Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Beslutet att skicka eleverna tillbaka till skolan delar finländarna – män och unga är mer kritiska

Från 2020
En elev sträcker upp handen och markerar under en lektion i skolan. Bredvid honom sitter en annan elev och i bakgrunden syns läraren, tavlan och fler elever.
Bildtext Finländarnas åsikter kring skolöppningen skiljer sig mycket.
Bild: Jarkko Riikonen / Yle

Grundskolorna återvänder till närundervisning i morgon, torsdag. Yle Uutiset har frågat finländare vad de anser om beslutet. Resultatet är tudelat.

Elever i grundskolor får slå sig ner vid skolbänken för några veckor från och med i morgon, torsdag. Enligt Yles utfrågning anser fyra av tio att det här är rätt beslut, medan lika många anser att det är fel beslut. Resten gav ingen åsikt.

En graf över vad finländare tycker om skolöppningen. 44 procent för, 43 procent mot, 13 procent kan inte säga.

Män mer kritiska än kvinnor

Undersökningen visar att män är mer kritiska till skolöppningen, men att också män är ganska tudelade. 43 procent anser att det är bra att eleverna får gå till skolan igen, medan 47 procent är emot.

En graf över hur många män som tycker det är rätt att närundervisningen inleds i skolor. 43 procent för, 47 procent mot, 11 procent kan inte säga.

Av kvinnorna anser 46 procent att regeringen fattade ett bra beslut då de bestämde att grundskoleelever får återvända till skolan. Fyra av tio kvinnor, 39 procent, anser att man borde ha fortsatt med distansundervisning.

En graf över hur många kvinnor som tycker det är rätt att närundervisningen inleds i skolor. 46 procent för, 30 procent mot, 15 procent kan inte säga.

Av barnfamiljerna anser 44 procent att det är bra att skolorna öppnar igen, medan 47 procent anser att det inte är ett bra beslut.

En graf över hur många barnfamiljer som tycker det är rätt att närundervisningen inleds i skolor. 44 procent för, 47 procent mot, 9 procent kan inte säga.

Unga är mer kritiska, äldre tycker det är bra beslut

Yles undersökning visar att yngre personer är mer kritiska till att skolorna öppnar för närundervisning igen. Av de som är mellan 15 och 24 år anser över hälften, 54 procent, att det är ett dåligt beslut att öppna skolorna. 36 procent tycker däremot att det är bra.

En graf över hur många 15-24-åringar som tycker det är rätt att närundervisningen inleds i skolor. 36 procent för, 54 procent mot, 11 procent kan inte säga.

Bland 25–34-åringarna är det däremot jämnt. 41 procent av personerna i den här åldersgruppen anser att det är bra att öppna skolorna och samma andel anser att det inte är bra.

En graf över hur många 25-34-åringar som tycker det är rätt att närundervisningen inleds i skolor. 41 procent för, 41 procent mot, 18 procent kan inte säga.

I åldersgruppen 35–49 anser närmare hälften att det inte är ett bra beslut att öppna skolorna. 47 procent är mot beslutet medan 41 procent av de som svarade på enkäten tycker att det är bra att eleverna får återvända till skolan.

En graf över hur många 35-49-åringar som tycker det är rätt att närundervisningen inleds i skolor. 41 procent för, 47 procent mot, 11 procent kan inte säga.

Fler personer i åldern 60–64 anser att det är bra att skolorna öppnar. 45 procent tycker att regeringen fattade rätt beslut, men 43 procent anser att det inte är rätt. Det är med andra ord mycket jämnt.

En graf över hur många 50-64-åringar som tycker det är rätt att närundervisningen inleds i skolor. 45 procent för, 43 procent mot, 13 procent kan inte säga.

Åsikterna skiljer sig betydligt mer i den äldsta gruppen. Över hälften, 55 procent, av de som är mellan 65 och 79 år anser att det är bra att skolorna öppnar. 33 procent är av motsatt åsikt.

En graf över hur många 65-79-åringar som tycker det är rätt att närundervisningen inleds i skolor. 55 procent för, 33 procent mot, 13 procent kan inte säga.

Sannfinländarnas anhängare mest kritiska

Yle tog också politiska åsikter i beaktande i sin undersökning.

Över hälften av Socialdemokraternas, Vänsterförbundets och De Grönas anhängare tycker att det är bra att barnen får återvända till skolan för några veckor före sommarlovet.

Också drygt hälften av oppositionspartiet Samlingspartiets anhängare anser att det är ett vettigt beslut. Fyra av tio anser ändå att det inte är rätt.

Mest kritiska är de som röstar på Sannfinländarna. Sju av tio anser att skolorna inte borde ha öppnats. Endast var fjärde tycker att det är ett bra beslut.

Yles undersökning utfördes mellan 8–11 maj. Över 2 000 deltog i undersökningen. Felmarginalen är två procentenheter åt båda hållen.

Artikeln baserar sig på Yle Uutisets text Paluu lähiopetukseen jakaa mielipiteet – naiset hiukan tyytyväisempia koulujen avaamiseen kuin miehet: "Jääkö opetus kakkoseksi?" skriven av Tulikukka de Fresnes.

Översättningen gjordes av Märta Nummenmaa.

Diskussion om artikeln