Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

11 studenter skrev åtta eller fler laudatur – ovanligt många lät bli att dyka upp till realämnesproven i studentexamen

Från 2020
Uppdaterad 12.05.2020 11:07.
Studentmössa och ros
Bildtext Grattis till vårens studenter! Nu har resultaten från vårens skrivningar kommit.
Bild: Yle/Jenny Blomqvist

Cirka 25 100 personer tar studenten i år! Resultaten från vårens studentskrivningar är här och 11 av studenterna fick minst åtta laudatur.

Totalt 43 000 personer var anmälda till vårens studentskrivningar. Deltagarna var anmälda till drygt 134 000 prov.

Av vårens studenter fick 11 personer minst åtta laudatur, alltså bästa betyg. Vårens studentskrivningar ordnades under speciella omständigheter i och med coronaviruset. Bland annat realämnesproven skrevs en vecka tidigare.

– Varje student avlägger examen från sin egen utgångspunkt. Man kan vara glad och stolt över alla vitsord, säger generalsekreterare Tiina Tähkä vid Studentexamensnämnden i ett pressmeddelande.

Coronaviruset märks i statistiken

Studentexamensnämnden flyttade realämnesproven för att säkerställa att så många som möjligt skulle få sin examen avlagd. Nämnden tackar alla gymnasier för samarbetet under de här exceptionella förhållandena i sitt pressmeddelande.

Speciellt gymnasiet Aurinkorannikon suomalainen lukio, som ligger på Solkusten i Spanien, påverkades av coronaviruset. Skolan kunde inte anordna proven under den andra examensveckan på grund av undantagstillståndet och utegångsförbudet i landet.

Coronavårens studenter har visat sitt kunnande under hårt tryck. De har förtjänat gratulationerna och sin fest, även om en del av festandet skulle uppskjutas till hösten

Närmare 43 000 studenter påverkades av tidigareläggandet av provdagarna. Ovanligt många examinander valde att inte delta i de realämnesprov som de hade anmält sig.

86–91 procent av de som anmält sig till realämnesprov dök upp och lämnade in sitt prov. Den här siffran är betydligt lägre än året innan, 2019, då 93–98 procent av examinanderna skrev realämnesproven de hade anmält sig till.

Coronavirusläget och den komprimerade tidtabellen antas vara orsaken. Också andra studentexamensprov påverkades av viruset – deltagandet var en aning lägre än under fjolåret. Beskedet om flytten av provdagarna kom med kort varsel.

– Coronavårens studenter har visat sitt kunnande under hårt tryck. De har förtjänat gratulationerna och sin fest, även om en del av festandet skulle uppskjutas till hösten, säger generalsekreterare Tähkä.

Studentfester ordnas virtuellt och på hösten i de flesta skolor

Poänggränserna bestämdes enligt hur svårt proven visade sig vara för de som deltagit i proven.

– En relativ bestämning av vitsorden i Studentexamen garanterar att examinanden har en lika bra chans att få laudatur som under den föregående våren, säger Tähkä.

De som ansvarar för undervisningen fattar beslut om hur studentfesterna ordnas. De meddelar sedan alla studenter om festens tidpunkt. I flera gymnasier kommer fester att ordnas huvudsakligen i två omgångar: i vår med hjälp av fjärranslutningar och gemensamt på hösten. Gymnasierna skickar betygen till studenterna per post eller på andra sätt.

Resultaten från vårens studentskrivningar har skickats till skolan i dag, tisdag, klockan 9. Examinanderna blir poängsatta utgående från vitsorden i examen: laudatur, eximia cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, cum laude approbatur, lubenter approbatur, approbatur och improbatur.

Grattis alla studenter!

Diskussion om artikeln