Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Oväntat få ensamföretagare i Österbotten har sökt statligt stöd

Från 2020
Uppdaterad 11.05.2020 09:10.
Strengberg tobakfabrik i Jakobstad
Bildtext Vi hade nog förberett oss på att vi skulle ha haft åtminstone dubbelt fler ansökningar inne redan nu, säger företagsrådgivare Kari Myllymäki på Concordia.
Bild: YLE/Chanette Härus

På Concordia i Jakobstad är man förvånade över att så pass få ensamföretagare sökt det statliga stödet på 2000 euro. På Vasek i Vasa är tongångarna liknande.

Fram till mitten av pågående vecka har Concordia tagit emot 133 ansökningar, av vilka 75 gått vidare till regionens kommuner för beslut. Resten av ansökningarna behöver kompletteras.

- Vi är lite förvånade över att det hittills kommit relativt få ansökningar med tanke på att vi i regionen har ett stort antal ensamföretagare. Vi hade nog förberett oss på att vi skulle ha haft åtminstone dubbelt fler ansökningar inne redan nu, säger företagsrådgivare Kari Myllymäki i ett pressmeddelande.

Bland de ansökningar som kräver komplettering är den vanligaste orsaken att företagaren inte ännu kan påvisa att verksamhetens intäkter sjunkit med 30 procent eller mera i jämförelse med tidigare år, vilket är ett av kraven för beviljandet av stödet. Concordia har då bett företagaren om mer information när nedgången syns i siffrorna också.

Också Vasek väntade sig fler ansökningar

På Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia, som är en del av Vasek, säger Tommi Virkama att man fått in 264 ansökningar, av vilka 211 gått vidare till kommunerna för beslut. 40 ansökningar behöver kompletteras.

- Vi kompar Concordia här, det vill säga vi trodde att antalet skulle vara större i början, säger Virkama.

- Att det inte kommit in fler ansökningar kan ju faktiskt också bero på att en större andel av företagen ännu inte drabbats av 30 procents minskning i omsättning på grund av Coronapandemin, vilket ju kan tolkas som positivt, fortsätter Virkama.

250 ansökningar på Koseks område

På Koseks område (Karleby och Perho) har man fått in 250 ansökningar. Av dessa har kring hälften skickats vidare till Karleby stad, som också fattat nästan lika många beslut om utbetalning.

Pekka Pohjola, tf. vd på Kosek, säger att det kom in många ansökningar i början men att de minskat en aning på sistone.

På Kosek påminner man om att ansökningen inte ännu ska skickas in om den minskade omsättningen på 30 procent ännu inte kan påvisas.

Precis som på Concordia och Vasek har man varit tvungen att be om tilläggsuppgifter i många fall.

- Vi har lagt till en enkel beräkningsmodell på vår webbplats som företagaren vid behov kan använda för att bevisa att omsättningen sjunkit med minst 30 procent, säger Pekka Pohjola.

Har antalet ansökningar motsvarat det förväntade?

- Som Concordia och Vasek så hade vi förväntat oss fler, säger Pohjola.

Ensamföretagare som påverkats av coronakrisen kan söka ett stöd på 2000 euro från den kommun i vilken deras företag är registrerat. Stöd kan sökas fram till den 30 september.

Texten uppdaterad 8.5 kl. 19 och 11.5 kl. 9.10 med Koseks uppgifter

Diskussion om artikeln