Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nu kommer fisken in i Svartån för att leka - de två första fiskvägarna har öppnat

Från 2020
Uppdaterad 23.02.2021 18:27.
Vatten som forsar i fiskvägar vid en å. Personer längre bort som ser på vattnet.
Bildtext Fiskvägen i Billnäs invigdes i september men togs nu i bruk.
Bild: Helena Rosenblad / Yle

Svartåns två första fiskvägar har öppnats och tagits i bruk den 4 maj. På grund av epidemin skedde det utan publik. Det betyder att fiskarna nu kan vandra och hitta platser att bo i Svartån upp till Åkerfors.

Nu ska man göra mätningar för att se hur fiskvägarna fungerar.

Med hjälp av en fiskräknare och en kamera ska man kolla att vägarna fungerar då vandringssäsongen börjar i september. Man håller på så sätt koll på mängden fiskar och arter.

Hittar laxfiskarna till Svartån?

Laxfiskarna brukar vandra till de platser där de är födda. Därför blir det spännande att se om laxfiskarna hittar till Svartån, säger Piia Nordström som är ansvarig gatuchef på Raseborgs stad.

- Ingen har sluppit förbi Åminnefors på 60 till 70 år och hela Svartåns stam av vandringsfiskar är utrotad. Frågan är hur mycket genetiskt minne de har, så att de hittar dit.

För att hjälpa upp situationen planteras det årligen ut laxfiskar i Svartån, bland annat nedanför Åkerfors.

Förutsättningarna för de fiskarna förbättras nu då båda fiskvägarna i Billnäs och Åminnefors har tagits i bruk, säger Nordström.

- Nu kommer fiskarna åt att vandra uppåt och de som föds i Svartån kommer nedåt.

Grumligt vatten gör det svårt att räkna fisken

Vattnet i Svartån är väldigt grumligt och det kan försvåra uppföljningen av hur fiskarna vandrar.

Det kan bland annat vara svårt att räkna fisken och se vilka fiskarter det handlar om.

Det man nu lär sig från Åminnefors styr planeringen av Billnäs uppföljningsmetod. Uppföljningen görs i full skala om två år.

- Vi har mycket att lära oss under de kommande åren. Uppföljning av fiskar som rör sig i fiskvägarna görs i den omfattningen som myndigheterna rekommenderar och steg för steg studerar vi metoderna och hur de lämpar sig här, säger Piia Nordström.

Hon säger att det gäller att vara försiktig med förväntningarna eftersom vandringsfiskarna varit borta i snart 70 år.

- Man måste se det hela i ett långsiktigt perspektiv och hur det lyckas beror på många saker. Det kan ske snabbt, men det kräver ännu mycket samarbete för att bygga de två återstående fiskvägarna.

Bra samarbete mellan kommunerna

Hittills har samarbetet med de övriga västnyländska kommunerna fungerat bra och de har jobbat mycket med att förbättra vattenkvaliteten hela vägen till Lojosjön.

Det är en win-win situation för alla, säger Piia Nordström.

- Fisken vandrar uppåt och vattnet rinner nedåt, så vi är i samma soppa. Vi behöver rent vatten och de vill att laxfiskarna kommer till Lojosjön.

En av utmaningarna i Svartån är vattenkvaliteten. Vattenmängden måste regleras så att ån inte svämmar över och för med sig bland annat näringsämnen och bakterier från åkrarna.

Piia Nordström är i alla fall nöjd över att de två första fiskvägarna nu är öppnade.

- Vi behöver fortfarande samarbete för att bygga de två återstående fiskvägarna i Svartåforsen och Åkerfors. Men det här är en bra mellanetapp.

På Raseborgs webbplats kan du se en video som visar fiskvägsprojektet i Billnäs från början till slut.

Artikeln uppdaterades 13.5.2020 klockan 12.32 med en länk till Raseborgs stads video från fiskvägen i Billnäs.