Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

ECB-åtgärder strider mot den tyska författningen slår domstol fast – kan tvinga Tyskland att dra sig ur stödprogram

Från 2020
EKP:n pääkonttori Frankfurtissa, Saksassa.
Bildtext Europeiska centralbanken har sitt säte i Frankfurt.
Bild: EPA

ECB:s stödköpsprogram för att hjälpa krisdrabbade ekonomier är inte till alla delar förenligt med den tyska författningen. Det här slår Tysklands författningsdomstol fast.

Domen slogs fast av författningsdomstolen som har sitt säte i Karlsruhe. Enligt domens måste Europeiska centralbanken klargöra att de så kallade kvantitativa lättnader som man gick in för efter den föregående finanskrisen är proportionerliga.

Författningsdomstolen vill låta klargöra om stödprogrammet PSPP varit förenligt med EU:s fördrag som slår fast att ECB ska ägna sig åt penningpolitik, men däremot inte åt finanspolitik.

Inom ramen för stödprogrammet PSPP har ECB köpt statsobligationer i syfte att förhindra att lånekostnaderna för euroländerna blir alltför höga.

Om det visar sig att stödprogrammet inte varit förenligt med tysk lag måste Tysklands Bundesbank dra sig ur programmet inom tre månader.

PSPP-programmet har varit av avgörande betydelse för återhämtningen i Europa efter finanskrisen. Beslutet kan leda till att relationerna mellan Tyskland och ECB blir mer ansträngda.

Däremot inverkar författningsdomstolens beslut inte på det krispaketet PEPP inom ECB beslöt om nyligen. Inom ramen för PEPP stödköper ECB företags- och statsobligationer till ett värde av 750 miljarder euro i syfte att stöda det krisdrabbade euroområdet.

Beslutet sätter press på euroländerna

Chefen för forskningsinstitutet Ifo Clemens Fuest tror att författningsdomstolens beslut kommer att begränsa ECB:s möjligheter att stöda skuldsatta euroländer.

I teorin är det endast Tysklands centralbank som är bunden av domstolens beslut, konstaterar Fuest.

- Det är ändå svårt att tro att stödköp av obligationer kommer att ske utan Bundesbankens medverkande.

Enligt Fuest sätter det här press på euroländernas regeringar att hjälpa enskilda medlemsländer istället för att förlita sig på ECB.

Kl. 17:10: Artikeln har kompletterats med Clemens Fuests kommentar.

Källor: ARD, Süddeutsche Zeitung, Reuters