Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

THL slår fast att barn med allergisnuva inte ska gå till skolan: "Stanna hemma oberoende av vad som orsakar symptomen"

Från 2020
Uppdaterad 15.05.2020 22:10.
En bild på en kvist omgiven av pollen.
Bildtext Ungefär en fjärdedel av finländare lider av pollenallergi.
Bild: iStock.com

På torsdag får barnen igen gå till skolan och många föräldrar funderar på om pollenallergi är ett hinder för att delta i närundervisningen. Enligt THL ska barn med allergisymptom stanna hemma.

Björken har börjat blomma kraftigt i södra Finland och många allergiker drabbas av symptom, som kan påminna om förkylning eller till och med coronavirus. Enligt prognosen kommer mängden björkpollen i luften att också fortsättningsvis vara riklig.

Samtidigt inleder skolklasserna från årskurs fyra uppåt närundervisning (de yngre eleverna har haft möjlighet att delta redan tidigare). I många familjer funderar man nu över huruvida barn med allergisymptom, till exempel allergisk snuva, kan gå till skolan.

Från Institutet för hälsa och välfärd THL kommer klara besked.

- Har man symptom ska man inte gå till skolan, oberoende av vad som orsakar symptomen, säger specialistläkare Emmi Sarvikivi vid THL.

Är man snuvig eller nyser ska man alltså enligt Sarvikivi låta bli att gå till skolan, också om symptomen sannolikt beror på pollenallergi. Går det att få symptomen under kontroll med allergimedicin kan barnet däremot delta i undervisningen.

I fall där orsaken till symptomen är oklar rekommenderar Sarvikivi att man tar kontakt med den egna hälsostationen och söker sig till coronatest.

Vanda begrundar ännu

I Vanda har man inte ännu slagit fast regler om huruvida barn med allergisymptom får delta i närundervisningen. För Ilkka Kalo, direktör för den grundläggande utbildningen i staden, kommer THL:s besked om att också allergisymptom är ett hinder som en överraskning.

- Vi får nu här i Vanda i dag begrunda hur vi gör, i ljuset av den här linjedragningen, säger Kalo.

I Esbo utgår man från att redan lindriga symptom innebär att barnet ska stanna hemma. Enligt Topi Turunen, stadens ansvariga läkare för infektionsjukdomar, är allergisk snuva ändå väldigt vanligt, vilket försvårar situationen.

- I vissa fall kan det behövas individuella bedömningar. I oklara situationer kan barnet testas för coronavirus, säger han.

Har man symptom ska man kontakta expert

I Grankulla säger bildningsdirektör Heidi Backman att om man influenssasymptom ska man stanna hemma. Då behövs inget läkarintyg. Men om barnet till exempel hör till en riskgrupp och föräldrarna därför vill att barnet stannar hemma ska det basera sig på en läkares bedömning.

- Är man orolig ska man vara i kontakt med läkaren, säger hon.

I Helsingfors rekommenderas de som har allergisymptom kontakta experter för att avgöra hur man ska gå till väga.

- Då är det bra att kontakta stadens coronatjänst eller skolhälsovårdaren. De guidar sedan vidare, säger Liisa Pohjolainen, sektorchef för fostran och utbildning.

Yle Huvudstadsregionen kunde inte nå direktören för bildningsväsendet i Kyrkslätt för en kommentar.

Artikeln har uppdaterats 15.5.2020 klockan 22.00 med en rättelse: I Grankulla kräver skolan inte läkarintyg om man stannar hemma på grund av symptom, utan endast i de fall där föräldrarna av någon annan anledning vill att barnet stannar hemma.

Diskussion om artikeln