Hoppa till huvudinnehåll

Tro

Rose-Maj Friman tar Mannerheims dagorder till Finlands mödrar till heders igen

Från 2020
Prästen Rose-Maj Friman klädd i vit alba står framför fönster med glaskonst i Brändö kyrka i Vasa.
Bildtext Rose-Maj Friman är sjukhuspräst i Vasa och predikar i morsdagsgudstjänsten som sänds denna söndag.
Bild: Mikaela Forsman-Sten / Yle

På morsdagen sänds gudstjänsten i Yle Fem från Brändö kyrka i Vasa. Under gudstjänstens predikan väljer prästen Rose-Maj Friman att lyfta fram minnet av Mannerheims dagorder till Finlands mödrar från 1942.

Mannerheim gav alla mödrar Frihetskorset

Rose-Maj Friman lyfter i sin morsdagspredikan fram en tavla som hänger på väggen i många kyrkor. Det är Mannerheims dagorder till Finlands mödrar, en bekant tavla för många.

Dagordern gavs till morsdagen år 1942 och tilldelade överbefälhavare Mannerheim alla finska mödrar kollektivt Frihetskorset.

Han uppmärksammade på det här sättet alla de mödrar som avstått sina söner och döttrar åt fosterlandet. Under sin predikan delar Friman friikostigt med sig av överbefälhavare Mannerheims medalj till alla mammor.

– Dagordern uttrycker medkänsla för dem som sörjer. Tacksamhet över uppoffringar för det gemensamma bästa och en förhoppning om bättre tider. Vi är alla värda dagordern, säger Rose-Maj Friman som till vardags är sjukhuspräst.

Överbefälhavarens dagorder, tavla i Brändö kyrka i Vasa.
Bildtext Överbefälhavare Mannerheims dagorder från 1942 där han kollegtivt ger frihetskorset till alla Finlands mödrar.
Bild: Mikaela Forsman-Sten / Yle

Tron stärker oss är tema för gudstjänsten

I gudstjänsten använder Rose-Maj Friman en vit sten som symbol för livet.

– Vi ser ytan men blir införstådda med att det alltid finns en annan sida av verkligheten. Min sten är vit men livet innehåller ända från början mörka stråk, många gråa nyanser och en hel del gropar i den välpolerade ytan.

– Tro är ju också att vända på stenarna, att ta steget från det ytliga och se vad som finns på andra sidan. Trons verklighet är ju stenens andra sida. Det som vi inte ser vid första anblicken, det som vi kan ana att finns bakom verklighetens rundade kanter.

Friman jobbar som sjukhuspräst och hon ger också vårdpersonalens perspektiv under coronaepidemin i förbönen.

I förbönen ber hon tillsammans med Ann-Sofi Nylund, som även hon är sjukhuspräst, om beskydd och kraft för läkare, vårdpersonal och alla som arbetar med olika stödfunktioner på sjukhusen. De ber också om kraft och glädje i olika familje- och vänrelationer.

Naturens växlingar som tröst i en annorlunda situation

– I år har vi haft en märklig vinter och en märklig vår. Och ingen vet i dagens läge när vi kan återgå till ett normalt vardagsliv igen, säger Rose-Maj Friman.

Mikael Forslund är kyrkoherde i Vasa svenska församling och liturg i gudstjänsten. Han inleder gudstjänsten med att visa på hoppet som finns i naturen.

–Trots undantagstillstånd och krisläge så fortsätter årstiderna sin växling. Allt i skapelsen väcks till liv igen på våren. Det får bli en konkret påminnelse för oss om att livet vinner och livet fortsätter, trots allt, konstaterar Mikael Forslund.

Prästerna Mikael Forslund och Rose-Maj Friman iklädda albor i Brändö kyrka i Vasa
Bildtext Mikael Forslund och Rose-Maj Friman.
Bild: Mikaela Forsman-Sten / Yle

Vårliga och trosvissa psalmer

Psalm 532 Likt vårdagssol i morgonglöd inleder gudstjänsten. Övriga psalmer är Herre gud ditt dyra namn till ära (nr 293) och O gud, som skapat vind och hav (nr 828).

I gudstjänsten finns också Martin Lönnebos vackra psalm (nr 810 i tillägget) Som gränslösa vidder och kärlekens djup till vilken Sven-Erik Bäck skrivit melodin.

En sångkvartett med tenoren Dan Andersson, sopranen Monica Heikius, alten Mari Renvall och basen Patrik Vidjeskog hörs i gudstjänsten.

Sångkvartetten sjunger Det nya livet skriven av Anna-Stina Thorssell-Ahlm till melodi av Franz Schubert och Mjukt flödar vårens sol med text av Christina Lövestam, till melodi av W A Mozart.

Dan Andersson, kantor i Vasa svenska församling, spelar två orgelstycken av Jean Langlais. Under förbönen stycket Improvisation och som avslutning det mycket imponerande Prélude.

Tron stärker oss - Gudstjänst på morsdag från Brändö kyrka sänds 10.5 kl 11.00 i Yle Fem och 13.03 i Yle Vega.

Bägge sändningarna finns på Arenan i 30 dagar efter sändning.

Brändö kyrka i Vasa är en kyrka i jugendstil med ljusbrun fasad.
Bildtext Stadsdelskyrkan på Brändö i Vasa.
Bild: Mikaela Forsman-Sten / Yle

Diskussion om artikeln