Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ny lag förbjuder kvartersrallyn överallt - men det kommer knappast lösa problem med störande körning i Raseborgstrakten

Från 2020
Mopedister kör efter varandra på en asfalterad väg.
Bildtext Kör du moped eller bil på ett onödigt eller störande vis kan du i värsta fall få böter. Personerna på bilden har inget med artikeln att göra.
Bild: Mostphotos

Den nya trafiklagen förbjuder onödig och störande körning, också utanför tätort. Men i praktiken ges polisen inga nya redskap för att tackla problemet.

Mopedister och bilister som kör varv efter varv runt samma kvarter har stört nattsömnen för många västnylänningar.

Diskussioner om kvartersrallyn har uppstått bland annat i Ekenäs, Karis, Ingå och Tenala under de senaste åren.

Den som hoppas att den nya trafiklagen ska råda bot på situationen kommer nog att bli lite besviken.

I praktiken är det inte så väldigt mycket som ändrar när paragrafen omformuleras, konstaterar kommissarie Markus Ramstedt vid Raseborgspolisen.

Vanligt redan nu att dela ut böter

Från och med juni behöver polispatruller alltså inte kontrollera att den störande körningen äger rum i tätort. Men problem med störande körning utanför centrum är inte ett stort bekymmer varken i Raseborg, Hangö eller Ingå.

- Största delen av det onödiga eller störande körandet är redan nu i tätort, konstaterar Ramstedt.

Böter för störande körning har polisen kunnat dela ut också tidigare. Att en mopedist eller bilist fått en bot på 100 euro är relativt vanligt på Raseborgspolisens område.

- Fenomenet finns i alla fall sommartid. Vi ingriper i det och i vissa fall skriver vi böter.

Att ge en person böter för onödigt körande eller för att ha kört på ett störande sätt är ändå inte den första åtgärden. Enligt Ramstedt försöker polisen alltid sköta saken via råd, uppmaningar eller befallningar.

Han upplever att problemet mera handlar om vad som anses vara onödig eller störande körning. Det framkommer inte i den nya trafiklagen.

- Enligt grundlagen har var och en rätt att röra sig fritt men också hemfriden är tryggad enligt lag.

I sista hand är det polisen som agerar domare på plats och ställe.

Trots att förbudet mot onödig och störande körning hittills bara gällt områden med tät bebyggelse har polisen inte stått handfallen i situationer då störande körning ägt rum på glesbygden, betonar Markus Ramstedt.

Polisen har sedan tidigare rätt att ingripa i störande beteende enligt polislagen. Hit räknas också störande körning.

Diskussion om artikeln