Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Danmark ger nya anvisningar om riskgrupper: "Det är varken bra eller nödvändigt att isolera sig på längre sikt"

Från 2020
Skylt på gata i Köpenhamn uppmanar danskarna att skydda sig själv för att skydda andra.
Bildtext Danmark har börjat lätta på restriktionerna och ser också över vilka som är i riskgrupp. Hög ålder är inte allt.
Bild: Jacob Crawfurd / Alamy/All Over Press

Risken för ett allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19 stiger med åldern, men en pigg 75-åring utan kronisk sjukdom löper mindre risk än en 62-åring med diabetes och hjärt- och kärlsjukdom. Det säger danska Sundhedsstyrelsen som nu sett över anvisningarna för riskgrupper.

Sundhedsstyrelsen i Danmark (motsvarande THL i Finland) preciserar nu vilka faktorer som ökar risken för allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19.

Samtidigt uppdateras rekommendationerna som riskgrupperna ska följa.

– Eftersom vår kunskap nu är större kan vi nu förtydliga riskgrupperna och därmed också lätta på oron för många, säger Camilla Noelle Rathcke i Sundhedsstyrelsens pressmeddelande.

– Vi kan se att människor i hög ålder har en ökad risk, men det är viktigt att åldern också ses i samband med om man har andra kroniska sjukdomar, hur frisk och rörlig man är i övrigt och om man kan klara sig i sitt eget hem, säger Rathcke.

"Varken bra eller nyttigt att isolera sig i längden"

De nya rekommendationerna handlar enligt Sundhedsstyrelsen om att hitta en bra balans mellan att ta hand om sig själv och att träffa familj och vänner.

Många äldre i Danmark precis som i andra länder har isolerat sig i sina hem.

– Det var rekommendationen när vi förväntade oss att epidemin rätt snabbt skulle vara över. Men det är varken bra eller nödvändigt att isolera sig på längre sikt. Därför kommer vi med nya rekommendationer om hur man kan leva sitt liv om man har en sjukdom eller ett tillstånd som ger ökad risk, fortsätter Rathcke i pressmeddelandet.

God hygien och avstånd för att hindra droppsmitta är viktigast

I anvisningarna för hur de i riskgrupp ska leva säger Sundhedsstyrelsen att de ska följa vanliga försiktighetsåtgärder för infektioner, och gärna rådgöra med läkare om sin individuella risk.

Att till exempel träffa barnbarn eller jobba kan i viss utsträckning vara möjligt så länge särskilda försiktighetsåtgärder följs.

De viktigaste åtgärderna är fortfarande extra god hygien: att tvätta händerna, vara uppmärksam på hygien vid beröring av dörrhandtag, hissknappar, bankomater, busshandtag och så vidare, och att undvika att röra näsa, mun och ögon.

Du kan gott ge en kram till dina närmaste, som partner, barn och barnbarn

Riskgrupperna uppmanas att prata med sina närmaste om deras rörelsekretsar, så man känner till riskerna med att kramas.

"Du kan gott ge en kram till dina närmaste, till exempel partner, barn och barnbarn, men undvik handskakningar, kindpussar och kramar med andra än dem", säger Sundhedsstyrelsens dokument.

I en artikel för DR säger Camilla Rathcke att kramar och umgänge med familj ska gå bara man tänker sig för.

– Vi rekommenderar naturligtvis att folk med ökad risk är uppmärksamma och tar hand om sig. Men vi rekommenderar också att man försöker hitta en liten grupp man kan träffas med, säger Rathcke.

Kontakt med personer som har symptom ska förstås undvikas, även när det gäller barnbarn

Kontakt med personer som har symptom ska förstås undvikas, även när det gäller barnbarn.

Överlag gäller det att förhindra droppsmitta genom att hålla avstånd och uppmana andra att hålla avstånd. Platser med många människor ska undvikas, till exempel kollektivtrafik eller affärer i rusningstid.

Sundhedsstyrelsen uppmanar också alla att tänka på sitt deltagande i sociala evenemang och fritidsaktiviteter i relation till infektionsrisken.

De här tillstånden ökar risken för allvarligt sjukdomsförlopp enligt danska Sundhedsstyrelsen

Hög ålder:

Risken för äldre får inte baseras på enbart ålder, utan påverkas väsentligt av hur god funktionsförmåga och fysik man har. Risken med ålder ökar förmodligen mer av förekomsten av kronisk sjukdom än av ökningen i ålder i sig, säger Sundhedsstyrelsen.

Som exempel nämns att en pigg 75-åring utan kronisk sjukdom löper mindre risk för allvarligt sjukdomsförlopp än en 62-åring med diabetes och hjärt- och kärlsjukdom. Sundhedsstyrelsen listar det som väldokumenterat att en ålder på över 70 och särskilt över 80 ökar risken för allvarlig sjukdomsförlopp, samt en ålder på över 65 i kombination med en eller flera kroniska sjukdomar.

Att bo på vårdhem:

Personer som bor på vårdhem anses ha ökad risk för allvarligt sjukdomsförlopp i covid-19 eftersom de ofta har en kombination av hög ålder, en eller flera kroniska sjukdomar och nedsatta funktions- och aktivitetsnivår.

Övervikt:

Risken med övervikt ska ses i samband med andra kroniska sjukdom, det vill säga att övervikt ökar risken för diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Sundhedsstyrelsen ser det som väldokumenterat att risken för allvarligt sjukdomsförlopp ökar vid svår övervikt med BMI över 35, eller vid BMI över 30 i kombination med kronisk sjukdom.

Fler förmodade risker:

Förutom ovanstående väldokumenterade riskgrupper listar Sundhedsstyrelsen flera grupper som kan antas löpa större risk för allvarligt sjukdomsförlopp: de med allvarlig hjärt- och kärlsjukdom, allvarlig lungsjukdom som svår astma eller KOL, lungcancer eller metastaserande cancer, kronisk njursjukdom, kronisk leversjukdom, dåligt kontrollerad diabetes, avancerad demens eller nedsatt immunförsvar till följd av sjukdom eller till exempel transplantation under de senaste sex månaderna. Vissa barn med kronisk sjukdom kan också ha ökad risk för allvarligt sjukdomsförlopp.

Gravida:

Gravida uppmanas av danska Sundhedsstyrelsen till försiktighet eftersom gravida kan vara mer mottagliga för infektioner. Gravida i Danmark har följt samma sjukdomsmönster som den övriga befolkningen, graviditet har alltså inte visat sig ge ökad risk för allvarligt sjukdomsförlopp eller ökad dödlighet. Däremot finns det belägg för att några gravida som lagts in för covid-19 i tredje trimestern har förlösts i förtid med kejsarsnitt, vilket innebär risker i sig.

Rådgör med läkare

Äldre uppmanas till dialog med sin läkare för individuell bedömning av sin situation. Hela den nya rapporten om rekommendationer för riskgrupper finns att ladda ner på Sundhedsstyrelsens sajt.

Diskussion om artikeln