Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Hetemäkirapporten ger vägkarta ut ur coronakrisen – men det finns skäl att köra försiktigt

Från 2020
Martti Hetemäki omgiven av arbetsgruppen med kanslichefer på Ständerhuset
Bildtext Martti Hetemäki i raden av kanslichefer på överläggningarna i Ständerhuset.
Bild: Laura Kotila/Statsrådets kansli

Finland har lyckats tygla coronaepidemins framfart och skydda riskgrupper. Det har skett genom begränsningsåtgärder och rekommendationer, som nu kan luckras upp. Det är en av slutsatserna i arbetsgruppen som leds av kanslichef Martti Hetemäki. Men risken för en andra våg är uppenbar.

Begränsningarna har haft skadliga sociala och ekonomiska konsekvenser. I Finland är det därför möjligt och kanske rentav nödvändigt att stegvis övergå till nästa fas i bekämpningen av epidemin.

På förhand presenterades Martti Hetemäkis arbetsgrupp som om den kunde ge lösningen på många problem kring coronaviruset. Det var uttryckligen en exit- och återuppbyggnadsgrupp. En vägkarta ut ur krisen, som nu tillämpas.

Nu gäller en hybridstrategi

Vid sidan av att kartlägga coronakrisens konsekvenser presenteras en plan för en hybridstrategi för hantering av epidemin.

Det här är bara fas ett, så det kommer fler rapporter om det konkreta som nu saknades. Mycket hinner också förändras innan det är dags för nästa rapport.

Hybridstrategin har det varit tal om redan i några veckor, och mantrat: testa, spåra, isolera och vårda, och tvätta händerna. Omfattande begränsningsåtgärder kan nu ersättas med mer riktade åtgärder. Smittan ska tryckas ner.

När begränsningarna gradvis slopas måste utvecklingen av antalet fall och belastningen på hälso- och sjukvården följas noggrant.

Arbetsgruppen – och regeringen – betonar att det är nödvändigt att hålla kvar möjligheten att igen införa begränsningar eller besluta om nya åtgärder.

En del av de finländska åtgärderna begränsar medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter. Syftet har varit det bästa, att trygga befolkningens hälsa samt hälso- och sjukvårdens funktionsförmåga. Ändå växer frågorna om hur långt regeringen får gå.

Vid måndagens presskonferens betonade statsminister Marin att det var en tjänstemannarapport. Den binder inte regeringen, och det fanns slutsatser som hon inte ville ta ställning till, om smittspridning och konsekvenser.

Epidemin har bromsats

De glada nyheterna på måndag var att Finland i det akuta läget har lyckats tygla epidemin. Begränsningar kan luckras upp, restriktioner kan tas bort. Men det fanns många påminnelser om att det inte är så enkelt.

Finland klarar sig inte ensam. Även om vi helt eliminerade coronafallen i Finland så är det en allvarlig, livsfarlig sjukdom som finns därute i världen. Det är en av slutsatserna i Hetemäki-gruppens rapport.

Sjukdomen har ingalunda försvunnit. Viruset cirkulerar fortfarande både i Finland och annanstans i världen. Största delen av Finlands befolkning är fortfarande mottaglig för smitta. Detta innebär ett hot om att epidemin tar fart på nytt, enligt rapporten.

8 april värst hittills

Den värsta coronaperioden i Finland – hittills – var veckan kring den 8 april, enligt rapporten. Samma dag utnämndes Martti Hetemäki att leda arbetsgruppen.

Den sista uppgiften om antalet sjuka i rapporten är från 27.4. med 4 740 fastställda covid-19-fall. Den största åldersgruppen insjuknade finländare är 60-69-åringar. Men de flesta insjuknade är ändå i arbetsför ålder – och majoriteten är män.

70 procent av de avlidna är mer än åttio år gamla.

Sammanlagt 172 covid-19-patienter har behövt intensivvård fram till slutet av april. Hälften har varit under 60 år gamla. Likaså har hälften av patienterna vårdats i huvudstadsregionen. I medeltal har de fått vård i en drygt vecka. 12 procent av patienterna i intensivvård har avlidit.

Patientbädd med mycket utrustning i förstahjälpsrum på sjukhus.
Bildtext De finländska sjukvårdsplatserna har räckt till. Alla "onödiga" åtgärder har skjutits framåt.
Bild: Bengt Östling/YLE

Kan epidemin stoppas, eller bara bromsas?

– Också de mest optimistiska bedömningar går ut på att vi får vänta flera år på ett effektivt och tryggt vaccin för alla. Och inte ens det är garanterat, enligt rapporten.

Därför är det inte realistiskt att tro att Finland helt kan stoppa epidemin. En strategisk målsättning är att bromsa, men inte för kraftigt. Sjukdomen torde ge någon form av immunitet för dem som har varit sjuka i covid-19, enligt rapporten.

Det finns teorier om att det här coronaviruset, liksom diverse smittsamma influensor, blir ett säsongfenomen med små epidemier på vintrarna. Det kan bero på solen och värmeväxlingarna.

Enligt rapporten är det ganska självklart att det kommer en andra våg till Finland under hösten.

Rapporten uttrycker också en förhoppning om att man lär sig allt mer om sjukdomen, trots att det har varit svårare än väntat att göra pålitliga test.

“Finland först”

En pandemi är världsomspännande. Därför är också jakten på vaccin och mer kunskap internationell.

Men i fråga om vaccinet räknar skribenterna med att länderna börjar med att producera tillräckligt för sitt eget lands invånare och allierade. Produktionskapaciteten för vaccin är begränsad i världen. Alla tänker i första hand på sig själva.

Så länge vi rör oss i världen finns också risken för att smittan kommer på nytt. Den här epidemin gick jorden runt på fyra månader.

Visserligen säger ministrarna nu att också gränserna kan öppnas upp. Det handlade mest om Estland, som har följt samma strikta linje som Finland. Därför är deras smittläge också bra.

Vi behöver ester och solidaritet

En annan orsak är att vi behöver esterna, men inte svenskarna. När smittläget blev allvarligare och isoleringen inleddes uppmanades de estniska gästarbetarna att stanna kvar i Finland.

Nu vill man öppna gränserna, så att esterna kan åka hem och hälsa på sin familj. Men de är välkomna tillbaka och de behövs inom till exempel byggnadssektorn – och vården. Men då förutsätts en ny isoleringsperiod i Finland.

EU:s resebegränsningar luckras försiktigt upp, men huvudsakligen mellan länder som har ungefär samma smittläge och policy. De öppna gränserna ingår inte i det “nya normala” som regeringen nu talar om.

Rapporten går kort in på framtidens ekonomiska system, med handelshinder och protektionism. USA och Kina är nu viktiga att följa. Men den ekonomiska framtiden är speciellt sårbar i utvecklingsländer och konfliktområden, enligt rapporten.

Nu förväntas solidaritet av oss, konstaterar rapporten i ett avsnitt om utvecklandet av ny teknologi. Av erfarenhet vet man att olika solidaritetsuttryck – eller frånvaron av hjälpsamhet – blir ihågkommet länge.

Päivätyöläiset jonottavat ruoanjakelupisteeseen. Miehillä on kasvoillaa huiveja ja muita suojia. Yhdellä jonottajista on kädessään peltilautanen.
Bildtext Hetemäkirapporten talar om behovet av solidaritet - det är inte Finland som drabbas värst.
Bild: EPA / All Over Press

Det blir dyrt och följderna kan bli långvariga

En epidemi kostar mycket pengar. Den är dyr att bekämpa och följderna är svåra för näringslivet. Exporten har minskat och privatkonsumtionen har minskat kraftigt i Finland. En fjärdedel av våra kreditkortsinköp är borta, visar statistiken, där är kultur och trafik viktiga områden som minskar.

Osäkerheten stoppar investeringar och nyanställningar. Omkring 150 000 finländska permitteringar kan skyllas på coronaviruset, enligt rapporten. De flesta finns inom handel, industri, transport, restaurangnäringen och andra servicetjänster.

Coronaviruset har förorsakat en världsomspännande samhällelig och ekonomisk störning. Det är en slutsats i Hetemäkirapporten. Epidemin och dess följder kommer att förorsaka växande sociala problem för många befolkningsgrupper.

Finländarna har lyckats minska sina sociala kontakter och det har bromsat epidemin effektivt. Men det har vid sidan av nyttan haft sina negativa sidor till exempel när det gäller mänskliga grundrättigheter.

Arbetsgruppen bedömer att både ekonomiska, sociala och hälsomässiga följder blir omfattande och eventuellt långvariga. Det är ett viktigt konstaterande, eftersom grundlagsutskottet har förutsatt helhetsskadorna måste bedömas i förhållande till den nytta man får.

“Trygga hälsovårdskapaciteten, speciellt för de äldre!”

Viruset är speciellt farligt för de äldre. Sjukdomen har lett till stora förändringar i socialtjänsten och den service som ges till de äldre. Klient- och patientsäkerheten hotas om det kommer in smitta bland hemvårdspersonalen eller på äldreboendena.

Medborgarnas rätt till hälsa och liv är i fara, liksom rätten till nödvändig omsorg och tillräckliga social- och hälsovårdstjänster. Det ställer krav på personaltillgång i samhällets hälsovårdskapacitet.

Nu går Finland då över till att släppa på restriktionerna. Världshälsoorganisationen rekommenderar att det görs stegvis. Minst två veckors uppehåll mellan åtgärderna rekommenderas, så man hinner bromsa och dra tillbaka om sjukdomsläget försämras.

Här kan du ladda ner (den finskspråkiga) rapporten i sin helhet. Den är publicerad på Statrsrådets webbsida.

Nästa rapport från Martti Hetemäki och hans arbetsgrupp ska vara klar i slutet av maj och behandla eftervården. Man söker åtgärder som stödjer samhällets ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhet efter det akuta krisläget.

Diskussion om artikeln