Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kan mitt barn fortsätta få distansundervisning när skolorna öppnar? Hemundervisning innebär att du avstår från skolböcker, skolmat och betyg, förklarar juristen Thomas Sundell

Från 2020
Jasmin Bilenberg sitter i ett tomt klassrum och håller distansundervisning med hjälp av en dator.
Bildtext Snart är det slut på lektioner på distans. Läraren Jasmin Bilenberg vid Sirkkala skola i Åbo håller en lektion på distans. Bilden är en arkivbild från mars.
Bild: Isabel Nordberg /Yle

En del föräldrar har varit oroliga över att barnen ska tillbaka till skolan nästa vecka. Distansundervisning kan kännas lockande, men hemundervisning är inte ett tillfälligt alternativ, påpekar juristen Thomas Sundell.

I förra veckan beslutade regeringen att elever och lärare i grundskolan ska återgå till det normala skolarbetet i skolan från och med den 14 maj. Sedan beslutet kom har debatten om när- och distansundervisningen gått het, inte minst på sociala medier.

Det har förekommit situationer där någon har hållit sina barn hemma i ett par veckor och pratat om hemundervisning, men det är inte det det är frågan om. Då handlar det om frånvaro

― Thomas Sundell, jurist

Sundell arbetar vid enheten för bildningsväsendet vid västra och inre Finlands regionförvaltningsverk. Han säger sig stundvis ha varit frustrerad över debatten.

Sundell säger att den begreppsförvirring kring vad hemundervisning riktigt innebär, som redan funnits en längre tid, nu har accentuerats i och med coronakrisen.

– Jag brukar säga att vi i Finland har läroplikt, medan man i Sverige har skolplikt. Många förstår det som att man kan välja om barnet går till skolan eller inte, men det handlar egentligen om att man kan välja att ställa sig utanför skolsystemet.

– Hemundervisning handlar inte om att man tillfälligt är borta, det är en mer bestående lösning där barnet inte är inskrivet i en skola.

Sundell påpekar att hemundervisning samtidigt betyder att skolan inte erbjuder barnet några läromedel, någon mat, betyg eller liknande.

Jurist på Regionförvaltningsverket i Vasa står framför stort ämbetshus i flera våningar. Det är snö på marken.
Bildtext Thomas Sundell reder ut begreppen kring distansundervisning och hemundervisning.
Bild: Alexander Uggla / Yle

– Det har förekommit situationer där någon har hållit sina barn hemma i ett par veckor och pratat om hemundervisning, men det är inte det det är frågan om. Då handlar det om frånvaro, säger han.

Enligt Sundell har hemundervisning på vissa håll framställs som ett alternativ i och med coronakrisen, eftersom vi inte har skolplikt.

– Men det är ju inte riktigt så det fungerar.

Vem bestämmer om en skola är öppen?

Sundell säger att allt gäller som normalt från och med den 14 maj.

– Kommunerna är skyldiga att ordna undervisning i skolorna. Det finns inte utrymme för att bestämma att en skola inte är öppen.

– I lagen står det att en elev ska delta i den utbildning enligt denna lag, som han eller hon har antagits till, om eleven inte av särskilda skäl tillfälligt har fått befrielse. Så elevens skyldighet är att vara på plats om man då inte har blivit beviljad frånvaro.

Man kan alltså inte fortsätta studera på distans bara för att man vill. Det som gäller om eleven inte går till skolan är att anhålla om frånvaro, det kan till exempel göras av medicinska skäl, enligt Sundell.

– Det här är jämförbart med om att anhålla om att åka på en semester. Man kan inte säga att vårdnadshavaren ansvarar för undervisningen, utan då är eleven borta från undervisningen.

Att elever som åker på resor ibland får hemuppgifter med sig handlar enligt Sundell om att ifall eleven halkar efter på grund av ledigheten har hen rätt till stödundervisning.

– Från skolans sida är hemuppgifterna då ett försök att minska att eleven halkar efter, säger han.

Skolorna avgör vem som får frånvaro

Skolan är den som avgör vad som är en giltig orsak för att vara frånvarande från skolan.

– Om barnet själv hör till en riskgrupp till exempel kan man säga att det här ligger nära till hands. Samma gäller om en närstående hör till en riskgrupp.

Enligt Sundell är det lätt att man hamnar i en gråzon i frågan om vad som kan tänkas vara giltiga orsaker.

– Jag vet ändå att vissa skolor och vissa rektorer har sagt att de inte ifrågasätter något, andra har uppgett att man ska ha läkarutlåtande för att beviljas frånvaro. Det finns ingen enhetlig praxis, säger Sundell.

I enskilda fall kan distansundervisning beviljas

Tanken är att eleven har rätt till undervisning, konstaterar Sundell.

– Att man öppnar skolorna handlar om att man bedömer att det inte är nödvändigt att skolorna hålls stängda med tanke på smittospridningen. Här finns en slags riskbedömning i sig.

I enskilda fall kan man med beslut ge tillåtelse för distansundervisning.

– Det kommer ändå krävas läkarutlåtanden för att beviljas det, säger Sundell.

Intervjun med Thomas Sundell gjordes av Katarina Melin.

Diskussion om artikeln