Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Naturum i Ekenäs letar efter ny vision - vill bli samlingsplats för lokala aktörer

Från 2020
Uppdaterad 17.11.2020 09:23.
Naturum i ekenäs.
Bildtext Naturum är inhyst i den gamla magasinbyggnaden vid gästhamnen i Ekenäs.
Bild: Matilda Salo / Yle

Ylva Rancken-Lutz leder ett nytt projekt i Ekenäs som heter Nya Naturum. Målet är att skapa en ny vision för Ekenäs naturrum och bland planerna finns att göra det till en gemensam samlingsplats för lokala aktörer.

Ekenäs Naturum är en byggnad i Stallörsparken i Ekenäs där man berättar om Ekenäs nationalpark och Östersjön.

Sociologen Ylva Rancken-Lutz är projektledaren som ska hitta aktörer som är intresserade av att samlas på ett ställe och arbeta för naturen.

- Nya Naturum skapas för att visa att man tänker sig en annorlunda framtid för naturumet, säger hon.

Utvecklingsprojektet sköts av organisationen Natur och miljö.

Ekenäs naturum.
Bildtext Nya Naturum skapas där Ekenäs Naturum nu finns i Stallörsparken i Ekenäs.
Bild: Marica Hildén / Yle

Ylva Rancken-Lutz konstaterar att hon ska engagera aktörer som jobbar med naturen, naturturism och forskning kring naturen i Nya Naturum i Stallörsparken i Ekenäs.

- Vi vill skapa ett centrum för de här frågorna och det finns ingen lämpligare plats nära Ekenäs nationalpark, Hangöudd, Pojoviken och andra rekreationsområden.

Rancken-Lutz hoppas få tag på till exempel företagare som tar ut turister i naturen.

- Jag hoppas också på tredje sektorn som jobbar med naturfrågor, jag vet att yrkeshögskolan Novia är intresserad av ett vardagsrum där de kan möta andra som jobbar med deras frågor.

- Jag har kontaktat Tvärminne zoologiska station och många andra för att se om de är intresserade av att ordna det här tillsammans med Raseborgs stad och Forststyrelsen.

I Nya Naturum kunde de dra nytta av de fysiska lokalerna för att till exempel ge kundservice, ordna möten, erbjuda utbildningslokaler och kontor.

Åsikter tas gärna emot

Den som är intresserad av att delta i diskussionen om visionen för naturrum kan också göra det i Facebook-gruppen Vision Nya Naturum.

Om möjligt, hoppas man också kunna ordna dialogmöten under sommaren och hösten.

Fortsätter hittills i gamla Gnägget

Framtiden för Naturum i Ekenäs var i slutet av år 2019 mycket oviss, eftersom Forststyrelsens hyresavtal med Raseborgs stad skulle ta slut sista januari.

Senare beslöt man ändå att verksamheten fortsätter ett år till.

Ekenäs naturum.
Bildtext Områdeschef Henrik Jansson på Forststyrelsen säger att tanken är att Ekenäs Naturum är öppet i sommar. Just nu ser det ut som om verksamheten öppnar den 1 juni. Forststyrelsen jobbar nu på att skapa en trygg omgivning för personal och kunder.
Bild: Marica Hildén / Yle

Nu tyder ändå det nya projektet på att verksamheten kanske får fortsätta längre än så.

I höst ska Ylva Rancken-Lutz ha en plan färdig för Nya Naturum och verksamheten inleds nästa år.

Finns Nya Naturums framtid i Ekenäs eller flyttar verksamheten?

- Först ska vi se vem som är intresserad och sedan får vi fundera om byggnaden är lämplig. Projektet har sin bas i Naturum, men vi ska utreda husets skick för den verksamhet som skapas här.

- Verksamhet kan sedan finnas på många olika håll, men det behövs kanske en bas.

Naturskolan Uttern utvecklas

Natur och Miljös verksamhetsledare Bernt Nordman säger att det känns bra att kunna föra samman Forststyrelsens naturtjänster och Raseborgs stad med nya potentiella aktörer.

– Genom projektet kan vi utveckla Naturskolan Utterns verksamhet. Daghem och skolor i Raseborg utgör en viktig målgrupp för naturskolan. Naturum blir en av baserna för naturskollärarna, fortsätter han.

Projektet grundfinansieras av Leadergruppen Pomoväst. Också Svenska kulturfonden bidrar till finansieringen.

Ylva Rancken-Lutz är projektledare för Nya Naturum

11:11