Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Svenska Yles medarbetare chattade om coronaläget: “Estland följer oss med hökögon, Tyskland tittar på Österrike och Italien kör sitt eget race”

Från 2020
Uppdaterad 04.05.2020 17:40.
Tre porträtt på rad, från vänster två män, till höger en kvinna.
Bildtext Svenska Yles medarbetare i Europa chattade med publiken, från vänster Gustaf Antell i Tallinn, i mitten Johnny Sjöblom i Tyskland, och till höger Christin Sandberg i Italien. Även infektionsläkare Peter Klemets vid Borgå sjukhus medverkade.
Bild: Yle

I väntan på besked av regeringen om hur Finland ska lätta på coronarestriktionerna chattade våra medarbetare i Italien, Tyskland och Estland med er.

Svenska Yle chatt frågade: Vad kan vi lära oss av andra länder? Så här svarade Yles medarbetare Christin Sandberg i Italien, Johnny Sjöblom i Tyskland och Gustaf Antell i Estland. Med i chatten var också infektionsläkaren Peter Klemets.

Peter Klemets är infektionsläkare vid Borgå sjukhus.
Bildtext Infektionsläkare Peter Klemets.
Bild: privat

I många europeiska länder måste människor bära munskydd men inte i Finland. Varför?

Christin Sandberg: Här i Italien resonerar man som så att risken för smittspridning minskar eftersom testningarna inte är särskilt utbredda.

Johnny Sjöblom: I Tyskland resonerar man på följande sätt. Man betonar visserligen att ett munskydd inte skyddar bäraren för en smitta, men att man själv om man bär på smittan inte sprider den lika aktivt som om man inte bär mask.

Gustaf Antell: I Estland behöver man inte bära munskydd och regeringen har sagt att det inte kommer att komma sådana regler. Eller, möjligen om man rör sig inomhus på offentliga platser. Antagligen inte. Experterna här säger att munskydd hjälper om man är inom ett par meters avstånd från varandra, men det får man ju inte enligt 2+2-reglerna som gäller i Estland.

Varför är det inte obligatoriskt att man skall bära munskydd när man vet att symtomfria människor sprider smitta?

Peter Klemets, infektionsläkare: Det finns belägg för det som du frågar, alltså att symptomfria individer kan sprida smitta. En begränsande faktor är troligtvis tillgången på munskydd. Man har ju fört fram hemmagjorda munskydd som ett alternativ här, men i Finland har man inte gett rekommendationer om detta ännu.

Fråga till Peter: Vågar man gå till tandläkaren just nu?

Peter Klemets: Det kan man göra. Tandläkarna kan använda utrustning som inte producerar aerosol. Viktigt att inte låta problemet förvärras.

Hur gör andra länder för sina utlandsmedborgare / dubbelmedborgare, finns det förslag på hur man kan öppna gränserna för personer med anknytning som familj och / eller fastigheter?

Johnny Sjöblom: Tyskland har hämtat hem flera hundratusen medborgare (främst resenärer) och det är fortfarande möjligt att komma hem när som helst bara man får resan fixad. Gränserna till alla grannländer är inte stängda. Till exempel gränserna till Nederländerna och Belgien är öppna. Men gränserna till bland annat Frankrike, Österrike och Schweiz är stängda.

Christin Sandberg: De som befinner sig utomlands har rätt att resa hem, men det är ett rigoröst regelverk kring hur det går till i praktiken och involverar ganska mycket byråkrati.

De som kommer in i landet måste självisolera sig i 14 dagar. I nuläget finns det inga motiverade skäl till att resa in i Italien för att besöka ett sommarhus. Italienarna får ännu inte åka till sina "andra hus" med undantag för att "titta till" dem eller om något underhållningsarbete måste göras.

Gustaf Antell: Formellt är Estland öppet för alla medborgare och familjemedlemmar till medborgare. Och dem med uppehållstillstånd. När det gäller Finland är det Finland som har gjort den här sortens resande svårt och nu hoppas Estland på lättnader från finskt håll.

Vet ni något om när restauranger öppnar för uteservering?

Gustaf Antell: I Estland har vissa restauranger öppnat uteserveringar, men restriktionerna säger att kunderna måste sitta på minst två meters avstånd från varandra. Jag vet att många restauranger som hittills har varit stängda ny planerar att öppna.

Johnny Sjöblom: Hotell och restauranger är stängda tillsvidare. Beslut om nya riktlinjer ska fattas nu på onsdag (6.5). Man har talat om att restauranger eventuellt kunde tänkas öppna i slutet av maj. Fram till dess är det take away som gäller...

Christin Sandberg: Restaurangerna får i dag endast sälja för hemleverans eller take away. Det planerade öppnandet är 1 juni. Men det kan hända att vissa regioner kommer försöka smygstarta

Hur noga följer de lokala regeringarna med hur grannländerna resonerar?

Gustaf Antell: I Estland följer regeringen väldigt noga med Finlands regerings beslut idag. Den estniska regeringens kriskommission möts idag och hade hoppats på besked från Finland före mötet. På tisdagar möter regeringen hälso- och epidemiexperterna och också de lyssnar på Finland. Och har helt avfärdat den svenska modellen att öppna upp "väldigt mycket och snabbt".

I Estland diskuteras det en hel del bland journalister (jag har förstått att idén kommer från någon politisk makthavare) att det skulle vara bra att göra en regional karantänszon (åtminstone med Finland, antagligen med Baltikum) så att de deltagande länderna öppnar gränserna med varandra.

Johnny Sjöblom: I Tyskland har man följt med situationen främst i grannlandet Österrike. Där har man legat några veckor före Tyskland i utvecklingen och följaktligen har man kunnat se vilka resultat de österrikiska åtgärderna har lett till.

Christin Sandberg: Italien följer grannländerna i relativt liten utsträckning.

Hur stor är acceptansen i era länder för att människoliv går förlorade?

Gustaf Antell: Här i Estland verkar den vara låg. Att det är äldre personer som i första hand dör har inte uppfattats som ett argument i debatten. En av Estlands statistikexperter räknade ut att om vi jämför Estlands dödssiffra på 55 idag med Bergamos (Italien) - som har uppnått flockimmunitet med knappt 70 procent av invånarna smittade - så skulle Estland idag har över 7400 döda. Så stödet för den egna linjen är stort.

Johnny Sjöblom: Den är relativt liten. Åtminstone i södra Tyskland har bilderna från Italien varit avskräckande. Det här på grund av närheten och att många brukar åka dit på semester. Det har gång på gång betonats att sjukvårdssystemet inte får överbelastas, så att man kan rädda så många svårt sjuka som möjligt.

Christin Sandberg: I Italien har anhöriga till några som avlidit av corona startat en FB-grupp som på några veckor har över 50 000 följare. De vill ställa de ansvariga inför rätta. I Italien har man tagit det mycket hårt att anhöriga har gått till sjukhuset på grund av besvär och aldrig mer kommit hem igen. Och tvingats dö ensamma.

Finns motsvarande reaktioner i Tyskland eller Estland?

Gustaf Antell: Nej, inte vad jag vet.

Johnny Sjöblom: I Tyskland har man åtminstone inte hittills sett något liknande.

Varför tror många att corona bara är vanlig influensa, fast så många dör?

Gustaf Antell: I slutet av februari sa inrikesminister Helme, en populist i stil med Trump, att vi nuförtiden gör stort hallå också för en vanlig flunsa. "Sockorna på och senapspapper på bröstet" sa han då. Han tvingades i april erkänna att han hade helt fel. Jag har inte hört någon säga något liknande sedan början av mars.

Peter Klemets: Symptomen kan påminna mycket om influensa med feber, hosta, ont i halsen. Det kan vara svårt att skilja dessa åt på basen av endast symptom.

Jag tror det finns en del rädsla fortfarande pga den omfattning det hela har tagit och att det finns en del oförutsädda element med i bilden. Man har också talat om en andra våg av epidemin och det här kanske skapar en känsla av att man inte vet när det hela är över.

Christin Sandberg: Mitt intryck är att italienarna uppfattar coronaviruset som betydligt allvarligare än en vanlig influensa.

Har ni nån aning om när man till exempel kan få resa inom Europa och till exempel hälsa på familjemedlemmar bosatta utomlands?

Christin Sandberg: I Italien har vi ännu inte några indikationer på när det kan bli möjligt. Det går i nuläget att resa in- och ut i landet av vissa arbetsrelaterade skäl.

Gustaf Antell: I Estland utgår man ifrån att resor i Europa knappast blir aktuella under sommaren. Förhoppningen är alltså att Åtminstone grannländerna Finland, Lettland och Litauen ska öppna upp. Estland vill alltså ha samarbete, så att det inte blir så att grannarna tillåter resor till ett land Estland förbjuder. Samarbete samarbete samarbete :)

Johnny Sjöblom: I Tyskland är sommarsemestrarnas öde ett hett diskussionsämne. Det har nog sagts att tyskarna måste förbereda sig på att turista i hemlandet. Att resa in i Tyskland som turist är i det här skedet inte att rekommendera, då till exempel hotellen är stängda.

Är folk ännu rädda för corona i respektive länder? Märks det mer av en fortsatt rädsla eller en nivå av otålighet?

Gustaf Antell: I går var jag ute på kvällspromenad och märkte att antalet ungdomar i barerna (de måste stänga kl. 22) har ökat tydligt. De är säkert otåliga. Men annars känns det som om de flesta ser ganska balanserat på det hela, dvs. vi får ju röra oss utomhus, kan gå till butiken, ta bilen ut till skogen eller landet.

Christin Sandberg: Ja, jag skulle nog vilja påstå att man fortfarande är rädd. Men ekonomin är en stor fråga, och många italienare riskerar att falla ner i fattigdom, enligt beräkningar 20 miljoner. Så otåligheten är i mycket kopplad till det. Samt hos unga människor utan studier och arbete - en stor grupp i Italien

Johnny Sjöblom: Det har i Tyskland talats en del om det faktum att rädslan är rätt så abstrakt. Det här hänger förstås ihop med att dödssiffran är rätt låg i jämförelse med andra länder. Folk börjar också bli lite otåliga och det märks igen på att rörligheten i samhället ökar.

I en tidning uttryckte sig en känd hotellägare (hotell i Egypten och Schweiz + Thomas Cook Tyskland), att "lite svinn får man räkna med", men det mottogs inte speciellt bra här i Schweiz. Schweizarna försöker minimera dödsfallen så gott det går.

Christin Sandberg: I Italien är det stora antalet dödsfall och det faktum att man inte kan finnas närvarande vid slutet och kan sörja tillsammans i familjen en stor sak.

I Italien utgör den största riskgruppen - de äldre - en mycket stor del av befolkningen. Det spelar roll. Inga liknande politiska utspel har hörts här.

Gustaf Antell: Schweiz i viss mån och Sverige i större har fått väldigt lite förståelse i hur resonemangen går. Att USA och Storbritannien valde den väg de valde (i början) var mindre överraskande, men Sverige och Schweiz har överraskat negativt.

Det är intressant eftersom många har tänkt sig att det är ett högerliberalt tänkande att ekonomin går före liv, men de högerliberala esterna tänker inte alls så.

Varför insjuknar män mera än kvinnor?

Peter Klemets: Man vet inte exakt vad det beror på, men det är ett klart faktum. Det kan vara frågan om direkt könsbundna faktorer, men kan också bero på att männen i större utsträckning insjuknar i hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdomar etc, alltså bero på yttre faktorer (levnadsvanor).

Var går den etiska gränsen mellan att sakta ner epidemin och att folk drabbas av psykisk ohälsa pga isolering i annat land?

Christin Sandberg: I Italien har den psykiska ohälsan har framför allt diskuterats i relation till kvinnor som lider av psykiskt och fysiskt våld i hemmet.

Samt i förhållande till de barn som inte har stöd i sina familjer för att kunna följa med i distansundervisningen.

Peter Klemets: Det är en fråga som beslutsfattare och sakkunniga får kämpa med, liksom den ekonomiska aspekten. Genom att stegvis lätta på restriktionerna kan man lättare balansera mellan dessa aspekter.

Gustaf Antell: "Vi får ju gå ut" är ett vanligt sätt att resonera. Utgående från att det är den överlägset vanligaste kommentaren jag hör här är det svårt att dra några etiska slutsatser.

När det gäller psykisk ohälsa och till exempel våld inom familjer har debatten varit väldigt nordisk här, det vill säga frågorna tas på allvar. Å andra sidan har Estland aldrig satsat resurser på de här problemen.

Johnny Sjöblom: I Tyskland har många experter varnat för de här följderna. För många är den sociala aspekten av situationen svår, då man också här har en kultur som går ut på träffas rätt mycket och ofta. Just de stängda restaurangerna och många föreningarna är naven i det här..

Christin Sandberg: Samma sak gäller i Italien. Italienarna umgås ofta och gärna i stora grupper. Även på sommaren, när man samlas vid havet.

Johnny Sjöblom: Också ojämlikheten i det att barnen tvingas göra sitt skolarbete hemma (på mycket olika villkor) har väckt mycket diskussion.

Resonerar man olika i moralfrågor i norra och södra Europa?

Gustaf Antell: Inget direkt svar på frågan, men det som vi kanske har märkt här i norr är hur ensamt Sverige är i sitt sätt att resonera. I Estland och Lettland (16 döda) har tankegångarna varit som i Finland, absolut utan förståelse för Sverige.

Christin Sandberg: De flesta följer det som gäller, en del rebellerar och rör sig ute trots förbud (det är runt 25 - 30 grader varmt i södra Italien), samtidigt finns även de som åberopar mer auktoritärt styre och hårdare kontroller.

Johnny Sjöblom: Jag tycker att resonemanget mellan Finland och Tyskland har varit rätt lika, trots att åtgärderna man har gått in för har varierat en aning.

Är våra kulturer lika?

Johnny Sjöblom: Det handlar kanske mest om att man i Tyskland och Finland har ungefär samma syn på samhället och statens roll.

Gustaf Antell: Det är intressant att se hur lika Finlands breda "vänsterliberala" (som den beskrivs i Estland) och Estlands center/nationalkonservativa regering har agerat. Det märks att till och med populisterna har förstått att när det verkligen gäller så samarbetar vi med varandra och experterna.

Christin Sandberg: Italienarna ses dock som mer svårstyrda medan exempelvis svenskarna ses som mer laglydiga.

Moral eller överlevnad är frågan, men faktum är att många italienare särskilt i syd lever på svartjobb. Arbeten som man uppfinner och lyckas överleva på från dag till dag.

Vilken är inställningen till spårningsappar i era länder?

Gustaf Antell: De väcker väldigt lite diskussion här, men i första hand upplever väl de flesta att det är en bra metod att kartlägga viruset. Så att vi snabbare får tillbaka våra vanliga liv och kanske till och med besöka våra äldre kära.

Christin Sandberg: I Italien håller man på att ta fram en app, men som då inte skulle bli obligatorisk. Det är därför tveksamt hur verkningsfull en sådan spårning skulle bli i ett land med 60 miljoner invånare.

Johnny Sjöblom: I Tyskland är man alltid mycket försiktigt och också kritiskt till allt som inkräktar på den personliga integriteten i dataskyddsfrågor. Man har betonat att användningen måste vara frivillig och att inga uppgifter får lagras centralt.

Jag tror ändå att många aldrig kommer att ta en app i bruk även om det skulle vara för allmänhetens bästa.

Har det talats om några ”positiva” effekter av pandemin i länderna? Har något redan förändrats i länderna som ni tror kommer vara bestående?

Christin Sandberg: I Italien har framför allt den digitala utveckling fått en enorm skjuts. Förhoppningsvis kommer även en viss flexibilitet i arbetslivet bestå.

Gustaf Antell: En positiv effekt är definitivt, sägs det, att arbetsgivarna har förstått det som arbetstagare länge har vetat - att flexibilitet i arbetstider och arbetsplats (hemarbete) är mer positivt än negativt.

Många i Estland har tyckt att det här med att Estland är så digitaliserat är mycket av en myt. Nu har det visat sig att det faktiskt inte är så. Biblioteken är stängda, men ändå lånas det idag 50 procent mer böcker än någonsin. E-biblioteket fungerar :)

Johnny Sjöblom: I Tyskland har det talats om att det här nu kan vara det som tvingar landet till att ta digitaliseringen på allvar. Allt vad gäller digitalisering har skötts mer än halvhjärtat och man hoppas nu att såväl företag som myndigheter ska skärpa sig.

Peter Klemets: Inom hälso- och sjukvården tror jag också att den digitala utvecklingen kommer att stimuleras, fler fjärrmottagningar, telemedicin etc.

Diskussion om artikeln