Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Hur ska eleverna hålla avståndet när skolan öppnar igen? "Vi kommer inte vara poliser", säger rektor

Från 2020
Elever som står ute på skolgården
Bildtext Kommer eleverna att hålla det fysiska avståndet när de är ute på rasten? Arkivbild.
Bild: Mika Kanerva

Undvik fysisk kontakt är myndigheternas centrala råd till skolorna när de öppnar igen. I klassrummen placeras pulpeterna ifrån varandra, men hur hålls avståndet på rasten? Och hur många elever uteblir från närundervisningen? En rektor i Vanda uppskattar att det kan vara en tredjedel.

Den här veckan har det i skolorna pågått intensiv planering kring hur skolgången ska tryggas under coronaepidemin. Efter närmare två månader med distansundervisning öppnar skolorna igen den 14 maj.

Winellska skolan i Kyrkslätt är en stor skola med omkring 740 elever i årskurserna 1-9. Skolan har haft stora problem med inomhusluften och därför går nu sedan några år tillbaka årskurserna 1 till 6 i tillfälliga byggnader på skolgården.

- Klassrummen i de tillfälliga byggnaderna är ganska små, bara 50 kvadrat. Men sexorna som har de största grupperna av de lägre klasserna flyttar nu till gymnasiets klassrum (som finns i anslutning till Winellska) eftersom gymnasiet fortsätter på distans, säger Winellska skolans rektor Kristiina Koli.

"Vi måste lära oss ett nytt sätt att umgås med respekt för avstånd"

Skolan strävar efter att distansen mellan elever är en och en halv meter i klassrummen. Men Koli påpekar att det inte finns några klara anvisningar om det här.

- Vi försöker i allt vi gör undvika att vara nära varandra, säger hon.

Men fastän eleverna håller distansen under lektionen kanske de är fast i varandra på rasten när de leker och spelar någonting utomhus. Hur ser du på det?

- Återgången till närundervisningen är viktig. Jag tror att det är positivt att samhället återgår till något slags normaltillstånd. Vår viktigaste uppgift är att ge klara och tydliga anvisningar till personalen, till eleverna och till hemmen. Vi måste lära oss ett nytt sätt att umgås med respekt för avstånd och betoning på att tvätta händerna.

Vi kommer inte vara poliser. Det viktigaste är att det blir en positiv upplevelse och att man kan umgås tryggt

Men hur reagerar personalen om de ser att elever är tätt inpå varandra?

- Jag tror att våra elever är mycket medvetna om anvisningarna. De vill komma till skolan och är oroliga över coronasituationen. Vi kommer inte vara poliser. Det viktigaste är att det blir en positiv upplevelse och att man kan umgås tryggt och bra med avstånd till varandra, säger Koli.

Kristiina Koli är rektor vid Winellska skolan.
Bildtext Rektor Kristiina Koli i en av de tillfälliga skolbyggnaderna som står på gården till Winellska skolan.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

All vandring i skolan sker enligt ett system

Koli berättar att Winellska skolan nu gör upp en karta över hur man ska röra sig i skolbyggnaderna.

- All vandring ska ske enligt ett system som vi bygger upp för de här två veckorna, säger Koli.

Ett sätt att minska kontakterna mellan eleverna är att klasser börjar och slutar olika tider. Det här säger Heidi Purho som är rektor för Kottby, Månsas och Staffansby lågstadieskola i Helsingfors.

- Ettorna och tvåorna börjar kvart över åtta, treorna och fyrorna halv nio och femmorna och sexorna kvart i nio. Eleverna uppmanas att inte komma till skolan förrän undervisningen inleds, säger Purho.

Skolgården används både för rast och undervisning

Om det är möjligt har en klass delats upp i flera grupper.

- I Staffansby finns det möjlighet att ha flera vuxna per grupp och då är halva gruppen i klassrummet och andra halvan till exempel på skolgården, i gymnastiksalen eller i ett annat undervisningsutrymme. Skolgården har delats in så att en del används för undervisning och en annan för rast, säger Purho.

Vi har inte så mycket personal att vi kan dela in en klass i mindre grupper

För att kunna dela klassen i mindre grupper krävs personal som många skolor inte har.

- Vi har inte så mycket personal att vi kan dela in en klass i mindre grupper, säger Per Wiander som är rektor för Kyrkoby och Mårtendals skola i Vanda.

"Vi har det trångt, men försöker placera elever ifrån varandra"

Wiander säger också att det är utmanande att skapa tillräckligt mycket avstånd mellan eleverna i klassrummet.

- Vi har det lite trångt, men vi försöker placera eleverna så långt ifrån varandra som det är möjligt. Avståndet blir ungefär en meter. Vi tar också i bruk gymnastiksalen och så ordnas en del undervisning utomhus, säger Wiander.

För att minska kontakten mellan olika årskurser säger Wiander att skolstarten varierar så att ettor och tvåor kommer klockan åtta, treor och fyror klockan nio och femmor och sexor klockan tio. På samma sätt slutar skoldagen stegvis för olika årskurser.

Rektor Per Wiander utanför Mårtensdals skola i Vanda.
Bildtext Per Wiander.
Bild: Yle / Hanna Othman

Eleverna får vänta i olika delar av skolgården

I Granhultsskolan i Grankulla ska eleverna använda olika ingångar för att minska kontakten med varandra.

- I de lägre klasserna kommer klassläraren att komma ut och hämta sina elever från skolgården. Eleverna är anvisade att vänta i olika delar av skolgården, säger Catharina Sunesdotter, rektor för Granhultsskolan och Hagelstamska skolan.

Pulpeterna i klassrummen är placerade en och en halv till två meter från varandra.

- Några klassrum är lite mindre och då är kanske avståndet bara en meter. De högre klasserna har också undervisning i gymnasiet där eleverna kan spridas ut mer. En klass består av mellan 15 och 20 elever.

I årskurserna 1 till 6 har klassläraren all undervisning medan årskurserna 7 till 9 har ett eget klassrum dit läraren kommer. Det här gäller ändå inte för tillvalsämnena, säger Sunesdotter.

När får en elev vara frånvarande från närundervisningen?

"Jag tror att det allmänna läget i samhället gör att föräldrarna lättare vill att barnen stannar hemma"

Skolmaten omarrangeras också. I vissa skolor äter klasserna i tur och ordning i matsalen medan man i andra ordnar så att eleverna äter i klassen.

Hur många elever är det då som inte dyker upp när skolan öppnar igen? I det här skedet handlar det bara om uppskattningar.

Per Wiander, rektor för Kyrkoby och Mårtendals skola i Vanda, uppskattar att andelen elever som inte återvänder till skolan kan vara en tredjedel.

- Det betyder cirka 15 elever i Kyrkoby och cirka 50 i Mårtensdal. Men vi har inte frågat vårdnadshavarna hur de tänker göra. Jag tror att det allmänna läget i samhället gör att föräldrarna lättare vill att barnen stannar hemma. Men vi hoppas att barnen kommer till skolan och jag tror att vi lyckas bra med att ordna närundervisning på tryggt sätt.

Rektor för Granhultsskolan och Hagelstamska skolan i Grankulla.
Bildtext Catharina Sunesdotter.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

Få familjer önskar distansundervisning för sitt barn

De andra rektorerna som Yle Huvudstadsregionen pratar med säger att det bara är några få föräldrar som inte önskar att barnen återvänder till skolan.

Rektorn för Kottby, Månsas och Staffansby lågstadieskola i Helsingfors Heidi Purho har kontaktats av ett fåtal familjer som önskar distansundervisning för sina barn med anledning av coronaviruset. Det handlar om elever i riskgruppen eller där någon i familjen tillhör riskgruppen.

- Det finns familjer som är glada över att skolan öppnar igen, men det finns också familjer som är oroliga över situationen. Det samma gäller inom lärarkåren, säger Purho.

- Föräldrar har frågat om man får hålla barnet hemma. Om man tillhör riskgruppen ska man ha läkarintyg för att få distansundervisning. Om man anhåller om ledigt får man undervisning via Wilma. Men det är få föräldrar som än så länge har anhållit om ledigt för sina barn, säger Catharina Sunesdotter, rektor för Granhultsskolan i Grankulla.

I myndigheternas anvisningar till skolorna konstateras att svåra fall av coronavirus är mycket sällsynt hos barn. Till svåra riskgrupper hör barn som har en underliggande sjukdom som föranleder ökad risk för allvarliga infektionssjukdomar.

Diskussion om artikeln