Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo stad inrättar en ny högsta tjänstepost – den valda personen kommer bana väg för en smärtfri övergång till borgmästarmodellen sommaren 2021

Från 2020
Några människor sitter på kajkanten invid Åbo stadshus.
Bildtext Personen som anställs ska bland annat ha en lämplig universitetsgrad, ha god erfarenhet av kommunal administration och ha goda svenska språkkunskaper.
Bild: Arash Matin/Yle

Åbos stadsdirektör ska ersättas av en borgmästare efter kommunalvalet sommaren 2021. För att övergången ska ske smärtfritt behövs en person som leder övergången. Den personen ska vara en "kanslichef" som tillträder den första juni, beslöt stadsstyrelsen på måndagens möte.

Personen ska ändå inte enbart leda övergången till borgmästarmodellen, utan kommer – efter att modellen tagits fullt i bruk första juni 2021 – att fungera som stadens högsta tjänsteman och leda stadens övriga tjänstemän.

Kanslichefen kommer att vara direkt underordnad borgmästare och bland annat ansvara över förberedandet till stadsstyrelsen och besluta om flera ekonomiska frågor.

Vad går borgmästarmodellen ut på?

Borgmästarmodellen innebär att Åbo stadsfullmäktige utser en borgmästare och tre biträdande borgmästare.

Borgmästaren i Åbo skulle fungera som ordförande för stadsstyrelsen och stadsstyrelsens koncernsektion. De biträdande borgmästarna skulle fungera som ordförande för de största nämnderna inom sitt eget verksamhetsområde, och som vice ordförande för stadsstyrelsen.

Tanken med borgmästarmodellen är att förstärka det demokratiska beslutsfattandet genom att koppla beredningen av strategiska ärenden till beslutsfattandet på ett starkare sätt.

Borgmästarmodellen motiveras med att städernas verksamhetsmiljö har genomgått stora förändringar och att modellen ger beslutsfattandet ett ansikte.

Borgmästarmodellen inspireras av Tammerfors och Helsingfors stad där man redan har en borgmästare istället för en stadsdirektör.

minna arve i vårväder utomhus
Bildtext Minna Arve är Åbo stads nuvarande stadsdirektör.
Bild: Paula Collin / Yle

Kanslichefen ska ha goda kunskaper i svenska

Under mötet beslöt också stadsstyrelsen ramarna för anställningskriterierna.

Personen som anställs ska bland annat ha en lämplig universitetsutbildning, ha god erfarenhet av kommunal administration och ha goda svenska språkkunskaper.

Lönen kommer att ligga på liknande nivå som motsvarande post i Tammerfors och Helsingfors, där man också har borgmästare.

Diskussion om artikeln