Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Gymnasier i Raseborg, Hangö och Lojo samt Axxell fortsätter studera på distans - man sjunger också ut vårterminen på distans

Från 2020
Husbyggare på inveon
Bildtext En del av Axxells studerande utför sin praktik under coronakrisen, andra studerar hemma vid datorn (arkivbild).
Bild: Yle/Jeannette Lintula

Gymnasierna i Ekenäs, Karis och Lojo samt yrkesutbildaren Axxell följer statsrådets rekommendationer om att fortsätta med distansundervisning. Också våravslutningarna hålls på distans.

Regeringen beslutade för några dagar sedan att grundskolorna öppnas den 14 maj. Regeringen gjorde det också möjligt för andra stadiets utbildning att öppna sina dörrar den 14 maj, men man rekommenderade ändå distansundervisning.

Närstöd ges vid behov

I Västnyland väljer utbildningarna att följa rekommendationen och fortsätter huvudsakligen med distansundervisning.

- Vid Ekenäs gymnasium kommer vi att erbjuda stödundervisning i mycket små grupper för dem som är i stort behov av att få stöd via närundervisning, uppger gymnasiets rektor Petra Blomqvist.

Kvinna i vit skjorta utomhus ler mot kameran. I bakgrunden träd och trähus.
Bildtext Ekenäs gymnasiums rektor Petra Blomqvist.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

Behovet av stödundervisning utreder gymnasiet under veckan. De blivande abiturienterna kommer att träffa studiehandledaren enskilt för att gå igenom deras studieplan och ta emot anmälningar till höstens studentskrivningar, säger Blomqvist.

Också Karis-Billnäs gymnasium och Virkby gymnasium fortsätter med distansundervisning. Samma sak gäller yrkeshögskolan Novia.

Axxell fortsätter på distans

Yrkesskolan Axxell går samma väg som gymnasierna och fortsätter med distansundervisning.

Det har ändå kommit signaler om att studerandena kunde behöva vara i till exempel verkstäderna för att arbeta praktiskt eller utföra yrkesprov. Därför har Axxell gjort det möjligt att vid behov utföra närundervisning i grupper eller undantagsvis för enskilda studerande.

Ifall sådana undantag görs så ska en plan göras upp för hur man beaktar hygien och avstånd.

Distansarbetet har fungerat

Monica Lemberg som är rektor för de svenska skolorna i Lojo uppger att distansundervisningen har fungerat i Virkby gymnasium.

Också det finska gymnasiumet i Lojo, Lohjan Yhteislyseon lukio, är distansgymnasium vårterminen ut, säger rektor Panu Ruoste.

- Distansundervisningen fungerar, men både lärare och studerandena upplever att den är tung och hoppas på att få återgå till det normala.

I det finska gymnasiumet i Lojo dimitteras studenterna på distans i en strömning på nätet den 30 maj klockan 12 till 13.

En stor skola i vit betong och rött tak. Många fönster. Står Källhagens skola och Virkby gymnasium.
Bildtext Eleverna kommer tillbaka till Källhagens skola den 14 maj. Gymnasiestuderandena hålls ändå borta från skolområdet.
Bild: Tiina Grönroos / YLE

Ekenäs gymnasium rektor säger att distansundervisningen fungerat bra, men att det har varit arbetsdrygt för både studerande och lärare. Flera lärare har bandat sina lektioner samt varvat med lektioner online och uppgifter.

- De flesta studerande har klarat av distansundervisningen bra, men många upplever att det blir för många timmar vid datorn varje dag och även mängden uppgifter har emellan upplevts vara för stor.

- Alla saknar vi också att få mötas fysiskt igen och ha vanlig undervisning. Distansundervisningen kan inte ersätta de riktiga mötena mellan människor, säger Blomqvist.

Distans ger möjlighet till andra inlärningsmetoder

I Karis uppger rektor Esbjörn Hägerstedt att han är positivt överraskad över hur snabbt lärarna anpassat sig till situationen.

- Vi ställde om mitt i en provvecka och tvingades således ordna den på distans vilket löpte över förväntan. Lärarna har sedan dess planerat om kurserna i period fem för att anpassa dem till det nya läget och vi är nu mitt i perioden, säger Hägerstedt.

Porträttbild på Esbjörn Hägerstedt.
Bildtext Esbjörn Hägerstedt blev ny rektor för Karis-Billnäs gymnasium år 2019.
Bild: Benjamin Lundin / Karis-Billnäs gymnasium

Lärarna har behövt fundera över vilken undervisningsmetod som fungerar för deras ämne, förklarar han. På det sättet har också studerandena fått möjlighet att använda olika inlärningsmetoder.

Han upplever också att gymnasiets storlek gjort att lärare haft tid och möjlighet att se alla studerande och snabbt reagera om någon skulle bli efter i undervisningen. Han tillägger ändå att distansundervisningen ökat arbetsbördan för lärarna.

Bild på ett gymnasium med blommor i förgrunden
Bildtext Just nu är det tomt i Karis-Billnäs gymnasium.
Bild: Yle/Anna Björkqvist

Många studerande i Karis har också upplevt att arbetsmängden ökat.

- Då vi frågat om de upplever att de fått tillräckligt med stöd av sina lärare svarar de allra flesta att det får tillräckligt, vilket är positivt, säger Karisrektorn.

En del utan praktikplats

På Axxell har man utvärderat distansundervisningen. Det har framkommit att ungefär en tredjedel av studerandena har utbildning enligt utbildningsavtal, det vill säga praktik på olika arbetsplatser.

Flera studerande har dock fått sina praktikplatser indragna på grund av coronakrisen, men för många fortsätter praktiken som förut, konstaterar utvärderingen.

text på skolbyggnad
Bildtext Axxell finns bland annat i Karis.
Bild: Yle/Elsa Colérus

Många studerande har också kunnat avlägga yrkesprov enligt tidigare plan, men vissa har inte kunnat göra det på grund av coronaepidemin.

Axxells utvärdering visar att många studerande som skulle ha haft närstudier i skolan upplever att distansstudierna har fungerat, men precis som på gymnasierna har flera upplevt arbetsmängden som stor.

Av studerandena anser 70 procent att distansstudierna varit nästan lika bra eller lite jobbigare än närstudierna. Med närstudier avses studier i yrkesämnen eller i gemensamma examensdelar, såsom till exempel språk och matematik.

Saxar som man klipper håret med på en frisörsalong.
Bildtext Hur undervisar man en frisör i praktiska färdigheter på distans?
Bild: Marica Hildén / Yle

Flera av Axxells lärare har upplevt det som givande att få tänka om och utveckla sitt material och arbetssätt. Flera lärare uppger ändå att det är svårt att lära ut ett praktiskt yrke på distans.

Våravslutningssånger på distans

Virkby gymnasiums studentdimission hålls på distans den 30 maj med sedvanliga programpunkter som musik, sång, tal och dimission.

I Ekenäs har man våravslutning den 30 maj på distans med musik, tal och hälsningar från studenter och studerande. Studentdimissionen ordnas på traditionellt sätt den 29 augusti.

- De blivande studenterna fick säga sin åsikt via en enkät och en klar majoritet vill ha en så traditionell studentdimission som möjligt. Gärna förstås så fort det bara är möjligt, men här har rekommendationerna varit att hela landet skall hålla dimission den 28-29 augusti, säger Petra Blomqvist.

Studentrosor.
Bildtext Det blir ingen sedvanlig dimission i maj i år.
Bild: Yle/Jenny Blomqvist

Karis-Billnäs gymnasium tacklar situationen på samma vis.

- Våravslutningen kommer att ordnas per video den 30 maj. Studenterna blir student samma dag men studentdimissionen är flyttad till den 29 augusti.

- Så vitt läget tillåter planerar vi alltså att ordna studentdimission med pompa och ståt denna dag men vi följer givetvis med läget och följer de rekommendationer och direktiv vi får, säger Hägerstedt.

Prorektor Lillemor Norrena uppger att Axxell inte sedan tidigare har någon enhetlig linje för hur dimissioner ordnas, utan alla har gjort på sitt sätt.

- Så kommer det att vara nu också, men åtminstone inga större gemensamma sammankomster.

exteriör hangö gymnasium
Bildtext I Hangö blir det studentdimission lördagen den 29 augusti.
Bild: Yle/Monica Slotte

Också Hangö gymnasium fortsätter på distans vårterminen ut, bekräftar rektor Tanja Koivisto.

Distansundervisningen har fungerat bra, säger hon.

- Den digitala kunskapen och arbetssätten fanns sedan tidigare för de flesta.

I Hangö blir det studentdimission den 29 augusti.

Diskussion om artikeln