Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Egentliga Finland motade första coronavågen i grind - ÅUCS spånar om ny våg i höst

Från 2020
Uppdaterad 13.05.2020 15:23.
Skylt utanför ÅUCS där det visas var coronaprovtagningarna görs.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Överläkaren vid ÅUCS som ansvarar för infektionsbekämpning anser att en andra våg är sannolikt på väg. Egentliga Finland får ett gott betyg i bekämpandet av den första vågen.

Hittills har coronaepidemin i Egentliga Finland följt samma mönster som säsongsinfluensorna varje vinter, meddelar ÅUCS. Antalet personer som insjuknat i coronavirussjukdom började öka 8 mars och nådde sin kulmen 4 april. Därefter har coronafallen minskat.

– Vi testar hela tiden allt flera personer. Vi har sänkt tröskeln för testning, och trots detta har antalet positiva svar varit litet. Visserligen testar vi fortfarande inte symtomfria personer, eftersom testet i detta skede av sjukdomen i alla fall utfaller negativt, berättar överläkare Esa Rintala.

Just nu konstateras färre än tio nya coronafall per dag, vilket är mindre än två procent av alla som testas. Alla sjukhuspatienter med luftvägssymtom testas för eventuell coronainfektion med hjälp av snabbtest.

29 har fått sjukhusvård

Inom ÅUCS specialansvarsområde har tillsvidare 29 patienter fått sjukhusvård, och av dessa har åtta fått intensivvård på grund av coronainfektion.

De flesta sjukhuspatienterna har hört till åldersgrupperna 50–59 år och 70–79 år. För 12 patienter har coronainfektionen haft dödlig utgång. De flesta som dött har varit i åldern 80 till 89 år. Endast en patient som behövt sjukvård har varit minderårig.

Fortfarande har de allra flesta klarat sig hemma. Covid-19 påminner om säsongsinfluensa, men symptomen är häftigare. Sjukdomen är särskilt påfrestande för äldre personer och för personer med sådan kronisk sjukdom som sänker motståndskraften.

– De flesta patienterna har klarat sjukdomen med hemvård och värkmedicin. De svårare sjukdomsfallen har berott bland annat på lunginflammation. Ännu finns det inte tillräckligt med forskningsdata om hurdana långtidseffekter sjukdomen kunde ha. Patienterna har rapporterat utdragen trötthet och huvudvärk, berättar Rintala.

Esa Rintala står inne i Åbo universitetssjukhus.
Bildtext Esa Rintala.
Bild: Yrjö Hjelt / Yle

Sommaren kan fortsättningsvis vara lugn om vi är försiktiga

Enligt ÅUCS har smittspårningen fungerat bra i Egentliga Finland.

– Hundratals människor har varit i karantän. Också andra människor har följt begränsningarna väl. Också framöver är det av stor vikt hur människorna beter sig. Det är fortfarande nödvändigt och viktigt att det finns flaskor med handsprit tillgängliga, att vi håller avstånd från varandra i affärer och kaféer, att vi hostar i armvecket och att vi undviker större folkhopar.

Så länge alla håller sig till dessa försiktighetsåtgärder kan epidemisvansen enligt Rintala hållas låg under hela sommaren.

Men samtidigt anser Rintala det vara sannolikt att en andra epidemivåg är på väg.

– Om resandet till exempel till Sverige ökar – och där är ju epidemin fortfarande aktiv – befarar jag att epidemin får ny fart. En annan tidpunkt där en ny epidemivåg kan förväntas är i början av hösten, då folk återgår till sina arbeten.

Rintala jämför här situationen med svininfluensan, där precis detta skedde.

Influensaepidemin kom av sig

När vi får ett coronavaccin, har vi ett bättre hinder mot viruset. Kanske framtidens höstvaccin kommer att ge skydd mot såväl corona som mot influensa.

Infektionsläkare Rintala har uppmärksammat ett intressant drag i infektionssjukdomarna i vintras. När coronaepidemin började, slutade influensasäsongen. Dessa båda luftvägsinfektioner sprids i form av droppsmitta.

– Eftersom befolkningen följt restriktionerna väl och anvisningarna vad gäller till exempel att röra sig utanför hemmet och handtvätt, har förekomsten av andra virussjukdomar minskat, funderar Rintala.

Allt enligt pressmeddelande från Åbo Universitetscentralsjukhus.

Diskussion om artikeln