Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Färre barnskyddsanmälningar och färre besök på skyddshem när samhället stängde ner: "Vi förväntar oss att antalet ökar senast till hösten"

Från 2020
Barnskyddet ska förnyas för att fungera bättre.
Bild: Mostphotos/ lev dolgachov

Under den första tiden av undantagstillstånd sjönk antalet oros- och barnskyddsanmälningar i Jakobstadsområdet. Färre människor söker sig också till skyddshemmen, vilket oroar socialarbetare Carola Holmbäck-Puskala på skyddshemmet i Karleby.

- Våldet har knappast försvunnit någonstans.

Många familjer hamnade plötsligt i en svår situation när samhället plötsligt stängdes ner på grund av coronakrisen säger Carita Blomström som är enhetschef på familjeservicecentralen i Jakobstad.

- Många familjer hamnade i en mycket utmanande situation, rutinerna omkullkastades över en natt, säger Blomström.

Skola och dagvård stängde ner, kontakter till nätverken bröts och arbetslivet präglades av distansjobb och permitteringar, det mesta ställdes på ända i coronakrisens kölvatten säger Blomström.

Pedagoger träffar inte barnen

Orosanmälningar och barnskyddsanmälningar kommer ofta från skolan och småbarnspedagogiken, och här märktes en tydlig minskning när samhället stängde ner.

Det beror på att lärare, kuratorer och pedagoger inte träffar barnen, enligt Carita Blomström.

Men att barnskyddsanmälningarna minskade i antal behöver inte betyda att allt är frid och fröjd i familjerna.

Nu har orosanmälningarna och barnskyddsanmälningarna igen börjat droppa in i mera vanlig takt.

- Att vi får in anmälningar är ju det bästa, då kan vi hjälpa familjerna i ett tidigt skede och ge stöd och hjälp till de familjer som behöver det. Vi har aktivt gått ut med budskapet om att vi finns här och är tillgängliga, säger Blomström.

Gunga och skuggan av ett barn.

Färre sökte sig till skyddshemmet i Karleby

Under coronakrisen har Mödra- och skyddshemmet i Karleby haft färre klienter än vanligt säger socialarbetare Carola Holmbäck- Puskala.

Trots att polisen gör fler utryckningar till hemmen och internationella siffror visar på att våld i hemmet eskalerat.

- Vi har haft förvånansvärt lugnt, vi är förvånade över att det varit så här lugnt i den här situationen, säger Holmbäck-Puskala.

Holmbäck-Puskala säger att minskningen i antal besök också gäller för andra skyddshem i landet. Men föreningen driver också öppenvård, och där har klienternas antal ökat betydligt.

- Varje vecka kommer det många nya klienter som söker hjälp och vill komma för att diskutera sin situation. Kanske är tröskeln lägre att söka hjälp där än på skyddshemmen, säger Holmbäck Puskala.

De flesta av de nya klienterna tar spontant kontakt med föreningen, men en del blir hänvisade dit av till exempel socialarbetare för att det uppstått en kris i familjen.

Rädd att man står ut med våldet

Skilsmässoprocesser och våld i familjer är vanliga orsaker till att man söker den här typen av hjälp.

Under coronakrisen umgås familjerna tätt tillsammans, i familjer där det finns svårigheter är risken att situationen eskalerar.

- Situationen spetsas till när man är hänvisade till att tillbringa mycket tid tillsammans. Och när vi talar om våld omfattar det också psykiskt och ekonomiskt våld.

Carola Holmbäck-Puskala är orolig över att färre personer tar kontakt med skyddshemmet. Våldet har knappast försvunnit någonstans. Istället är hon rädd för att många tiger och lider.

- Jag är rädd för att många inte tar kontakt, fast de borde göra det. Jag är orolig för att många står ut där hemma i ensamhet och tål för mycket, säger Holmbäck-Puskala.

Välkommet att skolorna öppnar igen

På familjeserviceenheten är personalen också glada över att skolorna återgår till närundervisning säger Carita Blomström, trots att det finns en oro hos en del föräldrar.

- Nu blir det ett avslut på skolåret och lärarna får en chans att utvärdera hur distansundervisningen gått. Men visst känner en del familjer oro över att skicka sina barn till skolan på grund av smittorisken, säger Blomström.

- Det är också viktigt att pedagogerna får träffa barnen så att de kan berätta om sin situation för någon de har förtroende för.

Att kommunerna delat ut skolmat eller matkassar har varit ett bra stöd för familjerna, det har sparat både tid och pengar enligt Blomström.

Förbereder sig på fler kontakter till barnskyddet

Blomström poängterar att de flesta familjer klarat sig bra överlag, trots undantagstillståndet.

- Jag lyfter på hatten för familjerna, de har verkligen gjort ett bra jobb.

Men på socialen förbereder man sig ändå på att coronakrisen kommer att ge mera långtgående verkningar.

Blomström och hennes kollegor förväntar sig att kontakterna till barnskyddet kommer att öka under den närmaste framtiden.

- Vi räknar med att orosanmälningarna kommer att öka, kanske redan under sommaren, men senast till hösten. Familjernas resurser räcker inte riktigt till under den här utmanande tiden.

Diskussion om artikeln