Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Det blir två färjor vid sträckan Korpo-Norrskata-Houtskär i vinter trots allt – lokalpolitiker: "Det är en andningspaus, men kampen fortsätter"

Från 2020
Uppdaterad 11.05.2020 15:50.
Färjfästet i Houtskär.
Bildtext Färjefästet i Kittuis, Houtskär.
Bild: Yle/Johanna Ventus

NTM-centralen i Egentliga Finland backade i frågan och tar tillbaka sitt beslut om att enbart en färja skulle trafikera mellan Korpo, Norrskata och Houtskär i vinter. Men diskussionen fortsätter.

Det var i vintras som myndigheternas planer på slå ihop två färjor mellan Korpo, Norrskaata och Houtskär väckte stor ilska.

sa öborna att förändringen skulle innebära en avsevärd försämring för alla pendlare och överskrida den lagstadgade tiden som en skolskjuts får ta för barnen på skärgårdsöarna.

Galtby färjefäste.
Bildtext Öborna kritiserade NTM-centralen för att fatta beslut utan att höra dem som kommer att påverkas av beslutet.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Det går inte med en färja. Alla tider för skolbarnen överskrids

― Johanna Tengström, lokalpolitiker i Houtskär

NTM-centralen backar i frågan – för den kommande vintern

I ett pressmeddelande som NTM-centralen publicerade på måndagen står det ändå att det blir två färjor också i vinter.

Samtidigt meddelar NTM-centralen att man fortsätter diskussionen med Pargas stad om ordnandet av färjetrafiken och servicenivån från vintern 2021–2022 framåt.

Johanna Tengström, lokalpolitiker från Houtskär, är lättad över NTM-centralens beslut.

– Jag är jätteglad för det här. Det betyder att vi nu får mera tid, en slags andningspaus.

Jag är jätteglad, nu får vi en andningspaus

― Johanna Tengström, lokalpolitiker i Houtskär

I vintras när beslutet kom hade nämligen inga intressenter varit delaktiga i beslutet och beslutet kom därför som en chock för många.

Att diskussionerna ändå fortsätter betyder också att Tengström och andra lokalpolitiker måste vara alerta.

– Kampen fortsätter. Det går helt enkelt inte med en färja, då alla tider för skolbarnen överskrids. Det bara går inte, säger Tengström.

Utsikten mot röda trähus på stranden i Kittuis från landsvägsfärjan som anländer till Houtskär.
Bildtext För öborna är diskussionen bekant, men de ger sig inte. En färja räcker inte, säger de.
Bild: Linus Hoffman / Yle

NTM-centralen föreslår en förändring i Korporutten "

NTM-centralen diskuterar nu också förbindelsebåttrafiken i norra Nagu och Korpo. Meningen är att slå ihop rutterna under ett och samma avtal och att skära ner på möjligheterna att ta bilen till öarna längs Korporutten.

Enligt Närings-, trafik- och miljöcentralen är det inte ändamålsenligt att ha en förbindelsebåt som dagligen tar emot fordon på Korporutten eftersom antalet trafikanter är så litet.

Därför föreslår NTM-centralen att trafiken på Korporutten ska skötas med ett fartyg, som endast transporterar passagerare.

Fordonstrafiken till öarna skulle skötas endast två gånger i veckan av det fartyg som trafikerar Nagu norra rutt.

Många har köpt stuga tack vare de goda förbindelserna

NTM-centralen har bett om utlåtanden av de som använder sig av rutten och andra intressenter. Totalt lämnades 59 utlåtanden in inom utsatt tid. Såväl fast bosatta som sommargäster har kommenterat planerna.

Många som lämnat in en åsikt anser att en lättare farkost endast för passagerare inte är lämplig för rutten.

Flera påpekar också att det är svårt att hitta en parkeringsplats nära förbindelsebåtbryggan i Verkan i Korpo och undrar var de ska lämna bilen hädanefter om den inte kan tas ombord på förbindelsebåten.

Landsvägsfärjan Elektra mellan Pargas och Nagu.
Bildtext NTM-centralens långsiktiga mål är att göra färjtrafiken mer kostnadseffektiv och minska koldioxidutsläppen. Att trafikera med en färja under den lugnare vinterperioden skulle uppnå detta mål, enligt information från NTM-centralen. I sin helhet kommer ändringarna att minska koldioxidutsläppen från färjetrafiken med över 12 procent.
Bild: Linus Hoffman/Yle

Många som har skrivit till NTM-centralen meddelar att de har varit nöjda med den nuvarande servicenivån på M/S Fiskö. Flera av de som kritiserar planerna konstaterar att de köpt en stuga med tanke på den goda förbindelsebåttrafiken till holmarna.

Flera konstaterar också att öar såsom Storpensar är stora och det är svårt att ta sig till den egna fastigheten utan bil.

Många har egen båt och kan ta sig till öarna på egen hand sommartid, men förändringarna skulle försämra möjligheterna att ta sig till öarna under vintern.

Åbo Universitet: "Trafiken till och från Själö försämras avsevärt vintertid"

Många konstaterar att det blir avsevärt svårare att röra sig till och från ön om det kan göras med en bil endast två gånger i veckan.

En av de som lämnat in ett utlåtande är Åbo universitet, som har en forskningsenhet på Själö. I utlåtandet konstaterar man att trafiken från och till Själö försämras avsevärt vintertid och att det blir svårt att få bussturerna att passa ihop med förbindelsebåtens turer.

Däremot ser Egentliga Finlands förbund inga problem med planerna, utan tackar NTM-centralen för planerna på att utvidga trafiken till Jungfruskär för turister.

Artikeln korrigerades 11.5.2020 klockan 15.49 och uppdaterades med att poängtera att diskussionen gällande färjetrafiken vid norra Nagu och Korpo pågår för fullt och är annat än beslutet om två färjor vid Norrskata, Korpo och Houtskär.

Diskussion om artikeln