Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Sibbo kommun har fått nog av Eero Lehtis byggen som inte åtgärdats - hotar med vite på tusentals euro

Från 2020
Eero Lehti den 30 juni 2015.
Bildtext Eero Lehti måste åtgärda brister på sina fastigheter inom en viss tid, meddelar Sibbo kommun (arkivbild).
Bild: All Over Press / Petteri Paalasma

Tidigare riksdagsledamoten Eero Lehti (Saml) från Kervo har inte åtgärdat brister på hans två fastigheter i Spjutsund i Sibbo. På fastigheterna finns byggnader som avviker från beviljade lov eller helt saknar bygglov.

- Helheten är brokig. Vissa byggnader har rivits och vissa åtgärder har vidtagits, men det räcker inte. Kommunen har kommit emot där vi kan, inom gränserna för vad som är lagligt och möjligt. Vissa byggnader går det ändå bara inte att bevilja lov för, säger Kasper Nyberg (SFP), ordförande för byggnads- och miljöutskottet i Sibbo.

Utskottet beslöt på sitt senaste möte den 29 april att ge ett förvaltningstvångsbeslut i ärendet.

En man tittar in i kameran och ler brett.
Bildtext Kasper Nyberg hoppas att kommunens åtgärder nu har effekt (arkivbild).
Bild: Yle/Mira Bäck

Enligt beslutet ska Lehti, med hot om vite, vidta åtgärder inom sex månader.

Han ska antingen åtgärda byggnader så att de motsvarar beviljade lov, ansöka om nya lov eller riva byggnader.

Kasper Nyberg berättar att man till exempel i huvudbyggnaden på området har byggt annat än vad lovet tillåter.

En lång och komplicerad process

Byggnadstillsynen i Sibbo har redan i oktober 2016 uppmanat Eero Lehti och hans fru, som också ägde delar av helheten, att åtgärda bristerna. Tidsgränsen löpte ut på våren 2017.

En del av byggnaderna har fått lov som beviljats i efterhand, men i vissa av dem har ingen ibruktagningssyn genomförts.

Sedan uppmaningen gjordes har ett bilgarage och en lagerbyggnad rivits på området.

I april 2020 var kommunens representant på besök på området för att kolla vad som hänt där. Rivningen av en glastambur hade också kommit igång.

Totalt finns det 15 byggnader på fastigheterna, som till exempel en huvudbyggnad, en bostadsbyggnad, bastubyggnader och en ekonomibyggnad. Ett solpanelsystem har också installerats.

- Det är ganska exceptionellt hur omfattande den här verksamheten och det som gjorts olovligt har varit. Det handlar inte om enstaka byggnader och projekt, utan om en stor härva som vi måste reda upp, säger Kasper Nyberg.

En klubba i mörkret.
Bildtext Sibbopolitikerna har fått ta ställning till ett exceptionellt fall, säger Kasper Nyberg (illustrerande arkivbild).
Bild: Yle

Vite på tusentals euro

Löpande vite blir enligt det färska beslutet i byggnads- och miljöutskottet aktuellt om bristerna inte har åtgärdats inom sex månader.

Vitet gäller bara byggnader som ägs av Eero Lehti, inte byggnader som nu ägs av ett dödsbo och som varit Lehtis numera avlidna frus egendom.

Lehti kan till exempel bli skyldig att betala 10 000 euro för uthyrningen av en semesterlägenhet, som inte borde ha fått användas i det syftet.

Totalt kan det bli aktuellt med vite på över 21 000 euro.

"Vi stod i en återvändsgränd"

Kasper Nyberg säger att Sibbo nu stod i en återvändsgränd och att det inte längre fanns andra alternativ.

Tid har getts för att åtgärda problemen, och nu hoppas han att de senaste åtgärderna från kommunens sida har effekt.

- Löpande vite är det hårdaste vi kan pressa med. Under mina år i utskottet har vi aldrig haft ett liknande fall. Vi har haft mindre fall där någon till exempel har byggt ut huset olovligt. Då kräver vi oftast att byggnaden ska återställas enligt ritningarna.

Nyberg säger att Lehti varit medveten om att kommunen försökt komma emot där man kan, inom lagens gränser. De åtgärder som vidtagits på fastigheterna räcker tyvärr ändå inte till.

Vi kan inte se på detta med blida ögon, vända ryggen till eller titta bort. I så fall ger vi budskapet att bygg vad ni vill och utan lov, för det får ni ändå efteråt

Kasper Nyberg, ordförande i byggnads- och miljöutskottet

Enligt Nyberg försöker Sibbo möjliggöra byggen, men invånare och fastighetsägare måste ändå behandlas jämlikt och rättvist.

- Vi kan inte se på detta med blida ögon, vända ryggen till eller titta bort. I så fall ger vi budskapet att bygg vad ni vill och utan lov, för det får ni ändå efteråt. Vi har kommit emot i den här frågan, men nu måste Lehti komma emot sista biten.

Yle Östnyland har kontaktat Eero Lehti för en kommentar. Han tycker inte att allt skötts korrekt från kommunens sida, men avböjer att kommentera fallet själv.

Sipoon Sanomat var först med nyheten.

Diskussion om artikeln