Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lovisa inleder samarbetsförhandlingar för att balansera ekonomin - högst 100 anställda berörs

Från 2020
Uppdaterad 12.05.2020 09:29.
Rådhuset i Lovisa
Bildtext Lovisa samarbetsförhandlade redan tidigare, men avbröt dem. Då var målet permitteringar men de kunde inte genomföras med lämplig tidtabell.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Stadsstyrelsen i Lovisa beslöt på måndagen (11.5) att staden genomför ett program för balansering av ekonomin samt inleder samarbetsförhandlingar som omfattar hela personalen.

Enligt beslutet handlar det om en minskning av personalen av både ekonomiska- och produktionsorsaker.

Målet för samarbetsförhandlingarna är en årlig besparing på tre miljoner euro.

Lovisa stads ekonomi uppvisade ett kraftigt underskott både 2018 och 2019.

Staden måste nu utarbeta ett balanseringsprogram som gäller hela staden och som påverkar den service och de tjänster som staden erbjuder.

Minskade personalkostnader en stor del av besparingarna

Konkret skulle det innebära en minskning med upp till 75 årsverken och gälla högst 100 anställda.

En betydande del av besparingarna skulle komma genom reducering av personalkostnaderna men också andra sparalternativ ska undersökas.

Innan personal sägs upp ska de sparalternative och åtgärder som påverkar personalkostnaderna ses över.

Det kan handla om saker som omorganisering av arbete, visstidsanställningar, rekryteringar, åtgärdsarvoden, tillägg, vikarier, prövningsbaserad lönejustering och övertidsarbete.

Också pensioneringar påverkar nedskärningarna i antalet anställda.

Permitteringar är ändå inte en huvudsaklig åtgärd eftersom man bara kan åstadkomma kortvariga besparingar med dem.

Verksamhet minskas och läggs ner

Åtgärderna bör slutföras före utgången av nästa år eftersom man vill kunna slopa kostnaderna för sparobjekten i budgeten för 2022.

Besparingar söks också med hjälp av ändringar i servicenätverket.

Det här innebär att verksamhet både reduceras och läggs ner. Åtgärderna påverkar och återspeglas i både servicenätverket och servicenivån.

Förutom stadens underskott åren 2018 och 2019 påverkar också den kraftigt försämrade världsekonomin beslutet om att ta till samarbetsförhandlingar.

Likaså talar det minskade invånarantalet för att de existerande servicestrukturerna behöver granskas och inskränkas.

Förhandlingarna i hamn senast i slutet av juni

Lovisa genomförde redan förra året besparande åtgärder i servicestrukturerna, vilka syns i år.

De här besparingarna beaktas nu, liksom också de åtgärder som utförts på grund av coronakrisen.

En skriftlig förhandlingsframställning ges personalens företrädare idag (12.5) och förhandlingarna inleds om en vecka (19.5).

Tanken är att slutföra förhandlingarna före utgången av juni.

Diskussion om artikeln