Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Många nordbor dras till Finland – speciellt svenskar utan tidigare finländska band flyttar österut

Från 2020
De nordiska flaggorna.
Bildtext Nordbor bor gärna i Finland – det är inte bara finländare som flyttar till de övriga nordiska länderna.
Bild: Mostphotos

Många finländare – speciellt finlandssvenskar – flyttar till Sverige. Tankesmedjan Magmas pinfärska rapport Inflyttning till Finland från Sverige och Norden – En statistisk översikt visar att inflyttning också sker från väst till öst. Antalet svenskar i Finland har ökat med 15 000 under 2000-talet.

Även islänningar, norrmän och danskar söker sig till Finland. Drygt 1 000 nordbor som är födda i utflyttningslandet bosätter sig i Finland varje år. Av dem är ändå 800 svenskar.

– I en integrerad region som Norden finns det möjlighet till olika typer av rörlighet mellan länderna, också mindre permanenta, säger samhällsanalytiker Kaisa Kepsu som sammanställt rapporten.

Graf över nordbor som bor i Finland.

Det finns klart och tydligt en region i Finland som lockar flest svenskar: Åland. Närmare hälften, 43 procent, av alla svenskar som flyttar till Finland bosätter sig på Åland.

Många flyttar bort från Åland, men många av dem återvänder. Somliga av dem har då med sig en partner och familj.

Huvudstadsregionen och andra finskspråkiga orter drar också till sig svenskar.

Olika orsaker till inflyttning

De som flyttar till Finland från övriga Norden utgör en mycket heterogen grupp. Det finns inga tydliga mönster på vilken typ av flyttare som kommer till Finland.

Distansarbete blir allt vanligare och transporterna är smidigare och det gör att det är lättare att pendla till arbetet även mellan Åland och Sverige till exempel.

En drivkraft bakom flytt till Finland är tidigare band till landet, till exempel att man är andra generationens finländare.

För svenskarnas del stämmer det här ändå inte alltid. Tre fjärdedelar av de svenskar som flyttar till Finland är födda i Sverige och har inte en förälder som är född i Finland.

Om man är född i Sverige och är andra generationens sverigefinländare är det mer troligt att man bor kvar i Sverige än flyttar till Finland.

Kärleken kan också vara orsaken till flytt, men det är inte ett dominerande inslag i Magmas rapport – åtminstone för Sveriges del.

Hångel på stranden.
Bildtext Kärlek kan vara orsak till flytt.
Bild: Creative Commons / Moni Sertel

Många av dem som flyttar till Finland är unga, men majoriteten av de sverigesvenska flyttarna är ändå över 24 år gamla. Nästan en fjärdedel av svenskarna är också verksamma i arbetslivet.

Många familjer flyttar till Finland – över en fjärdedel av dem som flyttar till Finland är barn under 15 år.

Finland lockar däremot inte lika många nordiska studerande, trots att Finland i OECD:s rapport rankas som topp fem för internationella högskolestuderande.

Var bosätter sig inflyttarna?

Åland är som tidigare nämnt den region som lockar överlägset flest svenskar. År 2018 var ett toppår då över 250 svenskar flyttade till Åland. Under perioden 2016–2018 tog Åland sammanlagt emot drygt 650 svenskar.

Varför Åland? Geografi är en orsak och i bakgrunden finns också en stark flyttningstradition till Sverige. Näringslivet lockar också. De främsta orsakerna för flytt till Åland är arbete, familj och en partner på ön.

Karta på landskapet Åland
Bildtext Åland är nära rent geografiskt, men det är inte den enda orsaken för flytt.
Bild: Miro Johansson

Huvudstadsregionen lockar en femtedel av alla svenska inflyttare. I regionen finns bra arbetsmöjligheter, stadskultur och en stor mångfald. Nästan lika många svenskar flyttade till finskspråkiga kommuner – de flesta av dem på grund av partner i regionen.

För islänningarna, norrmännen och danskarna är huvudstadsregionen det populäraste alternativet.

Statistik över vart svenskar flyttar i Finland.

Färre än hälften av nordborna stannar i Finland

Lite färre än hälften av de nordbor som flyttar till Finland stannar kvar. Flyttningsbalansen för Finland är trots det här positiv. Statistik från i fjol visar att närmare 33 000 svenskar var bosatta i Finland och det här är en ökning med 5 000 från millennieskiftet.

Det är vanligast bland svenskspråkiga från Sverige att flytta tillbaka. 46 procent av svenskarna har lämnat Finland inom fem år och 55 procent inom 10 år.

Omkring en tredjedel av de svenskspråkiga och finskspråkiga inflyttarna från Sverige väljer ändå att stanna i Finland.

Sverigesvenska immigranterna nästan lika många som de finlandssvenska

Islänningarna, norrmännen och danskarna som bodde i Finland i fjol var omkring 3 000 till antalet. Under de tre senaste åren har antalet immigranter från Island, Norge och Danmark ökat.

Genomsnittet var tidigare 150 immigranter per år, men nu är det drygt 200 per år.

Under de senaste åren har det blivit vanligare med inflyttare från Sverige som har svenska som modersmål.

Över hälften av inflyttarna har registrerat sig som svenskspråkiga sedan år 2005. Mellan 2016 och 2018 var motsvarande siffra 62 procent.

Under 2018 flyttade 499 svenskspråkiga och 265 finskspråkiga från Sverige till Finland.

Då man tittar på den svenskspråkiga inflyttningsströmmen till Finland kan man se att de sverigesvenska immigranterna blivit nästan lika många som de finlandssvenska återflyttarna.

Graf över svenskspråkiga inflyttare från Sverige till Finland.