Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Trafiken vid gränserna begränsas till mitten av juni - men det blir lättare att träffa släkten och göra arbetsresor inom Schengen redan 14 maj

Från 2020
Uppdaterad 07.05.2020 17:23.
Gränsbevakare i tjocka overaller granskar en personbil på gränsen mellan Sverige och Finland i Torneå och Haparanda.
Bildtext Kontroll på gränsen mellan Sverige och Finland i Torneå och Haparanda.
Bild: Lehtikuva

Statsrådet förlänger begränsningarna av trafiken över Finlands gränser fram till den 14 juni. En uppluckring sker ändå för arbetsresor både inom och utanför Schengen-området.

Beslutet är en fortsättning på regeringens beslut i mars. Då begränsades trafiken över de yttre gränserna, gränskontrollen vid de inre gränserna återinfördes och vissa gränsövergångsställen stängdes.

Det gällde i Lappland, på gränsen mot Norge och Sverige.

En uppluckring sker dock den 14 maj.

Arbetet behöver inte längre vara fast eller "nödvändigt"

Arbetsresor och andra andra nödvändiga resor tillåts både inom och utöver Schengen-områdets gränser.

Därmed försöker man trygga tillgången på säsongsarbetare bland annat från Ukraina till Finland.

Det behövs inte längre någon motivering om att arbetsresan är nödvändig för att övertyga gränsvakten. Också möten med nära anhöriga underlättas.

Gränskontrollen fortgår ändå vid landets gränser, i hamnarna och på flygplatser.

Grundlagens rörelsefrihet tryggas

I ett pressmeddelande från Inrikesministeriet betonas att gränskontrollen vid de inre gränserna inte har ingripit i den rörelsefrihet som tryggas i grundlagen.

Finländska medborgare och deras familjemedlemmar får inte hindras att resa in i landet. Var och en har också rätt att lämna landet, om inte personens rätt att resa har förhindrats genom reseförbud eller annars enligt lag.

Inreserätt har också EU-medborgare och deras familjemedlemmar, samt tredjelandsmedborgare med uppehållstillstånd.

Inrikesministeriet upprepar påpekandet att fritidsresor till utlandet inte rekommenderas.

Önskan om frivillig karantän fortsätter

Syftet med begränsningarna är att skydda människors liv och hälsa och förebygga spridningen av coronavirusepidemin.

Beslutet kränker inte rättigheterna för personer som omfattas av Europeiska unionens lagstiftning om fri rörlighet eller någons rätt till att få internationellt skydd, betonar regeringen.

Den som anländer till Finland från utlandet ska under 14 dygn och självmant hålla sig i karantän och “begränsa onödiga närkontakter”.

Det är ändå tillåtet att bland annat röra sig mellan arbetsplatsen och hemmet. Vid symtom i luftvägarna ska man omedelbart kontakta hälso- och sjukvården.

I beslutsunderlaget noteras att begränsningen har stora ekonomiska inverkningar för företag inom transport och turism.

Diskussion om artikeln