Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Demokrati och mänskliga rättigheter kan inte tas för givna och det är speciellt viktigt att minnas i kristider, säger Finlands representant i Europarådet

Från 2020
Bild på Nina Nordsröm som är Finlands permanenta representant i Europarådet
Bildtext Ambassadör Nina Nordström är Finlands permamenta representant i Europarådet i Strasbourg.
Bild: Kimmo Räisänen

Rättsstatsutvecklingen har redan en längre tid varit oroväckande i en del länder, säger ambassadör Nina Nordström. Coronakrisen kan förvärra läget ytterligare.

- Vi lever alltså i en tid då det gäller för oss som länder och varför inte också som individer att följa med hur rättsstats- och människorättsutvecklingen verkligen går i Europa och världen, säger Nordström.

Nordström har i egenskap av Finlands permanenta representant i Europarådet noggrant följt med hur de europeiska länderna reagerat på coronakrisen.

Bland de åtgärder som vidtagits finns bland annat beslut om att stänga gränser till utlandet samt att begränsa människors möjlighet att röra sig inom sitt eget land.

Rättigheter måste vägas mot varandra

Nordström betonar att länder har rätt att vidta exceptionella åtgärder i ett krisläge.

- Samtidigt har de här åtgärderna också betytt ganska stora inskränkningar på mänskliga rättigheter, till exempel människors rörelsefrihet och människors näringsidkande, och det kommer att få följder.

Den avgörande frågan är om åtgärderna varit nödvändiga och proportionerliga, betonar Nordström.

Rätten till liv är en av de viktigaste av dem utan vidare, men alla mänskliga rättigheter är viktiga och universella och alla behöver ses till samtidigt

I Finland blev man exempelvis tvungen att överväga om stängningen av Nyland var en rimlig åtgärd med tanke på det hot coronaviruset utgör.

Då man ser på en hälsokris ur ett människorättsperspektiv så bör man se till olika rättigheter samtidigt, säger Nordström.

- Rätten till liv är en av de viktigaste av dem utan vidare, men alla mänskliga rättigheter är viktiga och universella och alla behöver ses till samtidigt. Och det är det här som är det svåra.

Undantagstillstånd kan ska inte missbrukas

Avgörande är också hur länge undantagstillstånden gäller och om det finns ett tydligt slutdatum för restriktionerna.

- Man kan avvika från eller begränsa vissa mänskliga rättigheter, men under förutsättningen att det sker lagligt, är nödvändigt, proportionerligt och tidsmässigt begränsat.

Om den tidsmässiga begränsningen saknas finns det enligt Nordström orsak att oroa sig.

- Man bör alltså ställa sig frågan: blir de undantagstillstånd som man vidtagit gällande i en lång eller en för lång tid? Man kan alltså göra undantag men man behöver se till att de inte blir eviga.

Fall där man misstänker att de mänskliga rättigheterna kränkts kan senare komma att granskas i Europadomstolen, påminner Nordström.

Mänskliga rättigheter något att kämpa för

I EU-sammanhang har i synnerhet Ungern lyfts fram som ett land där undantagsåtgärderna kan ses som ett hot mot demokratin och rättsstaten.

Enligt Nina Nordström är det ändå viktigt att diskussionen om mänskliga rättigheter och de grundläggande friheterna förs i alla länder.

- Det finns inga garantier någonstans för att saker alltid förblir goda eller att de hela tiden blir bättre, utan det är någonting man aktivt behöver arbeta för.

Det här är utan vidare en möjlighet att också tala om hur viktigt det är med internationellt samarbete

Europarådet grundades år 1949 i ett försök att ena Europa efter andra världskriget.

Den första konventionen som antogs i rådet var konventionen om mänskliga rättigheter, även känd som Europakonventionen.

Internationellt samarbete behövs i kristider

I dagens läge fokuserar Europarådet, som har sitt säte i franska Strasbourg, på främja mänskliga rättigheter, demokratiutveckling och rättsstatsprincipen.

Organisationen består av 47 medlemsländer och erbjuder därmed en bredare plattform för dialog mellan europeiska länder än exempelvis EU med sina 27 medlemmar.

I kristider framhävs betydelsen av att länder diskuterar med varandra, säger Finlands ständiga representant i Europarådet Nina Nordström.

- Det här är utan vidare en möjlighet att också tala om hur viktigt det är med internationellt samarbete, med funktionerande internationella institutioner som hjälper oss att bli bättre som länder och regeringar.

Diskussion om artikeln