Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Lärarfacket: Utmattade lärare försöker lösa praktiska problem inför vårens närundervisning - och hantera sin egen oro

Från 2020
Uppdaterad 11.05.2020 09:57.
Klassrum i Boxby skola i Sibbo
Bildtext Hur ska pulpeterna ordnas så att inte eleverna sitter för nära varandra?
Bild: Yle/Stefan Härus

Många lärare är utmattade efter en krävande vår med distansundervisning och nu på bristningsgränsen när man försöker lösa de praktiska frågorna så att eleverna tryggt ska kunna återvända till skolorna på torsdag.

- Lärare och rektorer har jobbat långa dagar för att sköta distansundervisningen de här veckorna samtidigt som man måste förbereda sig för att återgå till närundervisning. Det har gjorts mycket jobb och på många håll är man nu på bristningsgränsen, säger Niina Lahtinen, chef för utbildningspolitik på lärarfacket OAJ.

- Men naturligtvis är skolorna redo när de öppnar, tillägger Lahtinen, som besökte Yles Morgonsoffa på måndag morgon.

Lahtinen hänvisar till fackets lärarenkät som visar att distansundervisningen har krävt mycket övertidsarbete av lärarna.

- Det har tagit på krafterna.

Många sätt att bemöta rädslor

Enligt Lahtinen är många lärare rädda för hur skolvardagen ska börja löpa igen.

- Många lärare är rädda och det finns stora skillnader mellan skolorna i hur man bemött rädslorna. I vissa fall har man låtit förstå att läraren förväntas befinna sig på plats oberoende av om hen hör till en riskgrupp. Det trots att lärarnas hälsotillstånd varierar lika mycket som situationen i skolan.

I diskussionen deltog också Olli-Pekka Heinonen, generaldirektör för Utbildningsstyrelsen.

- Vi är i en situation där vi alla bör stöda varandra. Och det gäller också skolverkligheten naturligtvis. Rektorerna har en stor roll, liksom hela bildningsverksamheten, för att svara på lärarnas oro, säger Heinonen.

Många praktiska frågor kvar att lösa

Den nya skolvardagen betyder ett åtgärdspussel. Miljön ska vara säker för barnen och personalen.

Enligt Lahtinen är skillnaderna mellan skolorna stora. På alla håll går det inte att skapa distans.

- På vissa ställen går det att ordna och på andra inte. Det finns områden med proppfulla skolor och baracker på gårdarna. Det är utmanande om det inte finns andra utrymmen i närheten eller om kommunen inte har pengar för att transportera eleverna längre bort, säger Lahtinen.

Utmanande är det också att minska grupperna om man inte har fler lärare. Helsingfors stad har gett rektorerna tillstånd att rekrytera vikarier, men den linjen gäller inte överallt.

- Instruktionen har varit att klara sig så gott det går när eleverna kommer tillbaka, säger Lahtinen.

Ett alternativ som lyfts fram är att undervisa i skift, men enligt Lahtinen blir det svårt när skoldagen förväntas vara lika lång som i vanliga fall. Det arrangemanget skulle göra skoldagen orimligt lång för läraren, säger Lahtinen.

Kommunens ansvar

Både Lahtinen och Heinonen betonar arrangörens ansvar, och i de flesta fall i Finland är det kommunen.

- Finland är ett stort land och situationen ser mycket olika ut på olika håll. Det är omöjligt för oss att ge allmängiltiga instruktioner, utan vi utgår från att arrangören, i huvudsak då kommunen, tar sitt ansvar, säger Olli-Pekka Heinonen.

Diskussion om artikeln