafiklagen träder i kraft den 1 juni i år. Båtförare kan i och med den nya lagen bötfällas och befälhavarens ansvar betonas mer än tidigare.

Befälhavaren ansvarar för farkostens gång, säkerhet och utrustning, och ser till att farkosten inte åstadkommer fara eller störningar för någon eller något, inklusive miljön.

Det betyder bland annat att befälhavaren ser till att det finns tillräckligt med flytvästar ombord.

Mycket för kapten att hålla reda på

Här ett utdrag ur lagen om befälhavarens ansvar:

  • att se till att farkosten är försedd med adekvata sjökort
  • att se till att utrustningen ombord (till exempel flytredskap) är lättillgänglig
  • att se till att de ombordvarande är iklädda flytredskap om omständigheterna kräver det. Befälhavaren ansvarar för att det finns flytvästar för alla ombord, och att de är lättillgängliga.

Befälhavaren är i regel samma person som framför farkosten men enligt den nya lagen kan det också vara en annan person, som inte nödvändigtvis är med ombord. Den här skrivningen kom till för att senare möjliggöra en automatisering av sjötrafiken.

en vinsch på segelbåt
Bild: Yle/Camilla Kivivuori

Båtuthyrning underlättas i den nya lagen

Den nya lagen lindrar regleringen av hyresbåtarna. Bland annat faller de nuvarande tekniska kraven och besiktningskravet bort på hyresbåtar.

Hyresbåtarna betraktas därmed som vanliga fritidsbåtar men ska ändå uppfylla de allmänna säkerhets- och utrustningskrav som lagen förutsätter.

Syftet med ändringarna är att underlätta uthyrningen av båtar och främja delningsekonomin.

Båtförare bötfälls

Enligt den nya sjötrafiklagen kan också båtförare bötfällas precis som vägtrafikanter. För lindriga brott betalas en avgift för trafikförseelse på mellan 40 och 120 euro.

Dödsstatistiken till sjöss är rätt dyster i Finland. I fjol krävde olyckor till sjöss 43 människoliv. Dödsoffren var alla män, och de flesta mellan 55 och 74 år gamla.

Löjtnant Mika Stormblad från Nagu sjöbevakningsstation håller upp en rödgul stoppskylt i samband med sjöbevakningens övervakning till sjöss.
Bild: Linus Hoffman/Yle

Diskussion om artikeln