Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Utbytesstudenter utestängs från studenthälsovården

Från 2020
En skylt med texten Studenthälsovård.
Bild: Yle/Nora Engström

Från och med nästa år kommer utbytesstudenter inte att ha rätt till den organiserade studenthälsovården.

Vid årsskiftet verkställs en reform som ska ge alla studenter rätt till samma hälsovård. Samtidigt innebär den att utländska studenter utestängs.

Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS får ett bredare uppdrag och efter årsskiftet får även de som studerar vid en yrkeshögskola ta del av vårdtjänsterna. Hittills har SHVS endast varit till för universitetsstudenter.

För utbytesstudenterna innebär reformen att de inte längre kan vända sig till SHVS som alla andra studenter, utan de hänvisas till den vård som kommunerna erbjuder.

Tjänster på engelska

Vid Åbo Akademis Studentkår har man följt med reformen. Studentkårens generalsekreterare Jasmin Öberg säger att det handlar om en väldigt stor förändring och att man ännu inte vet hur smidig övergången kommer att vara. Hon säger att studentkårens fokus har varit att se till att vårdcentralerna erbjuder tjänster på engelska.

– Det är en prioritet för oss att se till att alla utbytesstudenter fortfarande har lika god tillgång till vård som tidigare.

Ny lag

Den reformerade studenthälsovården kommer att vara inskriven i en ny lag. Staten står för 77 procent av kostnaderna för högskolestudenternas hälsovård, resten tas in med en hälsovårdsavgift som studenterna betalar.

Hittills har universitetsstudenterna haft en egen vårdcentral på studieorten som de vänt sig till. Alla universitetsstudenter, oavsett nationalitet eller om de kommit endast för en termin, har fått ta del av tjänsterna som SHVS erbjuder.

Öberg kan inte säga hur mycket det handlar om resurser eller om andra saker att utbytesstudenterna lämnas utanför, men att utvidgningen kommer att innebära en hel del nyrekryteringar till Studenthälsan.

Enligt Öberg behöver ändringen inte vara dålig förutsatt att den vård som utbytesstudenterna erbjuds inte blir sämre. Hon tror inte att reformen gör det mindre lockande för utländska studenter att komma hit för en termin eller två. Finland är känt för att ha högklassiga vårdtjänster, säger hon.

– Utbytesstudenterna kommer att ha tillgång till kommunala vårdtjänster och det betyder på inget sätt att de skulle bli utan vård, det är bara en annan instans som ger den.

Diskussion om artikeln