Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

EU:s prognos: Sveriges och Finlands ekonomier drabbas lika hårt trots olika coronastrategier – snabb återhämtning väntas nästa år

Från 2020
Man i gul skyddsväst med gul hjälm under armen och upplysta industribyggnader i bakgrunden. Ansiktet syns inte.
Bildtext Återhämtningen i Finland blir långsammare än i EU överlag, förutspår kommissionen.
Bild: lOvE

EU-kommissionen gick i dag ut med en prognos för den ekonomiska utvecklingen inom EU. Enligt prognosen kommer EU:s ekonomi att krympa med 7,4 procent i år.

Nedgången inom euroområdet kommer att vara aningen större än inom EU som helhet. Kommissionen uppskattar att euroområdets ekonomi kommer att krympa med 7,7 procent i år.

Prognosen för i år har på EU-nivå reviderats nedåt med 9 procentenheter till följd av coronakrisen.

År 2021 räknar man i sin tur med en snabb återhämtning. Man räknar med att ekonomin på EU-nivå ska växa med 6,1 procent år 2021.

Ekonomikommissionären Paolo Gentilo talar om en ekonomisk chock som saknar motstycke sedan 1930-talets depression.

Grekland, Italien och Spanien drabbas värst

Kännetecknande för coronakrisen är att den slår mot EU-länderna med varierande styrka.

– Recessionens djup och återhämtningens styrka kommer inte att vara jämn utan bero på hur snabbt nedstängningarna kan hävas, hur viktiga sektorer som exempelvis turismen är i ett lands ekonomi och vilka ekonomiska resurser ett land har, säger Paolo Gentiloni.

Värst drabbas Grekland vars ekonomi väntas krympa med nästan 10 procent i år. I Italien, Spanien och Kroatien väntas ekonomin också krympa med över 9 procent i år.

Polen ser däremot ut att klara coronakrisen bäst av samtliga EU-länder. Men också i Polen krymper ekonomin med över 4 procent i år.

Finlands ekonomi krymper med 6 procent

Finlands ekonomi krymper med 6,3 procent i år uppskattar kommissionen. En uppgång på 3,8 procent väntas i sin tur år 2021.

Det här innebär att återhämtningen i Finland blir långsammare än i EU överlag. I inget annat EU-land väntas återhämtningen gå så långsamt som i Finland.

Den stora osäkerheten kommer i kombination med den växande arbetslösheten att tynga ned den privata konsumtionen, uppskattar kommissionen.

Också hushållen som lyckas bibehålla sin köpkraft kommer att spara mer pengar och skjuta fram konsumtionsbeslut, skriver kommissionen.

Arbetslösheten ökar kraftigt

Eftersom virusutbrottet nådde Finland senare än övriga delar av Europa väntas den största ekonomiska smällen komma under årets andra kvartal.

Återhämtningen börjar under årets tredje kvartal då restriktionerna börjar hävas.

En kraftig ökning i de offentliga utgifterna väntas mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen. Samtidigt innebär det här att den offentliga skuldsättningen kommer att öka med tio procentenheter.

Arbetslösheten väntas också öka från 6,7 procent i fjol till 8,3 procent i år. År 2021 väntas arbetslöshetsgraden minska en aning till 7,7 procent.

Sveriges ekonomi krymper också kraftigt

Kommissionens prognos tyder på att de nordiska EU-länderna kommer att uppleva en ungefär lika kraftigt ekonomisk nedgång i år.

Danmarks ekonomi krymper med 5,9 procent, Sveriges med 6,1 procent och Finlands med 6,3 procent.

År 2021 väntas Sveriges ekonomi växa med 4,3 procent och Danmarks med 5,1 procent.

Stor osäkerhet i prognosen

Kommissionens vårprognos kännetecknas av en betydande osäkerhet. Utgångspunkten för prognosen är att restriktionerna börjar hävas i maj.

En mer långvarig pandemi kan medföra en större bnp-minskning skriver kommissionen.

RIsken finns att en krisen skapar snedvridningar på den inre marknaden samtidigt som de ekonomiska klyftorna ökar.

– Vår gemensamma återhämtningen kommer att vara beroende av fortsätta koordinerade åtgärder inom EU och på nationell nivå, säger kommissionens viceordförande Valdis Dombrovskis.

Diskussion om artikeln