Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Reservsjukhus kan byggas i parkeringsgrotta i Mejlans – HUS: Patientplatserna kan snabbt tas i bruk om situationen kräver det

Från 2020
En sjukhussäng i ett tält.
Bildtext HUS har samarbetat med Finlands Röda kors i planerandet av reservsjukhuset i Mejlans.
Bild: HUS / Matti Snellman

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är förberett på att coronaepidemin pågår länge och i vågor. HUS har nu slagit fast planer på ett reservsjukhus i parkeringsgrottan under Mejlans sjukhus i Helsingfors.

Även om coronavirusläget för tillfället är lugnt och tillgången till vård tryggad, är man vid HUS förberedd på att situationen kan ändra kraftigt åt det sämre.

– Den allmänna tanken tycktes vara att coronavirusepidemin handlar om ett sprinterlopp, men nu börjar det se ut som om det är ett ultramaraton vi har att göra med. Det är möjligt att viruset hänger med ännu länge och orsakar många epidemitoppar, säger HUS chefsöverläkare Markku Mäkijärvi i ett pressmeddelande.

Därför finns planer på ett reservsjukhus i de underjordiska parkeringslokalerna på Mejlans sjukhusområde. Både intensivvårds- och vårdavdelningsplatser samt lokaler till stöd för verksamheten ska finnas på reservsjukhuset.

HUS samarbetar med Finlands Röda kors om det blir aktuellt att bygga reservsjukhuset. Ett beslut om att bygga sjukhuset fattas om patientsituationen kräver det och byggandet kan inledas med snabb tidtabell.

Mejlans bästa alternativet

Reservsjukhuset består av Röda korsets tält och för den här modellen har tre tält uppförts: ett intensivvårdstält där sex patienter kan få vård, ett vårdavdelningstält där tio patienter kan få vård och vid behov ytterligare lokaler för 150 patienter. Tälten utrustas med de verktyg som behövs för att vårda personer med andningssvikt.

– Vi hoppas självklart att epidemiläget hålls under kontroll och att vi inte någonsin behöver ta ett reservsjukhus i bruk. Men vår beredskap måste vara så god som möjlig och planeringen av reservsjukhuset är en del av det, säger HUS säkerhets- och beredskapsdirektör Aaro Toivonen.

Det reservsjukhus som nu planerats är också en investering i krishanteringen i framtiden

Antti Vento, verksamhetsdirektör vid HUS

Beslutet om att placera ett eventuellt reservsjukhus i Mejlans fattades eftersom man där bäst kan ordna alla nödvändiga stödfunktioner och lokalerna kan byggas så att de lätt kan anpassas enligt behov.

Tre personer i röda västar och hjälmar bygger upp ett vitt tält i en parkeringsgrotta.
Bildtext Till reservsjukhuset hör tre tält.
Bild: Benjamin Suomela / Finlands Röda kors
Ett vitt tält i en parkeringsgrotta.
Bildtext Reservsjukhuset finns under Mejlans sjukhus.
Bild: HUS / Mikko Hinkkanen

– Planeringen och genomförandet har framskridit väl och de strukturer som krävs för reservsjukhuset är nu i skick, så att patientplatserna snabbt kan tas i bruk om situationen kräver det. Det reservsjukhus som nu planerats är också en investering i krishanteringen i framtiden, säger verksamhetsdirektör Antti Vento på HUS som ansvarar för reservsjukhusets funktioner.

Röda korset har tidigare under våren levererat tält som är avsedda för katastrofer till olika ställen i Finland. Tälten har monterats till triage-enheter och finns nu i Raseborg, Hyvinge, Tavastehus och Mariehamn.

– Tälten har byggts upp för testning och modellering av vårdutrymmen. Om HUS får behov av att grunda ett reservsjukhus, har de en modell som konstaterats vara bra och som kan användas för att ta i bruk flera tält, säger Virpi Teinilä från Röda korset i ett pressmeddelande.

Diskussion om artikeln