Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Markant ökning under våren av anmälningar om sexuella övergrepp på barn på nätet – förövare chattar om hur de kan exploatera fler barn

Från 2020
Flicka ligger på rygg på golvet med pekplatta i handen. Bleka färger.
Bildtext Förra året fick Rädda Barnen i Finland in cirka tretusen tips om sexuell exploatering av barn på nätet. Av det var ungefär en tredjedel olagligt bild- och videomaterial. I år har anmälningarna ökat markant som en följd av det coronakrisen fört med sig.
Bild: Svenska Yle / Lasse Grönroos

Antalet tips om sexuella övergrepp på barn och unga som sker på nätet har ökat markant under denna vår. Ökningen kan delvis bero på att fler tillbringar tid på nätet och kommer över material i misstag och rapporterar det vidare. Men barnrättsorganisationer och Europol har samtidigt kunnat se hur förövare chattar med varandra om hur man kan utnyttja situationen nu då allt fler barn tillbringar tid på nätet.

Att det kommer in fler tips och anmälningar om sexuell exploatering av barn och unga på nätet syns både hos myndigheter och barnrättsorganisationer.

Till exempel har antalet tips och anmälningar via Rädda Barnens hotlinetjänst Nettivihje ökat markant under under våren i Finland.

Tjänsten finns till för allmänheten att rapportera eventuellt olagligt innehåll på internet, särskilt material med anknytning till sexuella övergrepp av barn.

Janita Tasa som är sakkunnig på Rädda Barnen i Finland säger att ökningen av tips är tydlig.

- Förra året fick vi in kring 50 till 60 tips per vecka. Nu under de senaste veckorna har vi fått 70 till 200 tips per vecka.

Tasa påminner om att man ändå måste vänta på uppgifter som täcker en längre tidsperiod för att kunna analysera situationen mera utförligt.

Förövare utnyttjar utsattheten

Också på ECPAT, en ideell barnrättsorganisation som som arbetar mot sexuell exploatering av barn och som finns i över hundra länder, har man fått in fler tips om misstänkt material om övergrepp mot barn på nätet under den här våren, berättar generalsekreterare Anna Karin Hildingson Boqvist på ECPAT Sverige.

- Det vi ser är tips om hur förövare chattar om hur man kan utnyttja pandemin för att komma i kontakt med barn att utnyttja sexuellt.

EU:s brottsbekämpande organ Europol rapporterar också om ökad aktivitet bland förövare på nätet nu under våren.

På Rädda Barnen i Finland har man tagit del av Europols rapport.

- I rapporten framkommer hur förövare utbyter tips, tankar och ideér om hur man kan komma åt barn i sexuellt syfte nu då allt fler barn tillbringar tid på nätet, säger Tasa.

Europol konstaterar också att antalet försök att nå förbjudna sajter med olagligt material som innehåller sexuellt våld mot och övergrepp på barn ökat markant.

På centralkriminalpolisen säger kriminalkommissarie Jyri Hiltunen att ökningen av anmälningar till polisen vad gäller sexuell exploatering av barn på nätet enbart ökat marginellt under våren.

Men han påpekar att den här typen av anmälningar brukar komma först långt senare, ibland flera år senare.

- Vi befarar det värsta men hoppas på det bästa, säger Hiltunen.

Janita Tasa
Bildtext Janita Tasa är sakkunnig på Rädda Barnen i Finland. Hon berättar att också i Finland har man hos Rädda Barnen fått in markant fler tips om övergrepp på barn på nätet nu under coronakrisen.
Bild: Privat/Yle

Orsaken bakom ökat antal tips

På Rädda Barnen i Finland tror man att ökningen av tips delvis kan bero på att vuxna tillbringar mer tid på nätet och sociala medier och därför stöter på mer material än annars, trots att man inte sökt efter det.

Detta anmäler man sedan vidare.

Men det är inte hela förklaringen, eftersom man som sagt kunnat se en ökad aktivitet bland förövare på nätet och fler försök att komma åt olagligt material av barn som exploateras sexuellt.

Hildingson Boqvist säger att man i USA dessutom sett att anmälningarna om sexuell exploatering av barn från plattformar som google, twitter och facebook fördubblats om man jämför mars i år med marsmånad förra året.

- De som upprätthåller plattformarna anmäler alltså själva till det amerikanska rapporteringscentret då de upptäcker material som är sexuell exploatering av barn.

Det innebär att det inte är fler människor än vanligt som upptäcker material där barn exploateras sexuellt, utan att det är mängden material som ökat.

Både polisen, Europol och barnrättsorganisationerna konstaterar dock att det kommer ta mycket lång tid innan vi får en klarare bild av hur coronakrisen påverkat de sexuella övergreppen på barn på nätet.

En pojke sitter med huvudet i famnen.
Bildtext Förra året fick Rädda Barnen i Finland in dryga femtio tips per vecka om misstänkt material av sexuell exponering av barn. Nu under de senaste veckorna har detta ökat med cirka 70 till 200 tips per vecka.
Bild: Mostphotos

Grooming, utpressning och spridning

Tasa säger att man på Rädda Barnen får tips om allt möjligt som handlar om sexuell exploatering av barn.

- Det kan vara bildmaterial av sexuell exploatering av barn, tips om grooming, alltså att en vuxen tar kontakt med barn på nätet i sexuellt syfte, spridning av ett barns eller ung människas nakenbilder.

Tasa säger att man under de senaste åren kunnat se en ökning av bild- och videomaterial av yngre barn som exploateras sexuellt.

Man utbyter tips, tankar och ideér om hur man kan komma åt barn i sexuellt syfte

Janita Tasa, sakkunnig på Rädda Barnen i Finland

År 2019 innehöll cirka sjuttio procent av det olagliga materialet där barn exploaterades sexuellt barn som var yngre än uppskattningsvis tretton år.

Cirka tio procent innehöll material på barn yngre än uppskattningsvis tre år.

- Vi ser att ju yngre barnet är, desto våldsammare är övergreppet, säger Tasa.

Det som kommer till myndigheters eller barnrättsorganisationers kännedom är dock bara en bråkdel eftersom det mesta av materialet är dolt och finns på det så kallade dark web där inga regler råder.

Också Hildingson Boqvist berättar att de tips som kommer in handlar om allt från grooming till dödshot och utpressning av barnen.

ECPAT Sverige har därför nu startat en stödlinje för barn och unga dit man kan ringa eller mejla för att få stöd, råd och hjälp om man blivit utsatt på nätet eller fysiska livet.

Vuxnas ansvar att skydda barnen på nätet

Max Holm, informatör på Rädda Barnen i Finland, påminner om att i undantagstillstånd som som exempelvis coronakrisen, ökar alltid hotbilden mot barn.

- Nu tillbringar barn och unga mer tid på nätet än tidigare och samma gäller ju för vuxna med sexuellt intresse för barn.

Holm påminner om att det är de vuxnas ansvar att finnas till för barnen och vara närvarande och förse barnet med kunskap och färdigheter så att de är trygga ute på nätet och sociala medier.

- Det är jätteviktigt att inte skrämma eller hota barnen om farorna på nätet, håll istället en öppen dialog och inge trygghet.

Holm säger att här gäller samma regler som annars med barn och unga, det vill säga att de ska känna att de kan tala med vuxna i alla situationer.

- Det här även om det är pinsamt, om man är rädd eller känner skam.

Diskussion om artikeln