Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finländarnas rekordstora hamstring av läkemedel har stoppats och skyddsutrustning väcker frågor – coronaläget sysselsätter läkemedelsmyndigheten

Från 2020
Paracetamol- och koffeintabletter.
Bildtext Tillgången på läkemedel har normaliserats igen.
Bild: Yle/Rolf Granqvist

Minst 50 personer på läkemedelsmyndigheten Fimea jobbar nu helt och hållet med frågor som har med coronaläget att göra. Det handlar bland annat om att trygga läkemedelstillgången, om rådgivning och om att ge undantagstillstånd.

Telefonerna går heta och det plingar aktivt i e-postinkorgen hos Fimea. Bland annat den medicintekniska enheten har fullt upp med olika slags coronaärenden.

Företag som planerar tillverka skyddsutrustning vill få råd av myndigheten för hur de borde göra, vilka krav som ställs och så vidare – till exempel hurdant material, hur produkten kan tillverkas och kvalitetstestas.

– De aktörerna är inte vana att tillverka de här produkterna. Fastän man kanske skulle tycka att det är lätt att tillverka en lapp som man lägger framför munnen, så det är ju inte det. Det finns krav och de finns där av en orsak för de ska fylla en viss funktion för att kunna ge det skydd som är tänkt, säger Johanna Nystedt som är direktör för tillsyn vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.

Dessutom har andra företag, organisationer och myndigheter undrat vad kraven för till exempel munskydd är, och om vissa certifikat är äkta eller inte.

– Där försöker vi stöda på alla sätt och vis att man får mera av dessa skydd i bruk i Finland och att de är säkra och att de uppfyller de krav de ska, för att man ska kunna använda dem.

kvinna med glasögon
Bildtext Johanna Nystedt på Fimea.
Bild: Mikko Koski / Yle

Hemtester har förbjudits

Flera aktörer börjar också erbjuda coronatester och har haft frågor kring det.

Vissa av dem är intresserade av att sälja sådana här tester till konsumenter så att de kan testa sig själva. Men det finns tills vidare inga sådana godkända hemtester i Europa, så Fimea har avrått från det.

Två företag har hittills fått marknadsförings- och distributionsförbud när de olagligt har sålt corona-snabbtester till konsumenter i Finland via sina webbsidor.

Fimea berättar för Svenska Yle att man ännu har pågående utredningar om corona-hemtester, så fler liknande förbud kan vara att vänta inom kort.

Fimea har dessutom gett många undantagstillstånd så att coronatester som inte ännu har hunnit få officiellt godkännande (CE-märkning), får användas. Det har handlat om coronatester i proffsbruk; främst om PCR-tester som används i laboratorier och som ska kunna upptäcka själva viruset.

Mediciner köptes som aldrig förr

Tillgången på mediciner är dessutom något som läkemedelsmyndigheten Fimea har jobbat med extra aktivt sedan tidigt i år.

Bland annat uppmanade man flera aktörer redan i början av februari att göra riskbedömningar över vad som skulle behöva ske om covid-19 blev en pandemi, så att läkemedelsproduktionen och logistiken skulle fortsätta fungera.

Trots det här så blev det en stor utmaning i mars, med utbredd läkemedelshamstring i aldrig tidigare skådad skala i Finland.

Nystedt säger att det var en kraftansträngning att få läget att normaliseras. Fimea höll till exempel dagliga möten med både grossister och apotek. Grossisterna kunde inte leverera ens närapå så mycket mediciner som folk ville köpa.

– Skulle det ha fortsatt som det gjorde så skulle medborgarna själva ha åstadkommit medicinbrist, säger Nystedt.

Fimea betonade att det i det akuta läget gällde att prioritera kritiska mediciner.

Dessutom gick man ut och uppmanade folk att inte hamstra läkemedel.

Många köpte först flera paket av värkmedicinen med det aktiva ämnet ibuprofen, och efter att vissa medier rapporterade att ibuprofen kunde vara farligt mot sjukdomen covid-19, så köpte många dessutom värkmediciner med paracetamol.

Men såsom Svenska Yle berättade så är det inte bevisat att ibuprofen skulle förvärra symptomen i samband med covid-19.

Många hamstrade också receptbelagda läkemedel.

– Folk köpte av allt. Man ville klart bygga upp egna lager att ta av.

Folkpensionsanstalten FPA ersätter bara receptbelagda mediciner för tre månader framåt i tiden, vilket gör att folk i normalfall köper mediciner för maximalt så lång tid.

Man var beredd att betala med egna pengar hur mycket som helst för att se till att man har medicin där hemma i skåpet.

― Johanna Nystedt, direktör för tillsyn, Fimea

Nystedt berättar att Fimea fick uppgifter om att folk i mars kom och tog ut mediciner för 1–1,5 års användning, också utan FPA-ersättning.

– Man ville helt enkelt se till att man inte blev utan medicin. Man var beredd att betala med egna pengar hur mycket som helst för att se till att man har medicin där hemma i skåpet.

Fimea såg en stor risk med det här hamstringsbeteendet – att medicinerna inte skulle räcka till alla som behövde dem, och också att folk köpte så mycket mediciner att de inte i alla fall skulle hinna använda dem förrän de blev föråldrade.

Under några veckor var läget ganska illa och det förekom störningar i distributionen trots att man hade försökt undvika problem genom flera förberedande åtgärder. Men för tillfället är läget alltså normalt igen och tillgången på läkemedel är god.

Undantagstillståndet möjliggjorde begränsningar

Beredskapslagen hjälpte till med det här. Tack vare den kunde Social- och hälsovårdsministeriet till exempel besluta att apoteken inte får ge ut receptbelagda mediciner för mer än tre månaders behov.

För astmamediciner med det aktiva ämnet salbutamol är reglerna ännu striktare, för de höll på att ta slut extra snabbt. De får nu bara köpas för en månad framåt i tiden.

Dessutom begränsades köpen av smärtstillande läkemedel, till exempel, till ett paket åt gången.

Grossisterna tvingades å sin sida prioritera receptbelagda mediciner över andra läkemedel och andra produkter.

Nystedt säger att en hel del arbete ligger bakom normaliseringen av medicinläget.

– Det har gjorts enorma åtgärder. Alla parter har jobbat jättehårt; läkemedelstillverkarna, grossisterna, apoteken och myndigheter. Det har gjorts ett väldigt brett samarbete.

Nystedt påpekar att logistikkedjorna för läkemedel nu fungerar väl inom EU, trots undantagsförhållandena. Politiker fattade också beslut om att gynna läkemedelstransporterna.

– Det finns ett sådant system som heter "green lanes" (gröna filer) i Europa, där då till exempel läkemedelstransporterna kan köra relativt fritt. En sådan sak löper nu bra, men det var nog vissa problem under de värsta veckorna.

Potentiella coronaläkemedel granskas

Läkemedelsfrågor med koppling till coronaviruset sysselsätter fortfarande Fimea väldigt aktivt. Man tar nämligen också ställning till nya behandlingar mot covid-19.

– Vi har stor en stor mängd människor som bedömer nya läkemedelsbehandlingar mot coronaviruset. Vi kan till exempel ge undantagslov för läkemedel som inte har fått försäljningstillstånd. Men man gör alltid en riskbedömning förstås.

Dessutom tar Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA för tillfället i brådskande ordning ställning till om läkemedlet Remdesivir borde godkännas allmänt i behandlingen av coronaviruset inom hela EU.

För tillfället används Remdesivir bara i läkemedelsstudier och med specialtillstånd om läkaren anser att det är berättigat, för att vårda patienter vars sjukdom anses vara livshotande och som inte kan behandlas på ett tillfredsställande sätt med ett godkänt läkemedel.

Diskussion om artikeln