Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Planeringen av Riksåttan mellan Vassor och Ölis går framåt efter små ändringar

Från 2020
Valtatie 8, Tieosuus välillä Vassor ja Maksamaa
Bildtext Riksåttan mellan Vassor och Maxmo.
Bild: Mari Latva-Karjanmaa / Yle

Riksåttan mellan Vassor i Korsholm och Ölis i Vörå kommer att förbättras för elva miljoner euro. Nu är man snart klar med planeringen och byggskedet kan börja i slutet av sommaren.

Under de senaste månaderna har man gjort tilläggsutredningar om naturvärdena i området. Bland annat har en kartering över flygekorrar och en behovsprövning av Naturabedömning i området gjorts.

Genom utredningarna vill man säkerställa att projektet på ett omfattande sätt beaktar områdets natur- och miljövärden.

- Vi har till exempel ändrat lite på linjerna så att de inte är i direkt kontakt med Naturaområdets gränser. Men utredningarna har inte lett till några större ändringar, konstaterar projektchef Veijo Rajamäki från NTM-centralen.

Enligt NTM-centralen är det möjligt att minimera möjliga överraskningar i byggnadsskedet då resultaten från utredningarna beaktas redan i planeringsskedet.

Invånarna i området har också fått ge sina tankar kring projektet. Bland annat har markägare velat att vägar och infarter flyttas bort från deras mark.

- Vi har gett ett utlåtande till alla anmärkningar. En del har vi tagit i beaktande, men vissa anmärkningar har vi inte kunnat förverkliga, säger Rajamäki.

Lägre kostnader

Under planeringsskedet har man även lyckats hitta sådana lösningar som är mer fungerande och förmånligare. Platsen där bron för vilt skulle placeras har ändrats lite och på detta sätt har byggnadskostnaderna blivit lägre.

- Med det här kan vi spara ungefär 200 000 euro. Och det kan hända att vi hittar ytterligare sätt att spara.

Han nämner bland annat möjligheterna att använda återvunnet material i förstärkningarna av grunden samt i vägkonstruktionerna. Syftet är att det material som har åstadkommits ska utnyttjas så mycket som möjligt även i byggnads- och underhållsskedena.

- Vi kan också använda kompostmylla från Stormossen. Vi utnyttjar alla möjligheter att återvinna.

Bygget kan inledas i slutet av sommaren

Nu när tilläggsutredningarna är gjorda väntar man på ett beslut om godkännande av vägplanen. Detta sker tidigast i slutet av juni.

- Likaså ska vi i juni skicka ut offertförfrågningar till entreprenörer. Tanken är att vi då kunde inleda byggskedet i augusti-september, säger Rajamäki.

Hur länge bygget kommer att ta är ännu oklart, men enligt Rajamäki var den ursprungliga tanken att allt ska vara klart till slutet av 2021.

Diskussion om artikeln