Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Muddring av havsbotten för dyrt – men sedimentexperimenten utanför Houtskär fortsätter

Från 2020
I förgrunden båtmuseet i Näsby med sina låga hus, i bakgrunden den blå Hålaxviken.
Bild: Yle/Marie Söderman

NTM-centralen fortsätter utreda om det skulle vara möjligt att bidra till vattenkvaliteten i Hålaxviken utanför Näsby i Houtskär.

Hålaxviken är ett av många exempel på slutna vikar i Skärgårdshavet där vattenkvaliteten är dålig. Viken lider av syrebrist och alger under sommaren.

Hålaxviken har varit ett experimentområde där man testat olika sätt att minska på näringsämnen i sedimentet på havsbotten. Först övervägdes muddringar av sedimentet, en metod som tidigare använts i svenska sjöar. Men det visade sig vara för dyrt, det skulle ha kostat från 400 000 till nästan 2 miljoner euro att muddra ett ungefär två hektar stort havsområde.

- Eftersom vattenväxlingen är ganska långsam kan man anta att man kan se inverkan om man gör någonting där, säger Irma Puttonen på NTM-centralen.

Puttonen jobbar med ett projekt som heter Seabased som leds av John Nurminens stiftelse och som även fått EU-finansiering.

Kalk kastas i Kolkkaviken

Någon muddring är inte aktuell på grund av kostnaderna, men det blir andra metoder som testas i laboratorium, säger Puttonen.

– Vi kommer att ta prover och testa i labbet hurdan inverkan vi får om avlägsnar sediment från ytan, vilken inverkan skulle vara på syreförbrukningen och på näringskretsloppet. Då vet vi om det är värt att planera vidare åtgärder.

Ett annat försöksområde finns i Kolkkaviken i Rimito där man testar att sprida kalk för att binda fosfor i sedimentet. Metoden har redan laboratorietestats i Stockholms universitet och resultaten har varit lovande, säger Puttonen.

Experimentet utanför Rimito görs möjligen redan i juni och labbtesterna kring Hålaxviken görs i höst.

Diskussion om artikeln