Hoppa till huvudinnehåll

Nyhetsskolan

Yle Nyhetsskolan: Alla unga skulle må bra av att ha en hobby - men alla har inte råd med det

Från 2020
Uppdaterad 25.05.2020 16:54.
flicka spelar ishockey.
Bildtext En av artikelskribenterna, Bianca Kanerva, tränar ishockey
Bild: Tuulia Svärd

Har du någonsin tänkt på varför vissa ungdomar inte tränar? Beror det på deras inställning eller finns det andra orsaker? Föreställ dig att du inte har möjlighet till en hobby för att du inte har råd med det.
Åttondeklassister i Winellska högstadieskolan i Kyrkslätt har undersökt hobbyläget för ungdomar i sin egen region:

Vi har undersökt hurudan tillgång ungdomar i högstadieåldern har till hobbyer. Dessutom har vi undersökt hur mycket en hobby kostar och hur mycket ungdomar tycker att en hobby ska få kosta per säsong. Vi har intervjuat personer från årskurs åtta om deras åsikter i ämnet, vi har också gjort en enkät som alla högstadieelever fick fylla i. I enkäten finns frågor om hobbyer, kostnader och om tillgången till en hobby.

Vi som har gjort undersökningen och skrivit den här artikeln har alla en hobby. Nu är vi intresserade av att veta hur många som faktiskt har möjlighet att ha en hobby och vad hobbyer kostar. Vår undersökning grundar sig på svar från ungefär 200 ungdomar, av vilka de flesta är mellan 10-15 år.

hobbystatistik
Bildtext De flesta ungomar har en eller två hobbyer, medan 11procent uppgav att de inte har någon hobby alls. .
Bild: Yle Nyhetsskolan

Enligt våra resultat har ungefär 89 procent av ungdomarna en eller flera hobbyer. Det är ovanligt att unga deltar i fler än två hobbyer. De flesta har antingen en hobby eller två. Bara 3 procent av ungdomarna har fler än fem hobbyer, 11 procent av de tillfrågade har ingen hobby. Orsaken är antingen motivationsbrist eller pengabrist.

Har alla som vill ha en hobby möjlighet till det?

Majoriteten av ungdomarna svarade jakande på frågan om huruvida alla som vill ha en hobby har möjlighet till det. De flesta som inte hade en hobby uppgav att de för tillfället inte är motiverade att ha en hobby. En del tycker mer om att sitta hemma och spela dataspel.

Bara 4 procent svarade att de inte hade möjlighet till en hobby. Huvudorsakerna är att de inte hittat någon hobby som intresserar dem, att de inte vill använda föräldrarnas pengar till en hobby eller att de inte har råd med en hobby.

datamässa
Bildtext En del vill inte ha andra hobbyer än dataspel.
Bild: Jeon Heon-Kyun / EPA / All Over Press

Vi talade med Maya Wollstén och Miki Laasio från årskurs åtta i Winellska skolan i Kyrkslätt. Enligt Maya Wollstén finns det inte tillräckligt mycket gratis hobbyverksamhet i Finland.

- Jag tycker att det borde ordnas mer gratis hobbyer så att unga kan må bättre, säger Maya Wollstén.

- Det finns inte så många gratis hobbyer men det finns en del som är billigare och som flera ungdomar kan ha möjlighet till, säger Miki Laasio

en flicka och pojke i högstadieåldern
Bildtext Maya Wollsten och Miki Laasio tycker att kommunen borde ta ansvar för att alla unga ska kunna ha en hobby.
Bild: Natalie Räsänen

Det finns stora prisskillnader mellan olika hobbyer. De flesta kostar mellan 100-500 euro. De flesta ungdomar har en hobby, men ca 4% har inte möjlighet att satsa pengar på en hobby, därför tycker också vi som har gjort den här undersökningen att kommunen borde stöda unga genom att sponsorera olika hobbyn.

Det är fel att alla inte har möjlighet till en hobby. Kommunen borde stöda de familjerna som inte har råd

Maya Wollstén och Miki Laasio

I Kyrkslätt kommun har man ordnat en kostnadsfri hobbyverksamhet för konditions- och styrketräning. Verksamheten anordnas på gymet Kirkkonummen Liikuntakeskus och den är avsedd för ungdomar som är födda mellan åren 2004 till 2006. På Drumsö i Helsingfors finns en kostnadsfri konstkurs. Kursen är avsedd för 9-12-åringar och ordnas i Drumsö ungdomshus på måndagar.

Vi som har gjort undersökningen tycker att det är viktigt för växande ungdomar att träna och ha möjlighet till hobbyer även om familjen har ont om pengar. Lösningen skulle vara att kommunen stöder all hobbyverksamhet, inte bara de populäraste verksamheterna.

Vår undersökning visar att de flesta ungdomar som har en idrottshobby tränar fem gånger i veckan. Det är också vanligt med träningar fyra eller fler än sju gånger i veckan. Ett fåtal ungdomar tränar bara en eller två gånger i veckan. Endast 0,01% tränar inte alls på sin fritid.

Hobbyer kan kosta flera tusen euro varje år

Merparten av eleverna vet inte ens hur mycket deras hobbyer kostar. Det skulle vara viktigt för ungdomarna att veta vad den egna hobbyn kostar, så att de vet hur mycket av familjens pengar som går till hobbyn. Priset varierar mellan 100 och 500 euro per säsong. Men det finns också hobbyn som kostar 3000-6000 euro per säsong. Många familjer har inte råd att investera så stora summor på en hobby, särskilt inte flerbarnsfamiljer.

I många familjer kan en stor del av familjens utgifter bestå av barnens hobbyavgifter. Ur jämlikhetsperspektiv borde det inte vara så att bara de som har råd får ha en hobby, utan alla ungdomar borde ha rätt till den hobby som de själva vill ha

Natalie Räsänen, Lydia Torsner, Jennifer Westerholm och Bianca Kanerva

Vi frågade också ungdomarna hur mycket de tycker att en hobby borde kosta per säsong. Majoriteten tycker att en hobby inte ska kosta mer än 1000 euro och helst inte mer än 100 euro per säsong. Flera anser även att det borde finnas flera kostnadsfria verksamheter.

Kyrkslätts kommun skulle också kunna erbjuda gratis hobbyverksamhet åt alla, till exempel någon aktivitet efter skolan. Vi behöver mer kostnadsfri verksamhet för att hjälpa unga att må bättre.

Den här artikeln har skrivits i samarbete med Yle Nyhetsskolan av Natalie Räsänen, Lydia Torsner, Jennifer Westerholm och Bianca Kanerva som går på åttonde klassen i Winellska högstadieskolan i Kyrkslätt.

Diskussion om artikeln