Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Sverige tar med byggbranschen i arbetet mot sprängdåd – sprängmedel ska märkas bättre så bevismaterial inte sprängs i luften

Från 2020
Polis röjer upp efter sprängdåd vid bostadshus på Östermalm.
Bildtext Sverige och Stockholm skakades i vintras av flera sprängdåd, bland annat ett större på Östermalm i januari.
Bild: EPA-EFE/All Over Press

Ny metod för märkning av sprängmedel ska ge bättre spårning av varifrån det kom. Det föreslås också lämplighetstest för fler som hanterar sprängmedel inom byggbranschen.

Det var i februari som inrikesminister Mikael Damberg bjöd in byggbranschen till en rundabordsdiskussion om arbetet mot sprängdåd i Sverige.

Mikael Damberg
Bildtext Sveriges inrikesminister Mikael Damberg (S).
Bild: EPA/Fredrik Sandberg

Samtalen har nu resulterat i konkreta åtgärdsförslag, bland annat om ändringar i lagar och förordningar för att öka tillståndsprövningen och kontrollen kring hur sprängmedel används.

– Regeringen håller på att se över regleringen så att fler personer som hanterar sprängämnen ska kunna kontrolleras, sade inrikesminister Mikael Damberg på en pressträff i dag på onsdagen.

Fler personer än i dag kommer att genomgå lämplighetsprövning

– Det innebär att fler personer än i dag kommer att genomgå lämplighetsprövning vid utförande av tillstånd för sprängningsarbeten, vilket kommer ha en positiv effekt på säkerheten.

Uppdrag til MSB: Bättre märkning av sprängmedel

Damberg meddelade att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB nu får tre uppdrag.

Det första är att MSB ska komma med förslag på en ny metod för att märka sprängmedel, eftersom den märkningsmetod EU har i dag anses ha brister.

– Till exempel kan den på vissa varor enkelt tas bort, eftersom den består av en vanlig klisteretikett. Dessutom förstörs märkningen i samband med att sprängningen detonerar, sade Damberg.

Den kan enkelt tas bort, eftersom den består av en vanlig klisteretikett. Dessutom förstörs märkningen i samband med att sprängningen detonerar

– Det gör det mycket svårt för att inte säga omöjligt för polisen att efter en sprängning få fram nån teknisk bevisning för varifrån sprängmedlet kommer, fortsatte Damberg.

Han förklarade att det finns metoder för att märka sprängmedel så man får fram information om ursprung också efter detonation.

Byggbranschen välkomnar diskussion och initiativ

De andra uppdraget till MSB handlar om att kartlägga kommunernas arbete med tillstånd och tillsyn för att se vad de behöver för hjälp och rekommendationer.

Det tredje är att MSB ska inrätta och ansvara för ett forum för sprängämnessäkerhet, för att stärka myndighetssamverkan och samarbetet mellan branschorganisationer, med fokus på att dela erfarenheter och information.

Det är en utmaning att inte svartmåla en hel bransch som är fylld av seriösa företag

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för branschorganisationen Byggföretagen, deltog i pressträffen och välkomnade initiativet och diskussionen.

Hon påpekade att den organiserade brottsligheten finns överallt i samhället och måste bemötas därefter, och att branscherna har mycket att delge varandra när det gäller kunskap.

– Det är en utmaning att inte svartmåla en hel bransch som är fylld av seriösa företag, men samtidigt våga se att det kan finnas brister.

34-punktsprogram och ökat antal sprängdåd

Sprängdåden i Sverige fortsatte att öka i fjol.

Regeringen arbetar nu med ett åtgärdsprogram på 34 punkter för att motarbeta gängkriminalitet, och polisen med en kraftsamling vid namn Operation Rimfrost.

Kraftig ökning i antal sprängdåd 2019

Antalet anmälda sprängdåd i Sverige ökade kraftigt i fjol jämfört med året innan.

Under år 2018 skedde 162 sprängdåd i hela Sverige. Under år 2019 anmäldes 257 stycken, enligt Brottsförebyggande rådet.

Enligt polisen har 42 personer dött i skjutningar i Sverige år 2019, jämfört med 45 personer år 2018. Skjutningarna har under 2019 minskat i storstadsområdena, framför allt i Malmö, men ökat i andra regioner i Sverige.

Diskussion om artikeln