Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Stress och oro bland studerande när antagningen till högskolorna förändrades drastiskt – ÅA: "Vi är också besvikna på läget"

Från 2020
Opiskelijoita opiskelemassa kirjastossa.
Bildtext Inträdesproven ordnas för många på distans. Många studerande säger att det är extra stressigt just nu.
Bild: Shutterstock

Coronaviruset har orsakat problem för studerande i år. Dels måste de som redan studerar utföra sina studier på distans, men de som söker in till antingen universitet eller yrkeshögskola är med om en situation som vi aldrig sett förut.

Förutom att studentexamensproven flyttades fram med några veckor har nu många högskolor också ändrat sina antagningsvillkor.

Åbo Akademi har beslutat att största andelen som söker in till högskolan kommer antas utifrån betygen från studentexamen.

Enligt Gurli-Maria Gardberg, områdeschef för utbildningsservicen vid Åbo Akademi, varierar det från linje till linje.

– Beroende på linje skulle jag säga att det varierar mellan 80 och 90 procent. Vi anser att det är den enda lösningen i den här situationen.

Sonja Nordman söker i år till medicinska fakulteten och ifall hon inte blir antagen på grund av sitt betyg tror hon att det blir ännu svårare att hoppa på den andra chansen med urvalsprovet.

– Väldigt många antas enligt betyget, det var nog något som jag hade hoppats på, men det känns ändå stressigt för det är väldigt få som antas utifrån urvalsprovet.

Gurli-Maria Gardberg är områdeschef för utbildningsservice vid Åbo Akademi.
Bildtext Gurli-Maria Gardberg, områdeschef för utbildningsservice vid Åbo Akademi är också besviken över arrangemangen.
Bild: Åbo Akademis bildbank

Det betyder att åtta till nio av tio studerande antas utifrån sitt betyg. Gardberg säger att högskolan delar studerandenas besvikelse.

– Vi har aldrig gjort något liknande förut och det har varit ganska stressigt att få ihop ett system som fungerar. Att så många antas på utifrån sina betyg gör det också möjligt för oss att ordna inträdesprov. Vi delar de sökandes besvikelse eftersom vi har gjort om våra inträdesprov. Nu har vi åtminstone möjlighet att testa dem.

HUS beklagar att informationen kommer så sent

Helsingfors universitet har gått in för en liknande linje. Vissa linjer har höjt mängden personer som antas enligt betyg medan andra inte har gjort det.

– Det är väldigt viktigt för oss att vi inte äventyrar någons hälsa. Vi har också försökt se till att urvalsproven inte flyttas. På grund av coronapandemin kan vi inte ordna prov i våra utrymmen. Det klarnade under påsk hur vi kommer att gå till väga, och jag håller med om att informationen har kommit sent, säger Sari Lindblom, prorektor vid Helsingfors universitet.

Sari Lindblom, vicerektor på HU.
Bildtext Sari Lindblom, prorektor vid Helsingfors universitet uppmanar sökandena att försöka hålla huvudet kallt.
Bild: Helsingfors universitet

Inträdesproven kommer i år att ordnas på distans. Den första delen kommer att vara oövervakad och den andra delen kan handla om muntliga prov eller liknande i en övervakad miljö på distans.

– Vi har en del linjer där vi inte har gjort förändringar i antagningsgrunderna. Då kommer en större del av sökandena att delta i första omgången av prov. Vissa linjer har tvingats lyfta antalet som tas in utifrån betyg, för på vissa linjer kan vi helt enkelt inte förlita oss på ett oövervakat prov med flersvarsalternativ för att välja vem som är lämplig, säger Lindblom.

Stressigt och svårt när det inte finns information

Många studerande har uttryckt oro över hur det ska gå med deras studier. Först flyttades studentexamen och nu antas väldigt många enligt de betygen.

Sonja Nordman säger att hon ändå försöker hålla sig lugn, trots stressen.

– Hela den här processen har bidragit med mycket stress och vi måste ändra hela tiden, men jag har försökt hålla huvudet kallt. Vi får ta det som det kommer.

Porträttbild av studenten Sonja Nordman.
Bildtext Sonja Nordman söker in till medicinska fakulteten. Enligt henne har våren varit väldigt stressig.
Bild: Privat

Emilie Jäntti, förbundsordförande för Finlands svenska skolförbund, FSS, säger att hela situationen känns konstig.

– Jag hade aldrig trott att jag skulle söka in till tredje stadiet på distans. Dels har många haft det stressigt med studentexamen och dels för inträdesproven. Informationen kom såpass sent så det har orsakat mer stress. Hur läser man till ett prov som man inte har någon information om? Nu vet vi lite mer om proven, men det känns ändå väldigt konstigt.

Emilie Jäntti
Bildtext Emilie Jäntti, förbundsordförande för FSS säger att det känns konstigt att sköta urvalsproven på distans.
Bild: Yle/Niklas Fagerström

Jäntti säger att hon är besviken över universitetens val.

– Vi antog ju att antagning enligt betyg skulle stiga, men inte hade vi tänkt oss 90 procent. Jag tror att det har lett till ännu mer stress för studerande. Det blir kanske inte så rättvist särskilt med tanke på hur studentexamensveckorna såg ut.

Enligt prorektor Sari Lindblom är den här lösningen den bästa med tanke på situationen.

– Om vi inte hade en pandemi att tänka på skulle vi aldrig gå tillväga så här. Men jag tycker att det nationella samarbetet mellan högskolorna, för att komma fram till bästa möjliga lösning, har varit suverän.

– Tidigare har vi också anklagats för att vi inte tar studentexamensbetygen i tillräckligt stort beaktande. Nu när vi gör det är folk fortfarande inte nöjda. Men situationen är som den är och vi kan inte påverka den.

Yrkeshögskolorna har inte bestämt hur proven ska se ut

För yrkeshögskolornas del är det inte mycket som har ändrat. Enligt Ida Borgar, chef över antagningsenheten på yrkeshögskolan Novia, ser antagningen ungefär likadan ut som tidigare.

– Det enda som förändras är att en del av inträdesproven sker på distans. Vi följer Rådet för yrkeshögskolornas rektorer, Arenes, direktiv.

– Yrkeshögskolorna har inte förändrat antagningsgrunderna märkbart. Betygsantagningen är likadan som tidigare och genom att arrangera inträdesprov vill vi också garantera att alla har möjlighet att få en studieplats, säger Borgar.

Emilie Jäntti säger att det är besvärligt att det ännu inte har kommit information.

– Det är synd, många som har sökt vet inte vilka kriterierna för att komma in till yrkeshögsskolorna är och vi hoppas från FSS sida att alla utbildningsstadier så snabbt som möjligt kunde skicka ut info. Det är inte roligt för dem som söker att leva i en viss oro, utan det vore viktigt att de får veta vad som förväntas av dem.

En kvinna står och ler.
Bildtext Ida Borgar, chef för antagningsenheten på Yrkeshögskolan Novia, hoppas att det kommer information om antagningsproven snart.
Bild: Yrkeshögskolan Novia

Hur proven kommer se ut har ännu inte slagits fast. Borgar säger att man hoppas kunna komma med direktiv så snart som möjligt.

– Det finns inte i nuläget någon information. Arene kommer att ge ut information nationellt nästa vecka. Vi är ändå nöjda med arrangemangen. Alla har en god möjlighet att bli antagna till studier i höst och det har vi garanterat genom att inte ändra på antagningsgrunderna allt för mycket, säger Borgar.

Sari Lindblom, prorektor vid Helsingfors universitet, vill att alla sökanden försöker hålla sig lugna.

– Situationen är svår, för alla. Vi har förståelse för det, men jag hoppas att alla kan ta det lugnt trots omständigheterna.

Gurli-Maria Gardberg och Emilie Jäntti deltog 7.5 i Slaget efter 12 och intervjuades av Maria Nylund, du kan lyssna på programmet här.

Sonja Nordman intervjuades av Axel Nurmio för ett inslag som du kan lyssna på här

Diskussion om artikeln