Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg bantar ned Svartå skolcentrum: Elevplatserna blir färre och konstruktionen billigare

Från 2020
Uppdaterad 12.05.2020 21:39.
Karta över Svartå skolcentrum som planen ser ut i början av 2020.
Bildtext Karta över Svartå skolcentrum som planen såg ut i början av 2020.
Bild: Raseborg stad

Svartå skolcentrum har en utmanande budget. För att inte spränga budgeten måste byggnaden nu krympas och byggnadslösningarna bli billigare.

I en uppdaterad plan har skolcentrumets elevantal skurits ner. Tidigare uppskattade man att det skulle gå 50 svenskspråkiga och 50 finskspråkiga elever i skolan. Nu ändras det till 40 plus 40.

En bild på en grå byggnad i rött tak. I förgrunden syns barr och kottar.
Bildtext Askersgården måste rivas för att ge utrymme för det nya skolcentrumet. I huset har det funnits rådgivning och bibliotek. Huset är ett av dem som svenskarna donerade efter kriget, därav namnet Askersgården.
Bild: Pia Santonen / Yle

Ramavtalsentreprenören Sweco har gjort en uppskattning av byggets kostnader och den visar att byggnadens bruttoareal behöver minskas och att konstruktionen behöver bli mera kostnadseffektiv.

I nybygget i Svartå ska så gott som alla byns kommunala tjänster få plats: den finska och svenska byskolan, dagvården, en gymnastiksal, biblioteket, rådgivningen, ungdomsverksamheten samt ett utdelningskök.

Byggprojektet förlängs

Enligt den tidigare planen skulle skol- och servicecentrumet i Svartå kosta 5,3 miljoner euro. I år skulle staden ha spenderat 1,7 miljoner euro på projektet. Nu ser det ut som att man istället i år endast använder knappt 900 000 euro och arbetets tidtabell förlängs i andra ändan.

Tidigare tänkte man att skolan skulle kunna vara klar redan i början av 2022 men nu har staden budgeterat 1,4 miljoner euro ännu för 2022.

Stadens tekniska direktör Jan Gröndahl uppger att byggstarten planeras ske under 2020 och att bygget ska vara klart 2022.

Tekniska nämndens ordförande Werner Orre intygar också att skolan planeras vara klar sommaren 2022 så att skolstarten kan ske på hösten samma år.

Exteriörbilder av det planerade skolcentret i Svartå.
Bildtext En ritning över hur skolcentret kommer se ut. Ritningen är från början av 2020.
Bild: Raseborg stad

Projektet väntas nu ha en bruttokostnad på totalt 6 miljoner euro. Staden hoppas få statligt bidrag för gymnastiksalen så att stadens andel blir något mindre.

Raseborg har ansökt om 300 000 euro för byggnadens gymnastiksal, men har ännu inte fått besked om ifall staden beviljas stöd.

Flyttar över kostnader

Tekniska nämnden beslutade på tisdag (12.5) att föreslå att stadsstyrelsen reserverar 800 000 euro för Svartå skolcenter i år. Enligt den nya budgetramen föreslås stadsstyrelsen bevilja 3,6 miljoner euro för 2021 och 1,4 miljoner euro för verksamhetsår 2022.

Tekniska nämnden föreslår också att stadsstyrelsen flytta över 69 000 euro som inte förbrukats under de två tidigare åren, till 2020.

Tekniska nämnden beslutade att fortsätta anlita arkitektbyrån Arkkitehtitoimisto Küttner som huvudplanerare och arkitekt för Svartå skolcentrum.

Artikeln uppdaterades 12.5.2020 klockan 21.28 med tekniska nämndens beslut och en kommentar av Werner Orre.

Diskussion om artikeln